Hamrštice

Stará dopravní tepna vedoucí přes Brod na Jablonec, Liberec a Hejnice.  Cesta, po které se dopravovalo zboží z jizerskohorských skláren do světa, dřevěné uhlí do místních hamrů a také cesta, kterou využívala leckterá armáda naší zemí procházející.

Stoupala od Brodu(Knopovým kopcem) do Kněžska,  přes Chlístov, Těpeře (u kapličky Pod čtyřmi lípami odbočka na Bzí), na Dupandu – starou hospodu, kde stával známý patník zvaný „Sloup“, pak vedle lesa Pustiny a Skaliček kolem „Kříže“ k  Alšovicím, Čížkovice a Maršovice ke Kokonínu, Vrkoslavicím a k Jablonci nad Nisou, Mšenu, Loučné, Janovu vpravo pod Královkou do Kristiánova a do Hejnic.

Lid si ještě do 1. sv. války vyprávěl, že cesta byla od tohoto nerostu bílá jako křída a zvláště po dešti prý zářila bělostí. Její šířka byla rozdílná, na svazích spíše užší, na rovinách širší – tam dokonce byla rozlehlejší místa přepřahání potahu. Jinak se šířka pohybovala od 6 do 12 m. Po stranách byla původní roubená mohutnými žulovými patníky, z nichž zbylo jen málo – prvotních, lidé si je rozebrali, když cestu přiorávali tak dlouho, až patníky stály pak hlouběji v polích a překážely. Patníky byly donedávna ojediněle nad Skaličkami a jsou nad Maršovicemi, kde za Maršovickým kopcem cesta nyní končí.

Doplnit mapku a doprojít:

https://docplayer.cz/40581611-Hamrstice-stara-poutni-cesta-p-isp-vek-k-historii-teto-cesty-a-k-udalostem-k-ni.html

Šimák z Nábzí přes Šumburk, Jablonec, Jánský vrch, Christianal, Novou louku, Neueiese a Olberg, končí v Hejnicích

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *