Úřední kniha/rukopis Státní oblastní archiv v Litoměřicích – pobočka Děčín Velkostatek Semily – Jesenný • inv. č. 122 OS Vysoké nad Jizerou 25

Knihu přepsal a ke zveřejnění poskytl pan Michal Štěrba.

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=572EA82640CC11E5A78C00E04C20C598&scan=5ebbf83ae0a644cb80acb04d3b2c4822

číslo fotky/strana knihyjméno nového majitelepoznámkaod koho kupujevztahdatum
6Jiří MikšánekJan Prášek15.7.1675
7Václav Mikšánekvdova po Jiřím Mikšánkovi2.3.1722
8Adam a Matěj MikšánkoviVáclav Mikšánekotec30.4.1758
9Ondřej Mikšáneknejstarší synAdam Mikšánekzemř. Otec8.3.1774
10Jan Václavíkz PřívlakyOndřej Mikšánek26.5.1809
11Josef Mikšáneknejstarší synMatěj Mikšánekotec20.12.1787
12Matěj Mikšáneknejmladší synMatěj Mikšánekotec20.12.1787
13Jan VáclavíkMatěj Mikšánek11.5.1808
14Jan VáclavíkJosef Mikšánek11.5.1808
19František MikšánekOndřej Mikšánekbratr20.12.1789
21Daniel Vedralvdova po Janovi Vedralovi25.2.1695
22Daniel VedralDaniel Vedralotec12.12.1743
22Jan a Daniel VedraloviDaniel Vedralotec30.4.1758
24Josef VedralJan Vedralotec25.1.1790
24Filip VedralJosef Vedralbratr14.3.1790
27Jan VedralJan Vedralotec25.1.1790
29Jan SyrovátkaDaniel Vedral19.1.1780
30Josef SyrovátkaJan Syrovátkootec21.11.1787
33Václav KousalTobiáš Kousalotec18.11.1721
34Adam Kousalmladší synAlžběta, vdova po Václavovi Kousalovimatka17.4.1760
35Ignác KousalAdam Kousalotec29.12.1789
37František KousalIgnác Kousalotec7.8.1808
39Matěj TarantMarie vdova po Václavovi Staropanovi??13.4.1688
40Jan TarantMatěj Tarantotec20.3.1728
41Josef TarantJan Tarantotec6.4.1754
42František TarantJosef Tarantotec12.1.1788
48Daniel VedralHelena, vdova po Pavlovi Tarantovi14.12.1743
49Jan Vaňoučekvdova po Danielovi Vedralovi s dětmi24.12.1772
52Pavel HubařJiří Hubař2.5.1696
53Jiří a Jan Hubařovévdova Hubařovámatka1718
54Daniel HubařKateřina, vdova po Jiřím Hubařovimatka12.1.1743
55Štěpán KousalDaniel Hubař14.10.1762
56František FarskýŠtěpán Kousal8.3.1774
57Jan FarskýFrantišek Farskýotec6.8.1808
59Václav HubařJan Hubařbratr13.6.1736
60Jiří Hubařvdova Dorota po Václavovi Hubařovi27.1.1742
61Václav ChvalinaJiří HubařZemř. Tchán8.3.1774
63Václav JunekVáclav Chvalina23.3.1787
66Josef HubařDaniel Hubařotec12.6.1776
67František HubařJosef Hubařotec29.10.1804
69Jan Vedral2.5.1696
70Daniel VedralJan Vedralzemř. Bratr18.9.1712
71Daniel TarantDaniel Vedralzemř.23.7.1721
72Ondřej a Pavel TarantoviDaniel Tarantotec30.4.1758
73František TarantOndřej Tarantotec25.1.1790
74Vilém TarantOndřej Tarantotec16.12.1793
76František TarantPavel Tarantotec27.1.1790
77Josef TarantAnna, vdova po Františkovi Tarantovi6.8.1789
79Pavel TarantPavel Tarant27.1.1790
83Václav MachačkaJan Morávek18.6.1701
84Václav NosekVáclav Machačka27.3.1708
86Jiří a Josef NoskoviVáclav Nosekotec26.4.1754
88Jan Noseknejstarší synJiří Nosekotec21.12.1778
90Josef NosekJan Nosekzemř. Otec29.11.1804
92Jan Noseknení uvedenozemř. Otec16.12.1783
94Adam NosekJosef Nosekotec15.1.1793
96František NosekAdam Nosek28.5.1799
98Jiří NosekJiří Nosekzemř. Otec26.1.1789
100Antonín TichánekJiří Nosek
101Jan HníkJiří Nosek14.5.1809
102Josef NosekJiří Nosek20.1.1789
104Jan PrášekJakub Viktorín27.4.1689
104Jakub MikšánekJan Prášek14.4.1706
105Daniel ŠtěpánekJakub Prášek1.5.1714
106Jan TichánekDaniel Štěpánekzemř.11.5.1728
106Daniel Jarýnení uvedeno10.4.1733
107Josef JarýDaniel Jarýzemř. Otec26.2.1753
109František FrancJosef Jarýtchán23.3.1775
110Josef JarýFrantišek Franczeť16.12.1783
111Ignác JarýJosef Jarýotec20.1.1797
114Jáchym NosekJiří Nosekzemř. Otec12.4.1790
117Josef KubíčekAdam Nosek6.1.1790
118Josef KubíčekAdam Nosek6.1.1790
119Michal KubíčekAdam Nosek6.1.1790
121Benedikt KubíčekJosef Kubíčekbratr5.10.1807
