Obec Velké Hamry v okrese Jablonec nad Nisou je ve starších pramenech je nazývána jako Hamersko, Hammersko, Hamrska nebo jako Hoření a Dolení Hamr. První zmínka o příjmení Matura v obci Hamrska pochází z matrik z roku 1652 a je spjata s Janem Maturou a jeho manželkou Annou.Domnívám se, že všichni hamerští Maturové jsou potomky právě Jana Matury. Hamerští Maturové budou provázáni s Matury z Hrubé Horky, snad se sem odtud rozšířili.


Jan Matura (*1619)

V roce 1652 se v Hamrskách (Velké Hamry) rodí Janu Maturovi (*1619) a jeho manželce Anně syn Jiří. A v dalších letech se tu tomuto páru rodí další děti : Daniel (*1655), Rosina (*1657). A podle gruntovních knih patří k Janovi Maturovi ještě i potomci Jan (asi 1675) a Marianna (okolo 1659?)

Ještě v roce 1654 v Berní rule není na žádném gruntu v Hamrskách zmíněno žádné příjmení Matura, byť podle matriky už zde Jan Matura žil – možná tedy grunt ještě nebyl jeho – znamenalo by to ale, že se sem přiženil. Domnívám se, že se sem Maturové rozšířili z Hrubé Horky a Jirkova.

V roce 1687 je v urbáři semilského panství již zmíněn Jan Matura, který platí svatohavelského a svatojiřského úroku 49 krejcarů. Jan se narodil asi kolem roku 1619 (podle úmrtí). Jan Matura tu hospodaří na gruntě v Hořeních Hamrech po Blažejovi Bartošů (či Pitrousů podle dopisované poznámky v tereziánském katastru z r.1713). Nápadné je, že jak Jan Matura (*1619) z Hamrsek, tak Mikuláš Matura (*1633) z Jirkova hospodaří na gruntu někoho z rodu Bartošů z čehož usuzuji na blízkou příbuznost mezi hamrskými a jirkovskými Matury – snad se jednalo o bratry?

O Janovi Maturovi dále víme, že svůj grunt prodává v roce 1699 svému pastornímu (nevlastnímu) synovi Janovi Maturovi a že ve stejném roce i umírá.

Narození syna Jana ale bohužel nevím, odhaduji ho k roku 1675.

Bohužel v matrice narozených a oddaných Držkov je v letech 1669-1687 mezera (matrika je asi ztracena), takže narození syna Jana ani případných dalších dětí  Jana Matury nelze ověřit. Domnívám se ale, že někdy po roce 1668  Janova první manželka Anna umírá (ješte v r. 1668 je v matrikách uváděna jako kmotra syna Jiřího Melicha) a Jan (*1619) se znovu žení – bere si jako manželku Kateřinu (*asi 1625). Možná právě až s Kateřinou vyženil nevlastního syna Jana, který po něm dědí grunt na Hamrskách.


Děti Jana Matury

Jiří Matura (*1652 – 1716)

O něm vím, že si vzal za manželku Mariannu, zřejmě opět někdy v době, kdy chybí matriky. S ní měl děti: Alina (*asi 1682), Jiří (*asi 1685), Magdalena (*asi 1687), Anna (*1688), a Václav (*1690)

R. 1692 kupuje Jiří Matura od milostivé vrchnosti v Hamrskách (Dolení Hamr) kus půdy, A V R. 1709 ji prodává svému zeti Václavu Řídilovi.

Jan Matura (*asi 1675 – po 1753?)

Je nevlastní = pastorní syn Jana Matury, snad ho vyženil se svou druhou? ženou Kateřinou. Podle tereziánského katastru (1713) víme, že byl pekařem.

Roku 1699 dědí od svého otce grunt v obci Hamrska (Hoření Hamr).

V roce 1698 si bere Kateřinu dceru Jakuba Řídila a mají spolu děti : Jan (*1699), Magdalena (*1701), Václav (*1704), Jakub (*1706), Mikuláš (*1708), Jiří (*1710), Jan (*asi 1713), Tobiáš (*1716), Josef (*1721)

Daniel Matura (*1655 – 1712)

Měl nejméně dvě děti  Jana (*1688) a Rosinu (*?) o jejíž existenci vím pouze podle svatby v r. 1715 s Mikulášem Pirochem. Dále ještě odvozuji, že měl syna Václava – viz potom níže.

Rosina Matura (*1657 – ?)

– znám pouze její narození

Marianna Matura (asi *1659 – ?)

– o ní je pouze zmínka v gruntovnici


Václav Matura (*okolo 1680)

Objevuje se poprvé v roce 1703, kdy se Václav Matura z Hamrsek žení s Kateřinou, dcerou Václava Prokopa ze Zbytků.

První dítě – syn Jan – se jim rodí r. 1704 ve Zbytcích.

Roku 1709 kupuje Václav Matura v Hamrskách (Hoření Hamr) kus půdy od milostivé vrchnosti a na ní svým nákladem postavil chalupu.

Další syn Václav se rodí v roce 1709 v Hamrskách. Po něm přichází  – zase ve Zbytkách – na svět r. 1716 Salomena.

Ještě r. 1721 se ve Zbytkách narodila Magdalena – Václavu Maturovi a Anně? Snad Václav ovdověl a znovu se oženil? Situace je nejasná…

Bezpečně ale víme, že r. 1716 dostává chalupu (asi zemřelého?) Václava Matury Mikuláš Piroch (zřejmě manžel Rosiny, dc. Daniela Matury). Ten pak r. 1716, 1717 a 1718 vyplácí Rosinu, sestru Václava Matury a Jana Maturu.

Z toho odvozuji, že Václav byl buď synem Daniela Matury (*1655-1712) nebo synem Jana Matury (*1619). Spíše se ale vzhledem k jeho věku přikláním k tomu, že byl synem Daniela.


Jiří Matura (*okolo 1703 – 1755)

Je jedním z Maturů, které nedokáži přiřadit k nikomu z hamrských nositelů příjmení. Poprvé se o jeho existenci dovídám v roce 1727, kdy se mu spolu s jeho ženou Magdalenou dcerou Zachariáše Krikorky rodí děti: Jan Tobiáš (*1727), Anna Marie (*1729), Alžběta (*1731), Magdalena (*1733), Anna Justýna (*1735), Jan Jiří (*1736), Kateřina (*1741), Marie (*1742) a Justýna (*1745).

Svatbu s Magdalenou Krikorkovou se mi ale nepovedlo nikde najít.

V roce 1727  Jiří Matura kupuje grunt od Jana Krikorky v Doleních Hamrech.

Podle kmotrů dětí bych ho zařadila také k hamrským Maturům, ale nedaří se mi ho k nikomu z nich přiřadit.


Jan Matura (*okolo 1711 – asi 1771)

Je dalším z Maturů, které nedokáži stoprocentně přiřadit k nikomu z hamrských nositelů příjmení. Poprvé se o jeho existenci dovídám v roce 1743, kdy se mu spolu s jeho ženou Kateřinou snad Kraus (Polom) nebo Zieberg?? rodí děti: Jan Josef (*1743), Kateřina (*1745), Karel (*1753), Adam (* kolem 1757).

Patrně se bude jednat o Jana syna Jana Matury a Kateřiny Řídil narozeného asi r. 1713.

Svatbu s Kateřinou se mi nedaří najít.