Za veškeré informace, které jsem tu sepsala, bych chtěla poděkovat všem členům Klubu stavitelů plastikových modelů z Děčína a Ústí nad Labem, v čele s panem Josefem Maierem, kteří mne nasměrovali na pana Jiřího Šreibera – Rudolfova kamaráda z dětství.

 A zvláštní dík patří panu Miroslavu Nikodýmovi  a panu Jiřímu Šreiberovi, bez jejichž vzpomínek na Rudolfa, a dalších materiálů by tento článek nevznikl.

mistr odborného výcviku v oblasti chemie, modelář plastikových modelů

(*1944 -2007 )

1. manželka Lenka (jaké příjmení?)  (* ?) – svatba 8.4.1967 v Ústí nad Labem

děti: Lenka (*kolem r. 1967)

nevlastní syn Michal

2. manželka Eva (jaké příjmení?) (*?) – svatba ?


Rudolf se narodil v březnu 1944 (kde?) jako jediný syn Josefa Alexandra Matury a jeho manželky Bedřišky (Frýdy) Riedlové. Maminka Frýda byla německé národnosti.(ověřit?)

Rudolf asi s maminkou Frýdou 1945
Rudolf asi s maminkou Frýdou 1945
Rudolf 1946
Rudolf 1946

(Poprosit modeláře jestli nemají nějaké Rudolfovi starší fotky).

S rodiči bydlel nejprve v Litoměřicích v domku na Nádražní čp. 7.

Rudolfovi rodiče Josef a Bedřiška 1935
Rudolfovi rodiče Josef a Bedřiška 1935

Základní školu začal Rudolf navštěvovat v Litoměřicích. Zde se spřátelil s Jiřím Šreiberem, který s ním do školy (i do třídy?) také chodil. Už jako malí kluci se pokoušeli ze dřeva slepit své první modýlky.

Rudolf také pěkně maloval, ve škole navštěvoval výtvarný/modelářský kroužek.

Po dokončení základní školy nastoupil Rudolf na gymnázium v Litoměřicích, ale v prvním ročníku studium zase ukončil. Rodiče neměli dost financí, aby ho mohli podporovat při studiích na vysoké škole a gymnázium mělo přípravou na vysokou školu být.

Někdy kolem roku 1959 se Rudolf s rodiči přestěhoval do Ústí nad Labem. Rudolfův tatínek Josef pracoval u soudu (?) a byl pracovně přemístěn do Ústí.

V Ústí nad Labem bydleli na adrese Ústí nad Labem – Trmice – Vančurova 469/ 5? .

Zde začal studovat na chemickém učilišti CHEMPRO.

Po ukončení studia začal na učilišti působit jako mistr odborného výcviku v oblasti chemie. (Kdy na učiliště nastoupil? Kde to bylo? Funguje učiliště i dnes? Co přesně vlastně jakožto mistr odborného výcviku dělal ? Jak dlouho tam pracoval, kdy šel do důchodu? )

Uměl dobře německy (maminka němka?) a asi hovořil i anglicky (p. Nikodým zmínil).

Rudolfův umělecký talent se projevoval nejen v modelářství. Např. vytvořil pro učiliště návrhy vlajek:

V Ústí nad Labem se Rudolf také oženil – dne 8.4.1967 si bere svou první manželku Lenku (je ještě naživu?).

Po svatbě se jim narodila dcerka – Lenka. (kdy a kde přesně?, vdala se? za koho? kde žije?)

S Lenkou se Rudolf přestěhoval z Trmic do Chabařovic, kde asi Lenčina rodina měla domek.

Manželství se ale rozpadá – Lenka si pořídila nemanželského syna Michala, a manželé se rozvádí.

Po čase se ale situace uklidňuje natolik, že se Rudolf a Lenka zase znovu vzali a Rudolf přijal Michala jako své dítě (tak jsem to pochopila od p. Šreibera., je to správně? kdy přesně se narodil Michal, co s ním je dneska? kde bydlí?)

Ale ani druhý pokus nevyšel a manželé se rozvedli (asi? nebo si mezitím vzal Evu?)

Jeho radost z vytváření modelů nezmizela, ba naopak, a z dětské záliby se stal koníček.

V letech 1979-1980 vznikl klub modelářů pod hlavičkou ZO-Svazarmu – jako Klub plastikových modelářů při SOUCH Spolchemie. Prvními členy klubu byli Rudolf Matura a Ivo Svejkovský. Dalšími členy klubu se po roce 1980 stali: Ing. Jaroslav Beránek, Jiří Bureš, Lumír Drda, Miroslav Horčička, Petr Jelínek, Ing. Josef Maier, Ing. Jan Suchý, Jiří Šreiber z Děčína,  Jaroslav Urbanec, Tomáš Zedníček. Tito všichni byli stavitelé modelů letadel a techniky. Klub byl po r.1989 přejmenován a zaregistrován jako „PMK95 – Děčín-Ústí nad Labem“.

Ruda byl špičkovým modelářem v oblasti plastikových modelů (snad byl i Mistrem republiky) a dále byl v této kategorii i rozhodčím 1.třídy (nejvyšší úroveň) a bodoval (rozhodoval) na mistrovstvích ČSSR a ČR. V roce 1999 se umístil na mezinárodním neoficiálním mistrovství Velké Británie v Telfordu na 1. místo (v kategorii letadla).

Krom záliby v modelářství se Rudolf doma staral o kocoura, který však jeho koníčka nesdílel a Rudovi modely pravidelně devastoval.

(doplnit nějaké foto Rudolfových modelů)

Rudolf se znovu oženil (doplnit kdy akde?), jeho další manželka se jmenuje Eva (?příjmení rodné). (nebo si Evu vzal mezitím, co se rozešli s Lenkou?)

Přestěhoval se v Ústí nad Labem do paneláku – na adrese – Tolstého 1278/23. (kdy?)

Rudolf měl vysoký tlak a problémy se srdcem, ale odmítal navštívit doktora a podrobit se léčbě.

Zemřel doma dne 17.1.2007.

asi 1977? absolvent SOUCHL pro pracující
asi 1977? absolvent SOUCHL pro pracující
SOUCH mistr odborného výcviku
SOUCH mistr odborného výcviku