122Ferdinand KubíčekMichal Kubíčekzemř. Syn14.9.1807
123Benedikt KubíčekFerdinand Kubíčekotec5.10.1807
124Daniel JindrůMatěj Jindraotec5.12.1686
124Matěj a Jan StrnádkovéDaniel Jindrů22.4.1704
126Matěj StrnadMatěj Strnádekotec15.6.1738
127František StrnádekMatěj Strnádekotec29.3.1768
128František Smrček25.7.1785
129Josef MachFrantišek Smrček10.11.1809
130František SmrčekFrantišek Strnadšvagr30.3.1787
131Josef Smrčeksyn Františka SmrčkaFrantišek Strnádek29.12.1789
134Daniel StrnádekMatěj Strnádekzemř. Otec22.11.1743
139Jakub KoutskýJan Koutskýotec5.12.1686
140Jakub Koutskývdova po Jakubu Koutskémmatka24.3.1711
141Matěj Francvdova po Jakubu Koutskémtchyně14.12.1743
143František FrancMatěj Francotec4.12.1782
145Josef FrancMatěj Francotec4.12.1782
147František FrancJosef Francotec9.1.1790
148Josef Koutskýděti po Jakubu Koutském z vůle matky21.2.1748
150František KoutskýJosef Koutskýotec26.12.1787
153Václav KudrAdam Nosek15.1.1793
154František KudrVáclav Kudrzemř. Otec30.9.1805
155Václav Koutský5.12.1686
156Jan Strnádek jinak KoutskýVáclav Koutskýzemř. Otec27.3.1708
157Václav KoutskýJan Strnádek4.5.1714
158Vilím Strnádeknový manžel vdovyvdova po Janu Strnádkovimanželka30.4.1763
159Ondřej Strnádekdědicové po Vilímu Strnádkovi10.11.1777
160František StrnádekOndřej Strnádekzemř. Otec14.4.1810
161Josef StrnádekFrantišek Strnádekbratr20.4.1810
170Matěj NovotnýVáclav Novotnýotec9.3.1703
172Václav a Matěj NovotníMatěj Novotnýotec8.10.1744
174Václav Novotnýnejstarší synzemř. Rodiče24.12.1772
175Josef KundelkaVáclav Novotný19.1.1807
176Ignác BurdířJosef Kundelka12.4.1807
179Matěj PrajslerVáclav Novotný1.11.1787
182Josef Novotnýnejstarší synvdova po Matějovi Novotnémmatka8.3.1774
183František Nosekvdova po Josefovi Novotném12.6.1776
185Josef Tarantnový manžel vdovyVdova po Františku Noskovizemř.21.8.1787
187Mikuláš Novotnývdova po Danielovi Holíkovi?14.4.1692
188Václav StrnádekMikuláš Novotný22.4.1704
189Václav a Daniel StrnádkoviVáclav Strnádekotec20.3.1734
191Josef StrnadVáclav Strnádekotec25.2.1788
193Karel StrnadVáclav Strnádekotec25.2.1788
194Josef StrnádekKarel Strnádek29.7.1809
195Ignác KoutskýJosef Strnádek6.7.1795
199Josef StrnádekDaniel Strnádekzemř. Otec16.4.1774
201Josef StrnádekJosef Strnádekotec20.2.1790
203svatební smlouva Josef Strnádek, Anna vdova po Václavovi Slavíkovi? Ze Starý Vsi
204Václav Zemanvdova Magdalena po předchozím hospodáři3.5.1696
205Šimon a Jan Zemanovivdova po Václavovi Zemanovi6.9.1716
206Jan ZemanJan Zemanotec26.2.1749
208Josef ZemanJan Zemanstrýc9.12.1771
208Jan ZemanAnna, vdova po Josefovi Zemanovimatka7.10.1792
212Václav ZemanJan Zemanotec26.2.1749
213Josef VaňoučekVáclav Zemantchán21.4.1781
215Rozárie rozená Zemanová, manželka Josefa HradeckéhoJosef Vaňoučekzemř. Manžel2.1.1790
216Josef ZemanJan Zemanotec26.2.1749
218Jakub SvatýPavel Svatýotec6.12.1686
219Jan Svatývdova po Jakubu Svatémmatka26.3.1711
220Jan SvatýJan Svatýotec4.4.1747
221Josef Svatýnejstarší synJan Svatýotec25.12.1772
223František StrnádekDaniel Strnádekotec1.11.1787
225František StrnadFrantišek Strnadotec8.4.1810
228Josef SvatýJosef Svatýotec29.12.1789
229Jiří SvatýJosef Svatýotec20.7.1795
230Karel SvatýJosef Svatýbratr19.10.1787
233Antonín SvatýJosef Svatýotec20.2.1790
236Jiří Svatý, syn JosefaKarel Svatý19.12.1789
238Daniel HejralDaniel Hejralotec3.5.1696
239Daniel Palasvdova Palasovámatka17.4.1720?
240Karel a Vilém Palasovivdova Magdalena po Danielovi Palasovimatka23.11.1743
241Vilém PalasVilém Palaszemř. Otec20.4.1770
243Vilém PalasVilém Palasotec12.2.1800
244Pavel SlavíkVilém Palas1.2.1810
246František PalasKarel Palaszemř. Otec23.3.1775
251Daniel PetrákMartin Kubek6.12.1686
252Václav SedlákDaniel Petrákzemř.1.4.1714?
