Vůbec nejstarší zmínka o příjmení Matura v Čechách a na Moravě pochází z obce Bludov nedaleko Šumperku z r. 1589. Za podrobné zmapování moravského příjmení  Matura velice děkuji panu Aleši Maturovi, s jehož svolením jeho poznatky zveřejňuji.


V nejstarší dochované bludovské pozemkové knize – Registrech gruntovních a sirotčích pro ves Bludov z let 1616-1619 – je v roce 1589 zmíněn grunt Martina Matury.

Jednalo se o třetí největší a nejbohatší bludovský grunt v hodnotě 900 zlatých v r. 1589, v r. 1612 a 1614 dokonce 1 000 zlatých. Ke gruntu r. 1614 patřily 3 koně, 2 vozy, 3 krávy (kráva s dvěma odstavenými telaty), pluh, hák, řezačka s kosířem, jedny vidle na hnůj a druhé na seno, kopáč, železný klín, 2 řetězy – jeden k vozu a druhý pod saně, 5 prasat, 6 slepic a kohout, jaré i ozimé osení a zbroj – jedna dlouhá a jedna krátká ručnice, šavle a kopí.

Ústřední postavou doložitelných počátků rodu Maturů z Bludova je Kateřina Maturová (* před r. 1560 – † 1592-1595), dcera Bartoše Dvořáka a její prvním manžel – bludovský konšel a statkář Martin Matura (* před r. 1540 – † 1588-1589). Martin měl s Kateřinou nejméně tři syny – Jana, Jíru a Matěje. Po Martinově smrti se Kateřina r. 1589 znovu provdala za Jana Adamů z Lesnice, který maturovský grunt č. 34 koupil a od r. 1590 začal používat příjmí Matura. Kateřina s ním měla ještě nejméně jedno dítě, syna Martina Maturu (* 1590-95 – † po r. 1654).

Prostřední ze sirotků, synů Martina a Kateřiny Maturových, Jiří (Jíra) Matura (* před r. 1588 – † mezi r. 1655-1657) je společným předkem všech známých moravských větví Maturů. Všichni Maturové od nejstarší bludovské matriky z r. 1658 se vztahují k němu a jen k němu, nebo na něj odkazují.


Jméno Matura se v Bludově objevuje již o něco málo dříve před zmínkou o Martinu Maturovi, ale v nejasných souvislostech. Balcar Handl z gruntu č. 5 vyplácí roku 1586 „Maturowy Ssteffanowy“ dědický podíl po jeho manželce Kateřině. Vzhledem k častému přejímání příjmí po chalupě v této lokalitě se domnívám, že se jednalo o Maturu, který se přiženil na grunt Štefanů nebo naopak – Štefana, který se přiženil na grunt Maturů (Štefanové jsou také jedním ze starobylých bludovských rodů, stejně jako Maturové).


Vzhledem k tomuto přejímání příjmení „po chalupě“ je velmi pravděpodobná provázanost i na potomky bludovského příjmení Povýšil, kdy Jan Matura – první ze sirotků po Martinu Maturovi pravděpodobně přijal příjmí Povýšil a tak je tedy rod Maturů totožný i s potomky Jana „Maturů“ Povýšila. Bylo by fajn, kdyby se tuto skutečnost někdy povedlo za pomoci DNA ověřit.