Obce Spálov a Bítouchov  a Benešov leží nedaleko Semil. První zmínka o příjmení Matura v obci Spálov pochází z gruntovních knih z roku 1690 a je spjata s Václavem Maturou


Václav Matura, Spálov

V roce 1690 se při soudech zjistilo, že si Václav Matura ve Spálově na místě po Janu Stačkovi (Stočkovi) vystavil svým nákladem chalupu.

Na chalupě později v r. 1722 je zmíněn Jan Jukl, který ji zřejmě koupil od Jana Kauble (ten ji mezitím držel). Jak se dostala chalupa od Václava Matury k Janovi Kaublovi ze zápisu v gruntovnici zřejmé není.

Snad právě tomuto Václavovi a jeho manželce Magdaleně se ve Spálově r. 1697 narodil syn Jiří.

Možná k němu patří i dcera Anna, která se r. 1701 vdává ve Spálově za Daniela Malaše (svědci Filata, Havlíček, Dolenský).

A stejně tak by k němu mohla patřit jako dcera Kateřina, která se r. 1703 vdává za Tobiáše Walka (svědci Filata, Anna Matura, Václav Matura).


Václav Matura (asi 1670- 1760), Bítouchov

Další zmínka o Václavovi Maturovi pochází z roku 1698 z Bítouchova. Nevím, zde se jedná o předchozího Václava, raději předpokládám (nejsou-  až na Malaše – stejní kmotři při křtu), že to nebude totožná osoba.  Ale je možná i teorie, že Václavovi zemřela jeho první manželka Magdalenu a znovu se oženil a vzal si znovu Magdalenu.

Václav Matura si v r. 1698 na pustém místě Matěje Balíka (Belíka) svým nákladem vystavěl chalupu. Tu od něho v roce 1716 kupuje Daniel Křížek (možná Dolenský, dle semilských příjmí?)

Domnívám se (podle kmotrů dětí a svědků při svatbě z rodu Křížků/Dolenských), že se roku 1705 oženil v Bítouchově s Magdalenou Myslivec a s ní se mu narodily střídavě v Bítouchově a ve Spálově děti: Anna (*1706), Anna (*1708), Jan (*1710).

Nápadné je i jeho propojení na Jana Maturu z Benešova přes svědky u svatby (Myslivec, Dolenský, Pilátová). Jsou to bratři?

Domnívám se, že Václav by mohl mít přímou vazbu do Malé Horky  (snad je synem Václava Matury a Magdaleny dc. Pavla Filata). Nebo je to dříve zmíněný Václav Matura a Magdalena Filát je jeho první manželka , se kterou má na Spálově r. 1697 syna Jiřího?


Jan Matura (asi 1691- 1721), Benešov u Semil

V roce 1709 si Jan Matura bere v Benešově u Semil Annu, dceru Eliáše Černého z Benešova. a od roku 1710 se jim v Benešově rodí děti: Karel (*1710 -+1749), Anna (*1712, svatba s Janem Čermák 1738), Kateřina (*1715, svatba s Karlem Vlachem 1737), Václav (*1718, svatba s Justýnou Bartoš 1755), Daniel (*1721-+1730). podle svědků u svatby může být navázán na rod Myslivců a tudíž možná na Matury z Bítouchova – bratr?