V knize Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z let 1671-1725 ( Boleslavsko, Kouřimsko, Chrudimsko, Čáslavsko) od Dr. J.V. Šimáka je v obci Březka (Libuň) zmíněn v roce 1671 Jan Matura s matkou.

To mne přivedlo na stopu Maturů v trojúhelníku vymezeném obcemi Sobotky, Jičín, Rovensko pod Troskami.

Tato oblast patří převážně do farnosti Jičín a později Libuň..


1) první pár, který tu má od r. 1668 děti je Jan Matura a jeho manželka Dorota (pravděpodobně to bude onen zmiňovaný r.1671 – Jan Matura s matkou), jejich svatba neznáma…

má tu narozeny 3 děti : Magdalena (*1668, Střeleč (Újezd pod Troskami)), Dorota (*1670, Zámostí), Jan (*1671, Střeleč (Újezd pod Troskami))

dospělosti se dožívá zřejmě jen Magdalena (1668-1732), která si  r. 1710 bere v obci Křelina za manžela Martina Budinu.

2) druhým párem který se zde nachází je Jiří Matura a jeho manželka Regina, svatba opět neznámá,

děti: Dorota (*1661, Lochov), Jiří (*1664, Jinolice), Kateřina (1667,Březina), Magdalena (*1671, Březina),a možná Dorota (1698) a možná Václav narozen neznámo kde, snad kolem 1686?

3) třetí pár Jiří Matura (snad syn Jiřího + Reginy?) a Kateřina, opět neznám svatbu má děti narozené v Hrdoňovicích:

děti: Kateřina (1701), Jan (1703), Anna (1706), Václav (1711)

4) Václav Matura (snad syn Jiřího a Reginy) – byl třikrát ženatý , všechny děti narozeny Libunec.

a) Matoušek Kateřina, svatba 1706 – Březka – první žena

b) Mošťáka Magdalena, svatba 1712 – Libunec – druhá žena

c) Chochola Judita, svatba 1722 – Libunec – třetí žena


Bohužel se zdá, že všichni tito Maturovi vymírají po meči, nebo někam mizí…kolem roku 1750 již o Maturech žádná zmínka..

Chybí ještě prověřit gruntovnice.

Ani odkud se sem dostali není z dostupných pramenů jasné – soupisy poddaných podle víry chybí, v berní rule není zmínka (ani nemusí, pokud nevlastnili nemovitost), prohlíženo Šimák panství Hruboskalské 1514 a urbář hruboskalský 1602 – nic Matura …