Pokouším se zde poskládat střípky nejstarší historie panství Semil. Postupně se snažím přidávat další přepsané gruntovní knihy, matriky a zajímavosti.

Ráda zveřejním i Vaše zlomky přepsaných textů  z panství semilského, ale i z okolních panství… Podněty jsou vítány.

Postupně se sem snažím přesunout/doplnit/vylepšit svoje původní stránky: https://semilsko3.webnode.cz/

Protože nelze vždy přesně odlišit, které obce byly v daném období součásí semilského panství, dochází k nejrůznějším překryvům.

Chvílemi k semilsku některé obce náleží, později se zase odpojují a připadají k některému ze sousedních pantsví. Nebo patří nejprve k jinému panství a později se připojují k semilsku…

Takto se zejména prolíná panství maloskalské/skály, (hrubo)rohozecké a semilské a navarovské…