Původ příjmení Matura

– Matura by mohla být středověká variant jména Matěj

– z latinského maturus – zralý, včasný, dospělý

-Matura se nazývala (nazývá) jitřní mariánská mše. Pak jsem ještě našla v jedné diplomové práci poznámku, že termín „matura“ se vztahuje na jakoukoli ranní votivní mši o Panně Marii, ne výlučně v době adventu.


Legendy o vzniku příjmení


Podle p. Jaromíra Matury z Vraclavi:
Nedoložená zpráva o vzniku jména Matura, jak dorazilo do Čech. Pravil Otakar Matura, p. učitel v důchodu, na oslavě stých narozenin Libuše Maturové z Pardubiček,
dne 20.3.2010. Bylo mu to sděleno, ten člověk již nežije. Při válkách, které vedl Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634) , dorazil s jeho vojskem do Čech španělský voják, velitel – neví se na jakém stupni, a zůstal zde. Za dobré služby dostal pozemky – statek ? od Albrechta z Valdštejna, někde na jeho panství v oblasti, obecně na frýdlantském panství. Od toho času by se dalo hledat jméno Matura v matrikách.


Charakteristické rysy  rodu Matura

štíhlý oválný podlouhlý obličej  (Michala, Pavel, Otto, Josef)

– výrazný dlouhý skobovitý nos (Michala, Pavel, Otto, Josef)

-brzo plešatí (cca 25 let) (Pavel, Otto, Josef)

– žravost (Michala, Pavel, Otto???)

– štíhlá vyšší postava (Michala, Pavel, Otto, Josef)

– velká nožička novorozenců (ověřit u mamky jestli i táta měl?)


https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/5784%20obsahuje%20dal%C5%A1%C3%AD%20odkaz%20na%20https://www.surnamedb.com/Surname/Matur

Jako jméno(asi) používáno Matura zde:https://www.ndk.cz/view/uuid:f3540398-eb73-4b73-842d-6f3928719f08?page=uuid:66763fb0-04a5-11e7-a876-005056820560&fulltext=Matura