Chromozom Y mají pouze muži. Z otce na syna se dědí jeho přesná kopie. Tedy až na výjimky. Občas dojde v chromozomu k drobné mutaci. Ta je pak následně předávána všem jeho potomkům. Porovnáním mutací mezi dvěma muži lze pak určit, zda mají společného předka.

Projekt Genetika a příjmení je výzkum prováděný již několik let Kriminalistickým ústavem Praha, jehož cílem je u nositelů nepříliš častých příjmení, která lze geograficky přesně lokalizovat, potvrdit nebo vyvrátit společný původ.


Z rodu Maturů se zatím nechali otestovat tři účastníci:

Dva příslušníci rodu Maturů z moravské – bludovovské větve a o jeden z české R1b- hrubohorské větve Maturů.

Nejbližším společným předkem bludovských Maturů je prostřední malý sirotek Jíra Matura, syn Martina Matury.  Jeden z nich je jeho potomkem v 11. generaci, druhý v 10.

Hrubohorští Maturové s bludovskými Matury prozatím matričně propojeni nejsou. Přesto mají všichni tři testovaní Maturové společných 11 ze 17 sledovaných markerů na Y-chromozomu, bludovský Matura s českým Maturou pak 12 ze 17 markerů a bludovští Maturové mezi sebou dokonce 14 ze 17 markerů. Mimo to, ani u těch markerů, které shodné nejsou, není žádný diametrální rozdíl (že by jeden z testovaných měl hodnotu např. 11 a druhý 23). Vždy se liší pouze o jeden, nejvýše o dva body (bludovský Matura – český Matura: 15-16-17, 24-24-23, 12-11-11, 13-11-13, 11-11-13 a 13-13-11).

Lze tedy předpokládat, že skutečně všichni Maturové v ČR mají dávného společného předka – Maturu, že tedy nejsou žádní čeští a moravští Maturové, ale pouze česká a moravská větev jednoho velkého rozrodu Maturů. S největší pravděpodobností je však příbuzenství mezi českou a moravskou linií starší, než první historicky doložený bludovský předek Martin nebo hrubohorský Matěj. Na druhou stranu, nemělo by být starší o příliš mnoho generací, protože vzhledem k tomu, že v 16. a 17. stol. ještě nebyla příjmení zdaleka ustálena, lze očekávat, že kdyby společný předek všech Maturů žil třeba ve 14. či 15. stol., čeští Maturové by dnes patrně nenosili příjmení Matura, ale nějaké jiné. Nezbývá než věřit, že se v budoucnu, s dalším rozvojem genetiky, dozvíme další nové a zajímavé údaje o společném původu.

Bylo by pro mne zajímavé získat DNA od představitele Držkovské větve Maturů, o které si myslím, že má stejný základ jako Maturové z Hrubé Horky…

Zároveň se domnívám, že Maturové z Rašovic u Kutné Hory budou mít společný původ s Matury semilskými  – opírám se o to, že Václav Matura (+1720, Týniště (Bykáň)) – zemřel ve věku 50 let starý příchozí z panství Křineckého p. hraběte de Fuir (křinecké – kuncberské (též kunsberg) panství držel od r. 1575 také Jindřich z Valdštejna, stejně jako panství maloskalské, později provázanost na Mikuláše Desfours)….