253Daniel Palasnení uvedeno11.5.1728
253Josef Palasnejstarší synKarel Palaszemř.23.3.1775
254František Bubeníknový manžel vdovyMarie vdova po Josefovi Palasovi20.1.1784
255František Jínasoused SemilyJosef Palaszemř.9.6.1807
256Jan JínaFrantišek Jína12.7.1807
257Josef PalasJan Jína24.8.1808
265Václav VáclavíkJiří Václavíkbratr16.4.1697
266Václav Václavík a Jan PalasVáclav VáclavíkZemř. Otec/tchán23.11.1743
267Václav BoučekVáclav Václavíktchán30.4.1763
274Jan PalasJan Palasotec2.4.1762
275Adam KučeraJan PalasZemř. Tchán15.1.1781
280Daniel SvatýPavel Svatýotec31.3.1700
281Jan SvatýDaniel Svatý1719/1720
282Kateřina Svatámanželka Václava SmrčkaJan Svatýdcera29.3.1747
282Josef SmrčekKateřina Svatámatka12.4.1766
283Vít SmrčekJosef Smrčekotec12.1.1790
285Vít Smrček21.7.1785
286Josef Smrčeknejstarší synJosef Smrčekotec12.1.1790
288Josef Smrček21.7.1785
294Jindřich BubákMatěj Bubákotec12.3.1688
295Jan HlávkaJindřich Bubákzemř.18.4.1709
296Jan Bubák1716
297Jan BubákJan Bubákotec8.4.1743
298František Bubáknejmladší synJan Bubákotec22.12.1780
303Josef BubákJan Bubákotec22.12.1780
305František BubákJosef Bubákotec18.11.1798
308Daniel SmrčekSalomena, vdova po Mikuláši Nedvídkovizemř.17.4.1690
309Jiří SmrčekDaniel Smrček a pozůstalá vdova Magdalenarodiče8.4.1704
310Jiří SmrčekDaniel Smrček a pozůstalá vdova Magdalenarodiče8.4.1704
311Václav a Jan SmrčkoviJiří Smrčekotec15.3.1740
312Jan SmrčekVáclav Smrčekbratr6.1.1748
312Jan SmrčekVáclav Smrčekbratr6.1.1748
313Jiří SmrčekJan Smrčekotec16.12.1781
315Jiří a Vít Smrček19.6.1794
316Josef SmrčekJiří Smrčekzemř. Otec11.8.1805
317Vít Smrčeknejmladší synJan Smrčekzemř. Otec9.1.1790
319Jiří a Vít Smrček19.6.1794
323Daniel TarantVáclav Vedral6.12.1686
324Václav a Jan Tarantovivdova Dorotamatka9.6.1718
324Jan Tarantmatka11.5.1728
325Matěj TarantJan Tarantotec26.2.1753
327Jan Tarantnejstarší synvdova po Matějovi Tarantovimatka8.12.1771
328František TarantVít Tarantzemř. Otec14.4.1806
332Václav TarantVít Tarantbratr12.1.1790
334Josef TarantVáclav Tarant12.2.1806
335Michal NosekJosef Tarant13.11.1809
337Jan Jandavdova po Janu Jandovimatka9.3.1703
338Daniel Skrbek11.5.1728
339Jan NečásekDaniel Skrbektchán14.12.1743
340Josef Nečáseksyn z prvního manželstvíJan Nečásekotec22.12.1780
341František BucharJosef Nečásektchán20.3.1790
343Ondřej NečásekJosef Nečásekbratr18.12.1790
345Josef Kousalvdova po Danielovi Skrbovi20.2.1747
346Vít Kousalnejstarší synJosef Kousalzemř. Otec12.6.1776
347Bartoloměj KousalVít Kousalotec13.12.1793
352Jan Jindrů7.12.1686
352Václav JindrůJan Jindrůzemř. Otec14.4.1706
354Jiří Farský20.5.1717
356František FarskýJiří Farskýotec30.4.1758
357Michal FarskýFrantišek Farskýotec22.12.1789
366Josef KomárekJan Zajíčektchán1.11.1787
369Matěj SkrbekJiří Skrbekzemř. Otec16.4.1697
370Jan Skrbekvdovamatka12.5.1728
371Šimon LukášJan Skrbektchán
372František Lukᚊimon Lukášotec28.12.1784
373František LukšMichal Lukšbratr6.1.1790
373František LukšJosef Lukšbratr6.1.1790
374Michal LukšŠimon Lukšotec9.11.1788
380Václav Zajíčekvdovamatka25.4.1695
381Daniel ZajíčekVáclav Zajíčekbratr8.4.1710
382Jan ZajíčekDaniel Zajíčekotec13.3.1746
383Josef ZajíčekJan Zajíčekotec1.11.1787
384Josef LukešŠimon Lukešotec9.11.1788
388Josef KomárekJosef Zajíčekzemř.4.6.1790
393Tobiáš HolíkJan Holík7.12.1686
393Václav HolíkTobiáš Holíkzemř. Otec21.3.1705
395Václav ZemanVáclav Zemanotec26.2.1749
396Václav FarskýVáclav Zeman1.3.1757
397Gotfried FarskýVáclav Farský30.4.1758
397Karel FarskýGotfried Farskýotec22.12.1789
400Václav FarskýVáclav Zemantchán26.2.1749
402Václav FarskýJosef Farskýotec8.12.1786
403Karel FarskýJosef Farskýotec8.12.1786
405Daniel HolinkaMatěj Stránský31.3.1700
414Jindřich JandaLukáš Jandazemř. Otec20.12.1682
415Jiří Farskývdova13.4.1720
416Josef Farský9.7.1755
