Úřední kniha/rukopis Státní oblastní archiv v Litoměřicích –  Velkostatek Malá Skála • inv. č. 981

obsahuje obce:

Alšovice, Bobov, Bzí, Dobrohostov, Huntířov, Huť, Jablonec nad Nisou, Kokonín, Krásná, Labe, Líšný, Loučná nad Nisou, Mukařov, Protivná, Skuhrov, Sněhov, Splzov, Těpeře, Vransko, Vrkoslavice, Želeč, Chlístov, Veselí, Maršovice, Lístky, Planá Hora

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=820C332F10BD11E8824070208403F9B5&scan=bffbac4249314d40a4d71c917dba86f1

číslo fotky/strana knihyrychta (gericht )obecjména majitelůpoznámka
2SněhovskáBobovVáclav Wanha
2Martin Hußek (Hušek)
2Adam Piwrnecz (Pivrnec)
2Jan Kuziel (Ruziel?) (Kužel)
2Petr Zahradnik
2Mikuláš Kubuw
2VranskoJakub Dlauhýho (Dlouhýho)
2Jakub Kotecziek Kolecziek (Koteček, Koleček?)
2Štěpán Polaczek (Poláček)
2Jiřík Sspetlýk (Špetlík)
2SněhovJan Abrahamuv
2Ondřej Martinuw
2Šimon Nowotney
2Jakub Bartuw
2Mikuláš Girkuv (Jirkův)
2Jan Halama
2Vojtěch Wawruw (Vávrův) ?
2Jan Kulhawey (Kulhavej)
2Ondřej Kucharz (Kuchař)
3LíšnýMikuláš Wrtankuw ?
3Jan Wrtankuw ?
3Labie (Labau? Huť)Urban Labskey (Labskej)
3Martin Kamenarz (Kamenář)
3Matěj Tobiaßuw (Tobiášův)
3Václav Kreyczj (Krejčí)
3Blažej Kowarz (Kovář)
3Protivno (Protivná)Matouš Resl ?
3Tomáš Czerney (Černej)
3MukařovPavel Ssykola ? (Šikola)
Jan Hinka ? Linka?
3Matěj Kopal
3Jan Slanina
3Adam Tlapa
3Jan Stiepanuw (Štěpánův)
3Václav Mlinarzuw (Mlynářův)
3Martin Kalaba
3Wolf Rekczygel ? (Rekcígl ?)
3Pavel Dworziakuw (Dvořákův)
3Václav Spauskuw ?
3Štěpán Machaczkuw (Mácháčkův)
3Jiřík Ssterba (Štěrba)
3Jan Tampl
3ŽelečVáclav Krczman ? Kraczman Krayman ?
3Jiřík Wratney (Vratnej)
3HuntiřovskáAlšoviceVáclav Korspirst ??
3Matouš Benessuw (Benešův)
3Václav Hawlik (Havlík)
3Martin Paldusu (Paldusů)
3Jan Waleß ? Maleß ?
3Dobrohostov - Štebrov (nyní součást Bratříkova)Jiří Frczka ? (Frčka?)
3SkuhrovVáclav Malyk Walyk ?
3Václav Sspacziek (Špaček)
3Jan Ssendlycziek (Šendlíček)
3Jan Heyl pod Zaboge ? ??
3Jan Waczkuw (Vackův)
3Jiřík Jonsuw
3Jan Nowotney (Novotnej)
4HuntířovAdam Drobnik
4Petr Peterka
4Bartoloměj Mikssuw (Mikšův)
4Urban Kraczman? Krayman ?
4Pavel Diedek (Dědek)
4Jiřík Kugan (Kujan)
4Vít Witak (Víták)
4Jan Beneßuw (Benešův)
4Jan Virgilius
4Ondřej Petruw
4Petr Heyll (Hejl)
4Petr Masopustu
4Matěj Stranskey
4Jan Sedlak
4Kašpar Zamecznik (Zámečník)
