sedlák ve Střevelné a Hrubé Horce

(*okolo 1698 – 1750)

manželka Magdalena Sochor (* 1696) – svatba 11.11.1723 ve Střevelné

děti:

Jiří (*1725), Anna (*1727),  Kateřina (*1729), Magdalena (*1730), Daniel (*1733), Václav (*1736), Anna Dorota (*1739), Josef (*1742), Tereza (*1744), Václav (*1748)


Matěj se narodil jako třetí syn (a v pořadí čtvrté dítě) kolem r. 1698 Danielovi Maturovi a jeho manželce Magdaleně rozené Sochorové. Přesné datum jeho narození či křtu není známo, protože zrovna z tohoto období chybí matriky křtů. Podle úmrtí je Matějovo datum narození přibližně stanoveno kolem roku 1700. Ale podle data narození ostatních sourozenců bych se u Matěje spíše přikláněla k roku 1698.

Když bylo Matějovi kolem dvou let, jeho rodiče se přestěhovali z Jirkova do Střevelné, kde jeho otec Daniel koupil grunt. Ten později zdědil Matějův starší bratr Daniel.

Z jeho dětství se bohužel moc údajů nezachovalo. Ve věku kolem 15 let mu umírá jeho maminka Magdalena a otec se znovu žení. Celkem měl Matěj osm sourozenců, z nichž dva zemřeli jako maličcí.

Další matrikami podložený záznam o Matějovi – jeho svatbu – mám ze dne 11.11.1723 ze Střevelné.

Doslovně: Strzewelna, 11 Nowembrius copulatus e(st) Mathias Matura filius Danielis Matura ex Strzevelna zum Magdalena filia po(st) defundi Georgij Sochor ex Strzevelna. testes . Pa?Georgius Hadek. ? Magdalena Starowa ex Strzevelna, Daniel Matura. Anna Jakubiczkova. Magdalena Maturova.

Přeloženo: Ve Střevelné, 11. listopadu oddán jest Matěj Matura syn Daniela Matury ze Střevelné s Magdalenou, dcerou po zemřelém Jiřím Sochorovi ze Střevelné. Svědci Jiří Hádek, Magdalena Starová ze Střevelné, Daniel Matura, Anna Jakubičková, Magdalena Maturová.

6.4.1725 se Matějovi a Magdaleně narodil ve Střevelné prvorozený syn – Jiří.

Doslovně: Ex Strzevelna, 6 Aprilus baptisatus e(st) Georgius ex P Mathia Matura. Mr. Magdalena. L. Georgius Dlubas ex majori horka. T: Georgius Jakubiczka, Georgius filius Thomas Blazek. Catharina uxor Joannis Dlubas.

Volný překlad: Ze Střevelné, 6.dubna pokřtěn jest Jiří otce Matěje Matury, matky Magdaleny. L(evans): Jiří Dlubas z Hrubé Horky. T(estes): Jiří Jakubička,, Jiří syn Tomáše Blažka, Kateřina manželka Jana Dlubase.

Druhé dítě se jim narodilo 14.3.1727 ve Střevelné a je to holčička – Anna.

Po ní přichází na svět 6.4.1729 ve Střevelné další dcerka Kateřina.

A do třetice 15.5.1730 ve Střevelné se narodila Magdalena.

Další dítě – syn Daniel přichází na svět 14.8.1733 – již v Hrubé Horce.

Nato Matěj Matura v Hrubé Horce kupuje 20.5.1736 půl gruntu po + Václavu Řezníkovi za cenu 38 kop. Složil závdavek 30 kop a k doplacení mu zůstává 8 kop.

V gruntovnice je o tom uveden záznam:

„zápis na pul žiwnosti z przedu stoyiczy

Matiey Matura

Leta 1736: dne 20.May smlauwau a trhem dobrowolnym ujal yest Matiey Matura polowiczy žiwnosti se wsema przypadlnostmi a yak meznikama obsazeno yest, po Waczlawowi Řzeznikowi za Sumu hlawni …. 38 kop

Zawdawkem uyimayiczy složil na pansky Resty k Rychtarzy a tez Rozliczne dluhy… 30 kop

Zustawa doplaczeti … 8 kop

1743 den 7 Xber dem Richter auf die Rösten.. 4 kopy

1758 den 28 Aprilis klade na Resty… 4 kopy

Sedi w zaplaczenim.“

Grunt Matěje Matury by měl mít přibližnou velikost 6 strychů což je asi 1,72 ha.

—–

23.8.1736 přichází na svět v Hrubé Horce – již v novém bydlení – třetí synek Václav.

20.8.1739 přichází na svět v Hrubé Horce dcerka Anna Dorota, která ale po roce a třech dnech života umírá – 23.8.1741 v Hrubé Horce. (??? věk 5 let? prohlédnout)

16.12.1742 přichází na svět synek Josef.

A situace kolem dětí se znepřehlednila – 28.10.1743 se v Horce oženil Matěj syn Václava Matury s Magdalenou dcerou Václava Daníčka. A nedaří se rozlišovat, které děti patří k mému Matějovi a které k druhému Matějovi s Magdalenou. (Zamyslet se jak by se dali rozlišit, podle kmotrů ani podle grutnovnice to nejde)

Domnívám se ale, že Josef mohl být i jejich posledním synem a další děti již patří k druhému páru. Bylo to opravdu tak?

Matějův nejstarší syn Jiří se oženil v roce 1745 v Hrubé Horce s Kateřinou dcerou Pavla Ježka. Od otce v roce 1748 kupuje čtvrt gruntu.

Matějův syn Daniel Matura  (*1733) si bere 30.11.1757 v Hrubé Horce Kateřinu dceru Daniela Dvořáčka z Hrubé Horky. Na Daniela přechází po úmrtí jeho bratra Václava (není přesně známo kdy) jeho část gruntu v HH.

Další čtvrtinu gruntu od vdovy po nebožtíku Matěji Maturovi – své matky –  kupuje Václav (*1736) Matura (asi) nejmladší Matějův syn. (O Václavovi vím, že byl asi voják, snad měl manželku a dceru Gertrudu? a zemřel snad před 1771 ?).

O Matějových dcerách Anně (*1725), Kateřině (*1729) a Magdaleně (*1730) nemám žádné zprávy.

Matěj Matura umírá 20.3.1750 v Hrubé Horce ve věku 50 let a je pohřben na již zrušeném hřbitově v Železném Brodě.

Jeho žena Magdalena přežila Matěje o 21 let, umírá 23.9.1771 ve věku 70 let v Hrubé Horce č.13 v domě svého syna Jiřího Matury. Pohřbena bude také v Železném Brodě, ale zřejmě již na novém hřbitově.

(zkusit Správa, evidence a poplatky hrobových míst Božena Potocká Internát Bytového podniku města Železného Brodu, Příčná 350)Poznámky:

Matěj + Magdalena: O: Soa Litoměřice Železný Brod sign. L188/1 str. 250

Matěj: Z: Soa Litoměřice Železný Brod sign L188/1 str.353

Magdalena:Z: Soa Litoměřice sign L188/4 Železný Brod O,Z (1759-1784) str 186