Dochované urbáře nebo soupisy urbárních povinností a obyvatel týkajících se panství semilského a okolí, kurzivou je u urbáře dopsáno, kde a kým byl publikován.

Semilsko

Urbář 1562-1581 „Registra berně a úroků panství semilského a návarovského“Vojtěch Vaníček  sborník „Od Ještědu k Troskám“ ročník XVI.

– opis urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou).

Urbář panství semilského 1687Ivo Navrátil v  “ Archivu Českého Ráje“ – svazek 1

– Urbář panství semilského 1791

– Urbář panství semilského 1792

Hruborohozecko

– Vartmberský urbář 1608 : Jakub Feige – sborník „Z Českého Ráje a Podkrkonoší“ (č. 23)

purkrechtní kniha panství Hrubý Rohozec, panství Malá Skála (1611-1644)

kniha pozemková inv. č. 226 Hrubý Rohozec (1611-1644) sig. OS Železný Brod 3355

– soupis poddaných 1775,1791,1796,1797,1798,1813

Maloskalsko

– Vartmberský urbář 1608 : Jakub Feige – sborník „Z Českého Ráje a Podkrkonoší“ (č. 23)

purkrechtní kniha panství Hrubý Rohozec, panství Malá Skála (1611-1644)

urbář panství Malá Skála 1628 (ič. 981)

-urbář panství Malá Skála 1687

– urbář panství Malá Skála  1797

Hruboskalsko

– registra panství hruboskalského 1514 : Šimák J.V. sborník „Od Ještědu k Troskám“ – ročník III.

– Urbář hruboskalský 1602 : Šimák J.V.  sborník „Od Ještědu k Troskám“

– Urbář panství hrubá skála 1780

-soupis poddaných 1779, 1783 („Od Ještědu k Troskám“ ročník IX, X, XI, XII,XIII), 1784, 1789, 1791, 1793, 1802, 1803, 1805, 1808, 1810, 1819, 1820

Frýdštejnsko

– Urbář panství frýdštejnského 1547 : Bohumil Sochor a  Ladislav Šourek  sborník „Od Ještědu k Troskám“ (Ročník IX, listopad, prosinec 2002, číslo 5,6)

– Urbář panství Český Dub, Osečná, Frýdštejn a statku Víska 1567-1638

– Urbář panství Český Dub, Frýdštejn, Osečná, statku Hodkovice nad Mohelkou 1657

Navarovsko

Urbář 1562-1581 „Registra berně a úroků panství semilského a návarovského“Vojtěch Vaníček  sborník „Od Ještědu k Troskám“ ročník XVI.

– kniha pozemková inv. č. 17 Navarov (1607-1625) sig. OS Železný Brod 3383

– urbář panství navarovského 1775

Svijansko

– urbář svijanského panství 1792

-soupis poddaných 1773 („Od Ještědu k Troskám“ ročník XIII, XIV, XV, XVI),

Českodubsko

– Urbář českodubský 1567/1590 (Urbář panství Český Dub, Osečná, Frýdštejn a statku Víska 1567-1638, pan Voborník ho má pojmenovaný Urbář českodubský 1590) : Josef Voborník, sborník „Od Ještědu k Troskám“ ročník VI

– Urbář českodubský 1602

– Urbář panství Český Dub, Frýdštejn, Osečná, statku Hodkovice nad Mohelkou 1657