4SplzovMartin Halama
4Jan Waniczkuw (Vaníčkův)
4Jakub Mlynarz (Mlynář)
4BzovskáBzíŠtěpán Brozkuw (Brožkův)
4Václav Ssilhan (Šilhán)
4Jiřík Nemecz (Němec)
4Jiřík Slanina
4Jan Ssylhan (Šilhán)
4vdova Pawlowa
4Jan Bauda (Bouda)
4Matěj Ssprachta (Šprachta)
4Martin Tomaßuw (Tomášův)
4Ondřej Luniak
4Jakub Petruw
4Ondřej Mastney
4VeselíHavel Wobecz ??
4Jan Kubuw
4Mikoláš Luniak
4ChlístovAdam Blazieguw (Blažejův)
4Václav Wawruw (Vávrův)
4Jan Tkadlecziek (Tkadleček)
4Jan Holecz ? Holerz ?
4Jakub Hrazylkuw ??
5TěpeřeVáclav Danicziek (Daníček)
5Adam Chalaupka (Chaloupka)
5Matouš Blazku (Blažků)
5Jan Mateguw
5Jiřík Walsgolt ??
5Jiřík Plynkarz??
5vdova Stepalka
5Adam Holan? Holau?
5KokonskáKokonín VelkejPaul Ways? ? Ze mleyna a pily
5Jan Ways
5Jan Posllt
5Jan Lusehe?? Lukhe ??
5Paul Hybner?
5Jan Lynglehe ?? Lyngkhe ?
5Jan Zykmundt
5Mikuláš Worm
5Paul Kukuk???? Keikuk ??
5Antonin Allygar?? Ullygar?
5Jiřík Hofman
5Jan Kaule
5VrkoslaviceJan Beger ?
5Jiřík Krauze Krauza?
5Jan Miller
5Jiřík Runge?
5Jan Runge ?
5Jan Ssaybler
6MaršoviceJiřík Ways
6Krištof Blumbrgle?
6Jan Asman ?
6Gregor ? Bargleman ? Bargkman ?
6Mikuláš Winß
6Jan Barglemon ? Bargkmon ?
6Šubrtovice (Krásná)Tobiáš Asman
6Lískov (snad díl Čížkovic)Lorencz Tyrych? Beyrych ?
6Kokonín MalejKryštof Pochmon
6Jan Poseldt
6Jakub Lyzel??
6Jiřík Ssymon (Šimon)
6Martin Hybner
6Jan Hylyger ?
6JistebskoEliáš Posltt
6Jan Hasspach
6Jan Koraw?dek ??
6Jan Pfayfer ?
6Matouš Rekczykl
6Jan Ssyrer ze mlyna a za trziech chalup ?
6Planá Hora (dnes snad Pěnčín)Jakub Bargkmon
7JabloneckáJablonecKryštof Hibner
7Jan Ryzlar
7Matouš Klinger
7Mikuláš Worn
7Jiřík Ulrych
7Mikuláš Unger
7Jiřík Dresler
7Bartl May
7Martin Martin Seybett ?
7Jan Regzlar (Reyzlar) ?
7Mikuláš Ways (Weiss)
7Martin Ways (Weiss)
7Matouš Pelcz
7Jiřík Zakel ? Jakel ?
7Kašpar Fleyßman (Fleischmann)
7Václav? Lybek ?
7Šimon Achman ??
7Jiřík Khizewater ??
7Kašpar Präysler (Preisler)
7Jiřík Khinter
7George Worm
7Bartl Klinger
7Krištof Tyße ??
7Georgi Pater Fater ?
7Jan May ?
7Krištof Richter
7Krištof Ulbraht
7Martin Fay?es??
7huť skelná MšenskBartoloměj hutnik
7a ze mlejna ?? Spely na Gablonczy
7Šimon Lagler ?
7Martin Saydl
7Jiřík Wandr
7Anna Ssyzowa ? (Šírová?)
7Anna stara Mistrowa
7Kašpar Wandr
7LoučnáBalcar Rekczygl
7Jakub Hanyß
7Kašpar Rychter
7Michal Hofman
7Krištof Pelcz
7Daniel Pelcz
4Malá Skála