Lidé, kteří nejsou v mém hlavním rodokmenu, ale ke kterým se mi také povedlo zachytit jejich příběhy.