420Václav TarantMatěj Tarantzemř.7.12.1686
421Matěj TarantVáclav Tarantotec24.3.1711
422Jan PalasMatěj Tarant10.6.1718
422Jan DolenskýMatěj Tarant14.7.1718
424Václav SmrčekJan Dolenskýtchán1745
426Jan StrnadVáclav Smrčektchán19.3.1767
428Václav ViktorínJan Strnad23.12.1772
430František PalasVáclav ViktorínZemř. Tchán15.4.1781
432Daniel FarskýFrantišek Palas19.3.1767
433Josef Farskýprostřední synDaniel Farskýotec23.12.1772
434František FarskýJosef Farskýotec1.11.1807
436Josef Farskýnejstarší synJosef Farskýotec26.1.1790
438Václav HolinkaOndřej Holinkazemř.7.12.1686
439Matěj Bubeník12.5.1728
440Jan a Václav BubeníkoviMatěj Bubeníkzemř.18.12.1772
441Josef BubeníkJan Bubeníkotec1.11.1787
443Michal BubeníkVáclav Bubeníkotec28.12.1789
445Jiří BubeníkJan Bubeníkotec1.11.1787
447František BubeníkJiří Bubeníkotec15.2.1810
448Melichar BubeníkVáclav Bubeníkotec28.12.1789
450Matěj TreperaMatěj Treperaotec20.4.1693
451Jiří FarskýMatěj Treperazemř.13.4.1737
452Jan Jiří FarskýJiří Farskýzemř. Otec21.3.1764
455Josef FarskýJiří Farskýotec15.3.1790
457Josef FarskýJosef Farskýotec9.4.1810
459Josef PalasFrantišek Palasotec10.2.1790
461Karel PalasFrantišek Palasotec10.2.1790
465Daniel TreperaJan Viktorín13.11.1693
466Jakub Tarant12.5.1728
467Josef a Pavel TarantoviJakub Tarantzemř. Otec14.12.1743
468Daniel FarskýJosef a Pavel Tarantovi25.6.1744
468Daniel FarskýJosef a Pavel Tarantovi25.6.1744
470Karel Farskýnejmladší synDaniel Farskýotec28.11.1779
472František Farskýnejstarší synFrantišek Farskýotec26.1.1790
476Jiří VáclavíkJiří Václavíkotec1.4.1690
477Jiří Nosek12.5.1728
478Daniel NosekJiří Nosekzemř. Otec9.2.1745
479Václav NosekDaniel Nosekzemř. Bratr29.3.1768
480Michal FarskýFrantišek Farskýotec22.2.1790
482Josef MíšekJan Míšekotec14.11.1789
484Jiří NosekJiří Nosekzemř.13.2.1743
485Václav a Jiří NoskoviFrantišek Farský23.12.1772
489Matěj JandaVáclav Sůva??4.7.1687
490Václav Mišek neb JandaMatěj Míšek neb Jandaotec12.5.1728
491Jan MíšekVáclav Míšekzemř. Otec8.3.1774
492Josef JindraJosef Jindraotec4.12.1789
497Jan MíšekJosef Míšekbratr12.2.1790
501Jan Hladíkmanžel Magdaleny SvatéVáclav Svatýtchán19.7.1693
502Daniel ŠourekJan Hladík18.4.1709
503Jan ŠourekDaniel Šourekzemř. Bratr8.4.1710
504Jakub RoubalJan Šourek12.5.1728
505Kateřina, vdova po Janu RoubaloviJakub Roubalzemř.17.4.1760
506Josef JindraJan Roubalšvagr dědiců22.3.1775
507Josef FarskýJosef Jindratchán1.6.1781
509Jan RoubalJakub Roubalotec4.3.1733
510Jan Roubal23.3.1775
513Jan PalasVáclav Václavík16.3.1702
514Kašpar PalasDorota vdova po Janu Palasovimatka1.7.1743
515Vilém NosekKašpar Palas8.3.1751
516Václav Noseknejmladší synVilém Nosekzemř. Otec7.1.1784
518Josef NosekVáclav Nosekotec24.5.1808
519Josef JindraKašpar Palas26.2.1749
524Jakub KomárekMatěj Komárekzemř.7.12.1686
525Václav Komárekvdova po Jakubu Komárkovimatka9.4.1710
526Matěj KubíčekVáclav Komárek1721
526Matěj KubíčekMatěj Kubíčekotec20.6.1741
528Ferdinand KubíčekMatěj Kubíčekotec20.3.1775
531František KubíčekMatěj Kubíčekotec20.3.1775
533František KubíčekFrantišek Kubíčekzemř. Otec7.1.1810
523Vít Kubíčeknejmladší syn8.3.1774
538kostelníci obce RoprachtickéJan Havloušekzemř.1633
544Jakub MorávekKateřina, vdova po Jakubovi Morávkovimatka8.6.1698
545Václav MorávekJakub Morávekbratr30.4.1703
546Tobiáš KousalVáclav Morávek3.4.1709
548Jan KousalTobiáš Kousalzemř. Otec26.4.1754
549Jan HořavkaTerezie vdova po Janu Kousalovi11.5.1790
550František HořavkaJan Hořavkaotec10.12.1800
551Ondřej Kousalstarší synJan Kousalzemř. Otec26.4.1754
553Jan KousalOndřej Kousalzemř.23.8.1772
556Štěpán KousalOndřej Kousal17.4.1760
557Josef KousalJosef Kousalzemř. Otec19.12.1784
558Josef KousalJosef Kousalotec3.1.1789
559Jan HořavkaMatěj Hořavka12.2.1688
560Pavel a Daniel Hořavkovivdovamatka12.5.1728
561Václav HradeckýPavel a Daniel Hořavkovi12.2.1734
563Michal HradeckýVáclav Hradeckýotec8.12.1771
564Michal HradeckýVáclav Hradeckýzemř. Otec26.12.1772
566Václav HradeckýMichal Hradecký8.8.1796
567Michal Hradeckýsyn Karla HradeckéhoMichal Hradeckýstrýc3.2.1809
569Karel Farský30.10.1799
570Daniel MarkůAdam Markůzemř. Otec15.4.1688
571Jan Šourekotec12.5.1728
571Adam ŠourekotecNení – mezi 1728 a 1737
572Jan ŠourekAdam Šourekzemř. Otec30.4.1769
575Michal Šoureknejstarší synJan Šourekotec12.10.1799
577Josef ŠourekMichal Šourekbratr7.4.1801
581Filip Šoureknejmladší synJan Šourekbratr23.3.1775
583Josef TichánekFilip Šourek4.2.1790
585Daniel BoučekPavel Boučekzemř.20.12.1692
587Daniel BoučekDaniel Boučekzemř. Otec12.5.1728
588Václav BoučekDaniel Boučekotec30.4.1758
589Václav BoučekVáclav Boučekotec4.12.1792
592Pavel Boučekzemř. Otec26.4.1754
593Jiří JindraPavel Bouček16.3.1756
594Václav JindraJiří Jindraotec30.8.1789
595Jan StrnadVáclav Jindratchán2.11.1798
597Josef MařasVáclav Jindratchán4.11.1798
následují chalupníci
599Matěj BoučekPavel Boučekotec7.12.1686
599Matěj BoučekMatěj Boučekotec1718
600Matěj BoučekDorota vdova po Matěji Boučkovimatka14.12.1743
600Jakub JarýMatěj Bouček3.2.1746
601Josef JarýJakub Jarýotec23.3.1775
601Josef JarýJosef Jarýotec18.12.1807
604Eva Bubákovánejstarší dceraJosef Bubákotec30.8.1790
605František SvatýEva rozená Bubáková18.5.1806
605František PolákFrantišek Svatý8.3.1807
607Josef VečerníkFrantišek Svatý30.8.1790
608Pavel KočíJan Chlum9.3.1703
609František KočíPavel Kočíbratr11.2.1737
610Jan VáclavíkFrantišek Kočí8.3.1766
613Josef Havlíček30.8.1790
614Josef TuláčekPavel Tuláčekotec14.6.1790
615Jan Smrček3.5.1790
616Martin TichánekOndřej Tichánek7.12.1686
616Jan Tichánekvdova po Martinovi Rejmonovi, vdaná za Jana Tichánka14.4.1706
617Václav TichánekJan Tichánekotec12.12.1743
618Václav Tichánekvdova po Václavu Tichánkovimatka20.3.1775
620Josef JeníčekOndřej Jandura12.1.1790
621Matěj Koutský3.3.1790
622František FrancMatěj Koutský3.2.1797
623Jan Hořavka7.12.1686
623Daniel Hořavkavdova po Janu Hořavkovimatka14.4.1706
624Jiří BoučekDaniel Hořavka11.12.1743
625Václav MikšánekJiří Bouček6.12.1771
626Ondřej TichánekVáclav Mikšánek23.3.1775
627Adam TichánekOndřej Tichánekotec12.12.1809
630Václav KoutskýTobiáš Holík7.12.1686
631Daniel NosekVáclav Koutský14.5.1759
632Václav Noseknejstarší synDaniel Nosekotec24.12.1772
635Josef SvatýJosef Svatýotec3.9.1787
637Václav ChlumJan Chlum7.12.1686
637Václav Chlumvdova po Václavu Chlumovimatka24.3.1711
638Vilém ChlumVáclav Chlumotec30.4.1747
639Václav ZemánekVilém Chlumzemř.23.6.1772
640František ZemánekVáclav Zemánekzemř. Otec31.1.1787
641Jan Jakouběze ZásadyFrantišek Zemánek2.8.1795
644Michal FarskýJan Jakoubě8.5.1797
646Jan Zeman9.12.1789
647František BoučekVáclav Boučekotec14.1.1790
648Daniel BartonkůMikuláš Bartonků18.3.1689
648Tobiáš Chlumvdova po Danielu Bartonkovi14.4.1706
649Václav Chlum neb Tobšůne TobšůTobiáš Chlumotec1718
650Jiří Chlum neb Tobšůotec14.5.1759
651Josef ChlumJiří Chlumotec29.12.1789
652František Bubeník20.12.1780
652Josef Bubeníknejstarší synFrantišek Bubeníkotec9.11.1797
653Josef ChlumJosef Chlumzemř. Otec1770
655Václav TreperaMatěj Koutský7.12.1686
655Václav ViktorínVáclav Treperazemř.10.6.1718
656Josef a Václav ViktorínoviVáclav Viktorínzemř. Otec26.2.1753
657František StrnadJan Strnadzemř. Otec21.12.1787
659Josef Viktorínnejstarší synJosef Viktorinotec19.11.1777
660František ViktorínJosef Viktorinzemř. Bratr20.11.1783
661František VečerníkFrantišek Viktorínzemř.6.5.1789
663František Nosek26.1.1790
664Jan Chlum26.1.1790
665Matěj ZemanOndřej Zemanotec7.12.1686
665Jan Zemanvdova20.10.1712
666Jiří StaropánJan Zeman1728
666Jakub KoutskýJiří Staropán13.12.1743
667Jiří KoutskýJakub Koutskýotec5.3.1771
667Ignác KoutskýJiří Koutskýotec3.1.1790
669Václav Palas14.3.1711
