urbář Železného Brodu z r.1688

Archiv města Železný Brod • inv. č. 98 • sig. 88- urbář Železného Brodu z r.1688

U urbáře je na první straně vepsaná zmínka, že v r. 1865 mezi jinými listinami pan M. Fišer čtrnáct starých urbářů od p. Josefa Maryšky (purkmistra Žel. Brodu) koupil, o kterých on nevěděl. Připomíná, že p. Maryško s sebou do Černého Kostelce důležité písemnosti týkající se města Ž. Brodu a pivovaru odvezl.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *