Další místa na území Čech a Moravy, kde jsem našla nejstarší s mým rodokmenem neprovázané výskyty příjmení Matura:


1) Bludov (okr. Šumperk) – od r. 1587 – grunt Martina Matury a sirotci Jan , Jíra Matěj a jejich matka Kateřina – rodokmen Aleš Matura – https://www.myheritage.cz/site-family-tree-50927961/ale%C5%A1-matura-rodinne-stranky?newTree=

2) Rašovice (okr. Kutná Hora) – od r. 1690 –  Václav syn Martina Matury – viz rodokmen Šindelář – Kozdera https://www.myheritage.cz/site-family-tree-349943641/%C5%A1indela%C5%99-kozdera a https://www.myheritage.cz/site-family-tree-1273302542/havlinova

V Rašovicích žil Martin Matura (v r. 1690 svatba dcery Doroty a syna Václava  https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12300/154). Jeho syn Václav se v Rašovicích usadil a rozšířil zde rod Maturů (měl zde 11 dětí s manželkou Evou Badík).

Stopy po Martinovi – pastevci stáda : narození dětí Kateřina (*1693) Jan (*1696) a  Matěj (*1703 Poličany) a svatba 1692 a 1759  2x – ale není jasné, zda se jedná o Martina – otce Václava, nebo spíše o jeho syna – taktéž Martina.. (https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4444/189 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7372/377 , https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4444/224 , https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13043/151 , https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7378/96 )

Dále se tu míhají další nezařaditelní Maturové:

* Jakub Matura úmrtí 1749 Žíšov – věk 45 let https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13043/176

* narození 29.12.1735 Anna dc. Václava Matury a Anny https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12631/39

* Kaňk (okr. Kutná Hora) –  r. 1710 svatba Václav Matura s Dorotou Mlynářík (https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7378/229)

* Poličany (okr. Kutná Hora) – r. 1683 Bartoloměj Matura (švec) a Alžběta – syn Václavhttps://ebadatelna.soapraha.cz/d/7378/30 a  Veletov (okr. Kutná Hora) – r. 1686 Bartoloměj Matura (skoták) a Alžběta – syn Zachariáš Havelhttps://ebadatelna.soapraha.cz/d/7378/42

*a pak dvě důležitá úmrtí, která tuto větev pravděpodobně provazují na semilské Matury: Václav Matura zemřel 1720, Týniště (Bykáň) – 50 let starý příchozí z panství Křineckého p. hraběte de Fuir (křinecké – Václav Matura zemřel 1720, Týniště (Bykáň) – 50 let starý příchozí z panství Křineckého p. hraběte de Fuir (křinecké – kuncberské (Kunstberg) Křinec: v soupise poddaných Boleslavsko) panství držel od r. 1575 také Jindřich z Valdštejna,  stejně jako panství maloskalské)  https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4447/497 a jeho dcera Magdalena stará 2 roky:  https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4447/498 : pátý odspodu vpravo:

Kostelec nad Černými lesy: Sirotčí registra 1681: https://ebadatelna.soapraha.cz/a/1454/93 – projito Matura nic

existuje Purkrechtní kniha panství pečenského z r. 1722

*Nepoměřice (okr. Kutná Hora)  – r.1885 Kladnohttps://ebadatelna.soapraha.cz/d/6396/185

svatba : https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13522/32

*Červené Janovice (okr. Kutná Hora) – r. 1794 N: Václav syn Václava Matury

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4752/25

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4759/8

tento rod dále pokračuje v Praze: https://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=0fd210c76248764398563cf11658df4d5fe9f096e0558499692688f18e6fe396&action=image&record=28

a svatba Václava z Červených Janovic v Praze – Sv. Haštal -HŠ08 str. 276

https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=8A615D8A3964415FBFDE6D1A391601E2&scan=276#scan276

děti:https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=C733054C963F41EDB952D6718166EFDA&scan=115#scan115

https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1C809E7EDE8F4AF9A998B07DAB083B2A&scan=179#scan179

https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=C733054C963F41EDB952D6718166EFDA&scan=64#scan64 – uváděn z polné (ale Polná u jihlavy prohledána a tam nic matura MZA Polná 1784-1815

https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1C809E7EDE8F4AF9A998B07DAB083B2A&scan=241#scan241

úmrtí první manželky https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=A920167949C140B3B15F9D024B30BB7F&scan=605#scan605

on zemřel: https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4D9D516B11744A94AC0F7FB86F704DDF&scan=63#scan63

3.A) Potomci Čeňka (+ 1956) a Žofie Böhmové (+ 1961)  na https://www.myheritage.cz/site-family-tree-16095682/mikola%C5%A1kova?rootIndivudalID=2000017&familyTreeID=2

3) Hamrska – rodokmen Jaroslav Matura https://www.myheritage.cz/site-family-tree-193039991/matura?rootIndivudalID=1000483&familyTreeID=1

4) BECHYŇSKO: ves Borovnice, rychta Kamený Újezd, panství Týn nad Vltavou (České Budějovice)

Šiman Matura hospodář, 35 let, manželka Kateřina 26 let, syn Jíra 10 let, katolíci. (viz soupis poddaných)

5) CHRUDIMSKO: městečko Tejnec Hrochů, panství Hrochův Týnec (Pardubicko)

Matouš Matura, krejčí 42 let, manželka Marta, 35 let, dcera Anna, 19 let, syn Václav 12 let. (viz soupis poddaných)

5a) Chvojenec (okr. Pardubice) – svatba Matěj Matura vdovec a Magdalena vdova po Jiřím Kulhavém z Býště (Beischt) – SOA Zámrsk –  farnost Vysoké Chvojno – sign. 538 str. 126 – pravděpodobně patří k větvi z Hrochova Týnce.- potvrdit….. svatba syn Matěje – sign. 543, snímek 36

5b) https://cs.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Matura – prověřit Luděk Matura Svítkov

6) Dačice – snad Báňovice? svatba 1696 Antonín Matura z Ponnowitz?? vdovec s Dorotou Halter? z Ponnowitz? vdova. https://digi.ceskearchivy.cz/7357/89/1281/985/61/0

7)Vodňany : https://digi.ceskearchivy.cz/3331/50/2476/2476/93/0  Eleonora dcera Leopolda Fidlera mlynáře z Vodňan a Anny rozené Maturovy z Vodňan


Maturové dle rejstříku Berní Ruly:

V Hrubé Horce zkomoleno příjmení jako Matiula nebo Matiura.

Matuilová Anna, Hrubá Horka, vdova

Matiura Matěj, Hrubá Horka, chalupník

Matiura Václav, Hrubá Horka, sedlák

Matura dle rejstříku Berní Ruly:

Jan, Pr, Velká Turná, p. Sedlice, zkažený

Simon, Be, Borovnice, p. Český Krumlov, sedlák

Maturovská, Be, Bežerovice, p. Bechyně, pustý

další podobné příjmení dle rejstříku Berní Ruly:

Matuna:

Havel, Bo, Řepín, Mělník, p.Řepín

Jakub, Čá, Studený, Dolní Kralevice, svobodník

Jan, Bo, Vysoká Libeň, Mělník, p.Řepín

Pavel, Bo, Řepín, Mělník, p.Řepín

-poslední odpovídá Pavlovi Maturovi V knize Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z let 1671-1725 ( Boleslavsko, Kouřimsko, Chrudimsko, Čáslavsko) od Dr. J.V. Šimáka je v obci Zahájí (Mělník) zmíněn v roce 1673 Pavel Matura šafář.

– nalezena v Mělník 01 – 14.12.1634 nar.  Dorota – dcera Pavla Matury z Řepína a Anny – manželky jeho (https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8421/47), další zmínka o Maturech v této matrice není – pouze Matura Havel z Řepína, takže je vidět, že příjmení Matura/ Matuna kolísalo – ověřit!!! (V soupise poddaných je tam již zase Havle Matuna a Pavel Matuna)… Nyní se v Řepíně vyskytuje příjmení Matuna..


Maturové žijí také v sousedním Polsku. Zatímco v ČR žilo v r. 2016 celkem 964 Maturů (482 mužů a 482 žen), v Polsku žilo v r. 2017 Maturů celkem 1 153 (560 mužů a 593 žen). Jsou (alespoň někteří z nich) našimi příbuznými, nebo ne? Mohli by být. Nejvíc polských Maturů, téměř polovina, konkrétně 531 (249 mužů a 282 žen) totiž žije v Slezském vojvodství, které celou svou jižní hranicí sousedí se severním pomezím bývalého Severomoravského kraje. To je celkem jednoznačné znamení, že počátky polských Maturů směřují právě do Slezska, kraje nedaleko moravského Bludova a okolních obcí.

Je zde však ještě jedna zajímavá možnost příbuzenství moravských a slezských Maturů. Hrabata Magnisové totiž nevlastnila pouze strážnické panství na moravském Slovácku, ale mj. i rozsáhlá panství v Kladském hrabství v Dolním Slezsku – konkrétně Wambierzyce, Ołdrzychowice Kłodzkie, Nowa Ruda a dalších 11 statků. Polští Maturové tak teoreticky mohou být potomky Maturů, kteří ve službách Magnisů mohli v 18. a 19. stol. pracovně cestovat na jejich polské statky, tam se případně trvale usazovat a zakládat rodiny. Popravdě řečeno, Maturů, u nichž známe datum narození, ale o jejich pozdějších osudech nic dalšího nevíme, je v každém rodokmenu docela dost. Digitalizace polských matrik je v plenkách a navíc probíhá dost chaoticky a nekoordinovaně. Žádné porovnání DNA mezi polskými a českými Matury rovněž dosud neproběhlo. Nic jistého tedy nevíme, ale třeba se to jednou změní.

Materna – Pecka a Boleslavsko