669Matěj ZajíčekVáclav Palaszemř.13.5.1728
670Jan ZajíčekMatěj Zajíčekotec20.4.1764
672Adam HavlíčekJosef Havlíčekotec30.8.1791
673Jan Petráknový manžel vdovySalomena, vdova po Mikuláši Nedvědovi3.5.1696
674Jiří BubákJan Tarant13.5.1728
674Jan BubákJiří Bubákzemř. Otec26.4.1754
676Josef Bubákvdova po Janu Bubákovimatka27.3.1789
678Jiří BubákJosef Bubákbratr27.3.1789
680Josef StrnádekIgnác Koutský6.6.1795
682Daniel JindrůAnna,vdova po Václavovi Zajíčkovi3.5.1696
682Jan Jindrůotec13.5.1728
683Josef FarskýJan Jindrů21.3.1752
683Ondřej FarskýJosef Farskýbratr30.4.1758
683Josef FarskýOndřej Farský24.10.1761
683František FarskýJosef Farskýotec15.11.1784
685Karel Farskýnejstarší synJosef Farskýotec15.11.1784
686František VaňoučekKarel Farský4.11.1805
690Pavel Svatý
690Daniel Svatýzemř. Otec13.5.1728
690Josef SvatýDaniel Svatýotec2.4.1762
697Jiří TichánekMatěj Trepera23.4.1693
697Václav MorávekJiří Tichánek4.7.1709
698Václav ŠaldaVáclav Morávekzemř.13.5.1728
698Josef Hradeckýod zemř. Vdovy po Václavu Šaldovi, poté vdané za Pavla Kočího10.6.1766
700Karel HradeckýJosef Hradeckýzemř. Bratr16.12.1772
702Michal HradeckýKarel Hradeckýotec11.1.1807
704Pavel AdámkůJan Adámkůzemř. Otec7.12.1686
704Jan Hořavkavdova po Pavlovi Adámkovi1.11.1712
705Jan Hořavkavdova po Janu Hořavkovimatka20.3.1737
706Vít KolářJan Kolářotec25.12.1772
707Zuzana, manželka Pavla KorouseVít Hořavka5.3.1795
708Jan ZemanJosef Zemanotec2.3.1788
709Josef TarantZuzana Korousová, nyní vdaná za Fr. Noska13.11.1809
710Josef SvatýJan Svatýotec15.3.1799
711Josef KousalJosef Svatý19.4.1805
712Václav VáclavíkDaniel Smrček9.12.1689
712Daniel JindrůVáclav Václavík27.3.1708
713Jan VáclavíkDaniel Jindra10.6.1718
713Jiří TarantJan Václavík26.4.1754
714František FarskýJiří Tarantzemř.8.3.1774
714Josef JanoušekFrantišek Farský17.3.1806
715Karel JanoušekJan Janoušek12.12.1809
717Josef FarskýFrantišek Farskýotec21.12.1780
720František Holinkanejstarší synvdova po Josefu Holinkovimatka24.12.1787
722Matěj ČírnavaOndřej Morávek7.12.1686
722Matěj ČírnavaMatěj Čírnava24.3.1711
723Matěj a Václav ČernavoviMatěj Černavazemř. Otec14.5.1759
724Pavel Vedralvdova po Václavovi Černavovi12.6.1776
725Josef VedralPavel Vedralotec23.6.1796
726Jan MikšánekMatěj Čerňava19.3.1767
727Josef MikšánekJan Mikšánekbratr29.3.1768
727Josef MikšánekJosef Mikšánekotec25.1.1790
728František MikšánekJosef Mikšánekbratr1.11.1795
729Jan VedralJakub Vedralzemř. Otec7.12.1686
730Josef ZajíčekFrantišek Zajíčekbratr1.2.1790
731Josef SkrbekJosef Skrbekotec9.12.1796
733Josef KousalJiří Koutský6.1.1790
733Jan SvatýJosef Kousal19.4.1805
736Václav DrníkJan Vedral28.2.1698
736Václav KomárekJan Drník13.5.1728
737Václav KousalVáclav Komárek8.2.1738
737Jan Hořavka neb Kolářvdova po Václavu Kousalovi8.11.1771
738Josef KousalJan Hořavka11.5.1790
740Bartoloměj Kopalmanželka Josefa Hlavyteta15.4.1771
741Josef TarantJosef Palas16.5.1790
743Václav BartonůJan Prášků7.12.1686
744Václav Míšek13.5.1728
744Tomáš Kopalvdova po Janu Kočínovi24.12.1772
745František MatějčTomáš Kopaltchán19.12.1782
746Josef Tarantvdova po Janu Kočínovitchyně19.12.1784
747Vít Palas1771
748Josef ČepRosárie Černanovátchyně19.12.1784
749Filip ZemanJosef Čep13.4.1807
750Anežka NovotnáFilip Zeman4.11.1808
751František KostříkAnežka Novotná10.2.1810
752Josef Chlum1.2.1790
753Josef Šourek1775
753Václav ŠourekJosef Šourekotec27.10.1799
754Matěj Novotný
754Šimon KrůsMatěj Novotnýzemř. Otec9.1.1807
chalupy na obci
755Tobiáš Hejduk
756Josef Zemanvdova po Jiřím Korabovitchyně20.12.1784
757Jan SvatýJosef Zeman6.2.1808
757Josef ZemanJan Svatý24.8.1808
759Ignác Chlum1782
760Jan Komárek1775
760František Chlumvdova po zemř. Vilému Chlumovimatka18.12.1784
761Jan ZemanJakub Zemanotec29.11.1779
761Václav JandaJan Zeman18.7.1805
762Ondřej Farský1780
763Jiří Chlum1783
