Tyto stránky ať jsou vzpomínkou na ty, kteří tu už s námi být nemohou.

Také je chci věnovat svému tátovi Pavlovi a svému strejdovi Vladimírovi a všem dalším známým i neznámým, se kterými nás spojuje stejné příjmení…

Děkuji všem, kteří mi při mé práci pomáhali.

Michaela Strakošová rozená Maturová

……..

Tři rody u nás platí jen,
to otec, syn a děd;
to náš je celý rodokmen:
kořen a strom a květ.

A naše paměť nejde dál
ni naděj v příští čas,
než aby, děd co zachoval,
syn synovi dal zas.

Co bylo, může říci nám
jen u hřbitova věž;
děd zapomenut leží tam,
nás zapomenou též.

Jen někde mhavé zvěsti hles
nám slovo řekne víc:
jak prapraděd náš trpěl kdes,
jak šťasten byl, to nic.

Tak ořem, sejem, hyneme,
však pýchy dalecí
přec starší jsme a budeme
než rody knížecí!

……..

(Selské písně a české znělky, Josef Václav Sládek,  Tři rody u nás platí jen)