Dobytí Navarova Švédy

/
Dobytí Navarova Švédy za vlády de la Mottů Dne 23. dubna…

Kapla

/
Zaniklá obec zmíněná v urbáři Semilského panství v r.…

Jenšov

/
Další zaniklá obec zmiňovaná v "Pamětech města Semil a…

Žernovník, Žerdovník

/
Je obec zmiňována v matrice Železného Brodu sign. L188/1…

Mikulec/Miholtz/Mikolvze

/
Mikulec, někdy též Miholtz či Mikolcze je dnes již…

Svijany

/
Svijany jsou ve starších textech (např. v zemských deskách…

Hamrštice

/
Stará dopravní tepna vedoucí přes Brod na Jablonec, Liberec…

urbář Železného Brodu z r.1688

/
Archiv města Železný Brod • inv. č. 98 • sig. 88- urbář…

Smlouva o mord 1595 (VS Svijany, rychta Újezdská)

/
Zajímavé, co se všechno dá najít v gruntovnici: Smlouva…

Povodeň na Žernovníku 1871

/
Povodeň popisuje v Železnobrodském zpravodaji (duben…