764Josef ZajíčekŠimon Zajíčekotec31.4.1791
764Matěj Zajíček20.12.1768
764František ZajíčekJan Zajíčekotec4.1.1790
767František SvatýJosef Zajíček12.3.1806
768Josef ČermákFrantišek Svatý25.4.1806
770Jan Chlumvdova po Danielovi Miškovi16.3.1702
771Daniel Chlum13.5.1728
771Daniel ChlumDaniel Chlumotec16.3.1756
772František ChlumDaniel Chlumotec2.2.1784
774Matěj Večerníkvdova po Danielovi Chlumovi1758
775Štěpán NosekMatěj Večerník8.3.1774
777Jan ChejnovskýAdam Tichánek1674
777Václav ChejnovskýMagdalena, vdova po Daniel Chejnovskémmatka1718
778Daniel ChejnovskýVáclav Chejnovskýbratr13.5.1728
778Václav PalasDaniel Chejnovský6.5.1744
779Josef Svatýsyn z první matkyDaniel Svatýzemř. Otec8.4.1774
780Josef PalasVáclav Palasotec29.12.1789
781Jan HníkJiří Nosek1.5.1809
782Jan Svatý1770
782Eva, manželka Jana SvatéhoJan Svatýmanžel2.3.1797
784Karel ZajíčekJan Boušekzemř.20.12.1771
784Josef ZajíčekKarel Zajíčekotec26.4.1789
785Matěj HolinkaMatěj Tarant20.3.1688
785Jakub Morávekvdova po Matěji Holinkovi14.4.1706
786Jan HladíkJakub9.4.1710
786Tomáš Havlíčka11.12.1743
787Josef HolinkaTomáš Havlíčekzemř.9.3.1774
787Josef Holinkavdova po Josefu Holinkovimatka15.11.1787
788Vít Holinkavdova po Josefu Holinkovimatka21.1.1797
790Václav Bubák11.12.1743
790Josef BubákVáclav Bubákotec19.3.1767
791Josef StrnádekJosef Bubák8.3.1774
793Václav Strnádekvdova po Matěji Novotném31.3.1700
793Daniel Hejral1704
793Václav Večerník20.12.1775
794Vít HořavkaFrantišek Mikšánek27.2.1800
795Ignác MikšánekVít Hořavka9.7.1806
796Josef KubíčekIgnác Mikšánek17.10.1807
797Ignác ChlumDominik Kubíček27.8.1794
798Karel Palasnejmladší synVáclav Palasotec13.11.1777
799Karel Palas26.1.1790
799Daniel Smrček1749
799Josef HolinkaDaniel Smrček5.7.1762
800Jáchym PalasKarel Palaszemř. Otec30.10.1799
801Ignác ChlumJáchym Palas4.7.1806
802Dominik KubíčekOndřej Kubíčekzemř. Otec14.5.1790
803Ignác ChlumDominik Kubíček22.4.1803
804Josef VečerníkDominik Kubíček7.3.1806
805Josef MedekJosef Hořavka2.1.1790
806Václav MorávekJakub Morávek17.4.1700
806Jan TichánekVáclav Morávek27.3.1708
807Daniel ČernavaJan Tichánekzemř.14.12.1743
807Eva ChlumováIgnác Chlumzemř. Manžel10.1.1807
808Josef ZemánekEva Chlumovámatka8.11.1808
809Václav ČernavaDaniel Černavaotec26.4.1754
809Václav Hradeckýnový manžel vdovyAnna vdova po Václavovi Černavovi30.4.1763
810Václav HradeckýVáclav Hradecký20.1.1786
810Ignác FišerBarbora Chlumová, vdova po Karlu Chlumovi30.10.1808
811Dominik ChlumJosef Chlumotec6.2.1810
812Josef HořavkaMatěj Hořavkazemř. Otec23.1.1786
813Daniel PalasVáclav Strnádek22.4.1704
813Jan KoutskýDaniel Palas27.3.1708
814Václav MacháčekJan Koutský9.4.1710
815Matěj SmrčekVáclav Macháček10.6.1718
815Jiří SmrčekMatěj Smrčekotec12.12.1743
816Jan SmrčekJiří Smrčekotec9.12.1771
816František SmrčekJan Smrčekotec8.12.1788
817Josef StrnádekFrantišek Smrček26.6.1806
819kostelníci obce RoprachtickéJan HavloušekMožná 1633
819Vít PalasFrantišek Smrček30.8.1791
820Josef SmrčekJosef Smrčekotec1.11.1806
822Josef SmrčekJan Smrčekotec9.1.1790
823Josef Palassyn Karla PalaseVít Palasstrýc10.2.1790
824Karel HníkVáclav ZemanZemř. Tchán29.11.1779
826Petr Hořavkavdova Chlumová14.4.1720
827Jan KousalPetr Hořavka20.4.1744
827Jiří Komáreknenímatka/macecha6.1.1790
828Václav Dolenský20.12.1780
829František JunekVáclav Dolenský13.1.1806
830Jáchym PalasFrantišek Junek25.8.1806
831Václav KomárekVáclav Večerník9.3.1703
831Václav LukášJan Hejduk9.4.1710
832Jan KoutskýVáclav Lukášzemř.12.5.1728
832Jiří Tichánek jinak Pavelů20.5.1712
832Jiří TichánekJiří Tichánekzemř. Otec1728
833Josef TichánekJiří Tichánekzemř. Otec2.12.1779
834Václav Bartonka27.3.1708
834Pavel Kočívdova po Václav Bartonkovi23.3.1711
834Daniel TichánekPavel Kočínení
834Václav TichánekDaniel Tichánekotec12.12.1743
835František Strnádek30.8.1791
836Filip TichánekVáclav Tichánekotec14.1.1790
836Mikuláš StaropánTobiáš Chlumtchán27.3.1708
837Jan Míšekvdova po Václavovi Doškovitchyně28.9.1742
837Jan Hotovičkavdova po Janu Míškovi2.4.1762
838Josef JindraJan Hotovička8.3.1774
838Jan Novák24.3.1711
838Václav Holinka13.5.1728
838Jan RodVáclav Holinkazemř.1.1.1742
839Karel RodJan Rodotec29.3.1768
839František RoubalKarel Rodzemř.13.4.1796
841Jan Holan8.4.1710
842Václav HořavkaJan Holan10.10.1712
842Jan Drník13.5.1728
843Jan PalasJosef Drník po otci29.5.1772
843Martin Bartonka24.3.1711
843Jan HolanMartin Bartonkazběhlý12.5.1728
844Matěj BoučekMatěj Janoušek9.4.1710
844Matěj Boučekvdova Boučkovámatka13.5.1728
845Václav BoučekMatěj Boučekzemř. Otec2.3.1774
846Josef Patočka10.3.1790
846Jan Drník9.4.1710
846Jan TarantMatěj Drník11.6.1718
846Jiří MikšánekJan Tarant13.5.1728
847Pavel Junek4.5.1712
847Jakub ZemanPavel Junek13.5.1728
848Václav Nedvídek4.5.1712
848Jan NedvídekVáclav Nedvídekotec14.12.1743
848Jiří FarskýJan Nedvídek22.12.1780
850Václav Hořavka4.5.1712
850Pavel VedralVáclav Hořavka13.12.1743
850Václav ChlumPavel Vedralzemř.21.3.1752
851Václav TichánekVáclav Chlumzemř.5.3.1773
852Štěpán TichánekVáclav Tichánekotec15.11.1777
853Daniel Smrček
853Pavel Tarant1730
854Jan Smrčekotec1.3.1751
854Josef ČermákJan Čermákstrýc6.12.1783
855Melichar BubeníkJosef Čermák24.3.1806
856Josef LukšMelichar Bubeník7.1.1807
857Daniel ŠtěpánekDaniel Skrbek13.5.1728
857Jiří JindraDaniel Štěpánek13.12.1743
858František Chlum14.5.1789
859Pavel Vedral10.3.1790
859Josef VedralPavel Vedralotec29.7.1798
860Václav KouřilJakub Tarant1728
861Pavel TarantJakub Tarantbratr24.3.1730
862Jan PrášekPavel Tarant11.12.1743
863František ChlumFrantišek Chlumotec20.10.1797
863Melichar PolákFrantišek Chlum24.12.1804
864Václav TichánekJan Mikšánekzemř.7.3.1773
865Antonín TichánekVáclav Tichánekotec11.12.1800
867Tobiáš Trepera13.5.1728
867Adam TreperaTobiáš Treperaotec26.4.1754
868Václav ŠourekAdam a Jakub Treperovi8.12.1771
869František ŠourekJan Mikšánekpastorní otec29.12.1789
870Jan BoučekVáclav Koráb1728
870Václav JanďuraJan Bouček11.12.1743
871Josef TichánekJosef Tichánekotec10.12.1778
872Josef VečerníkJiří Chlum25.1.1789
873Josef TichánekPavel Janďura3.3.1773
874Matěj ChlumJiří Chlum13.5.1728
874Václav SmrčekMatěj Chlum14.12.1743
875Daniel DolenskýVáclav Smrček12.1.1746
875Josef SkrbekDaniel Dolenskýšvagr dědiců15.11.1777
876Jan Večerník13.5.1728
877Matěj VečerníkJan Večerníkotec21.3.1752
877Daniel SvatýVáclav Palas14.12.1743
877Sirotci a vdova po Danielu Chlumovi1758
878Václav BoučekSirotci a vdova po Danielu Chlumovi30.5.1758
878Šimon Zajíček13.12.1743
878Štěpán BrumlíkVáclav Zauchzemř.30.5.1758
879Václav Machvdova po Václavu Machovimatka29.1.1790
880Václav MachLeden 1790
880Ignác Machbratr Václava Machmatka zemř. Václava Machamatka12.12.1809
882Daniel KousalOndřej Kočí6.5.1747
883Václav Kousalmladší synDaniel Kousal8.12.1774
883Daniel NovotnýMatěj Jan Novotnýbratr23.11.1743
883Jan SvatýDaniel Novotnýzemř.8.3.1774
884Josef Rejmanstarší bratrVáclav Rejmanbratr20.12.1781
884Jan VečerníkFrantišek Večerníkotec9.1.1790
885František SvatýJan Komárek9.1.1790
885Dominik JanďuraFrantišek Janďura1.11.1806
886František RykrAdam Večerník27.1.1808
887Daniel KomárekVáclav Křížek11.12.1743
887Jakub KomárekDaniel Komárekotec2.12.1762
888Josef KomárekJakub Komáreotec19.12.1787
888Václav Zeman1.3.1751
888Jiří NavrátilVáclav Zemanmanžel pastorní dcery11.4.1770
889Josef KoutskýJan Koutskýotec26.2.1753
889Ondřej KubíčekJosef Koutskýzemř.7.6.1764
890David ZemanJakub Zemanotec17.3.1755
892Ondřej KomárekJakub Komáreotec24.8.1808
893František Housnový manžel vdovyEva vdova po Josefu Hotovičkovimanželka18.5.1788
894Jan Chlum10.3.1790
895Josef Zeman14.5.1789
896František ZemanDavid Zemanotec12.1.1788