sedlák v Hrubé Horce

(*1725 – 1806)

manželka Kateřina Ježek (*1725) – svatba 15.8.1745 Hrubá Horka

děti:

Jiří František (*1746),  Markéta Kateřina (*1753), Jan (*1756), Eva (*1758), Josef Mikuláš (*1761), Tereza Anežka (*1768)


Narodil se 6.4.1725 ve Střevelné jako prvorozený syn Matěji Maturovi a jeho manželce Magdaleně rozené Sochor.

Jiří byl asi z osmi dětí.  Z jeho sourozenců se dospělosti dožili asi pouze jeho bratři Daniel a Václav. Sestra Anna Dorota a bratr Josef zemřeli v dětském věku. A o dalších sestrách Anně, Magdaleně a Kateřině nemám žádné další zmínky, takže předpokládám, že se buď také nedožily dospělosti (a chybí záznamy o úmrtí), nebo se vdaly neznámo kam.

Před rokem 1733  – ve svých osmi letech se Jiří s rodiči stěhuje ze Střevelné do Hrubé Horky.

V Hrubé Horce se Jiřík Matura 15.srpna 1745 ve svých dvaceti letech žení a za manželku si bere Kateřinu dceru + Pavla Ježka z Hrubé Horky. Za svědky jim jsou: Jiří Pastorek rychtář HH, Jiří syn Jiřího Víta z Jirkova, Jiří syn Jana Lubase z Jirkova, Jan Matura z Jirkova, Kateřina dc. Jiřího Pastorka z HH a Kateřina manželka Jana Spiky z HH. Oddal je Václav Jelínek.

Dne 1.12.1746 se Jiřímu a Kateřině narodil v Hrubé Horce prvorozený syn Jiří František Matura. Za kmotry mu šli: Václav syn + Václava Vrsky z HH, Jan Spika z HH, Václav Matura ze Střevelné a Elias syn Christiána Nitsche z Jirkova, Silva dcera Christiana Posselta z Železného Brodu a Helena manželka Jana Ježka z Radčic.

Jiří Matura kupuje v roce 1748 čtvrtinu dílu statku od svého otce Matěje Matury za sumu 26 kop 11 grošů. Jako přídavek mu otec zanechává potřeby do stolku včetně stolu a měděnec? do stolku. Vejminek si otec Matěj bude dělat teprve poté, co prodá druhý díl z poloviny gruntu (což se nestane protože Matěj v r. 1750 umírá).

Dne 6.7.1753 přišla Jiřímu a Kateřině na svět  v Hrubé Horce první dcerka Markéta Kateřina.

O tři roky později 29.12.1756 se narodil synek Jan, ten ale ještě téhož dne umírá.

Dne 18.6.1758 se narodila další dcerka Eva. I ta však umírá 27.září v roce 1762.

Po dalších třech letech přichází na svět dne 8.12.1761 další syn Josef Mikuláš.

ověřit, zda nemají ještě jedno děcko mezi 1746-1753 a ještě někde druhé mezi 1761-1768?

Jiří Matura (*1725) kupuje 22.září 1763 polovici gruntu (ověřit zda je to 1/4 nebo 1/2?) od Matěje Matury (*1717 – není to Jiřího otec). Tento grunt si Matěj Matura (*1717) vyhandloval v r. 1755 s Jakubem Matěchou.

A po dlouhé pauze, kdy uvažuji jestli mi nechybí ještě jeden sourozenec se dne 6.1.1768 narodila poslední dcerka Tereza Anežka.

Syn Jiří František se žení v roce 1770 Kateřinou dcerou Jakuba Matěchy z Hrubé Horky. Děti spolu vychovávají na Hrubé Horce čp. 13.

V Hrubé Horce 13 v domě svého syna Jiřího Matury umírá 23.9.1771 ve věku 70 let Jiříkova maminka Magdalena.

Dcera Kateřina si bere 28.9.1782 v Hrubé Horce 10 Františka Matěchu syna zemřelého Jakuba Matěchy z HH a poté tu na čp. 10 spolu vychovávají děti.

Druhý syn Josef Mikuláš si bere 22.2.1786 v Hrubé Horce 13 Apolenu dceru Jakuba Matěchy z Pelechova. Děti spolu vychovávají na Hrubé Horce čp. 13.

Tereza Anežka si bere 25.11.1787 v Hrubé Horce čp. 11 Jana syna Jiřího Víta z Hrubé Horky. (doplnit kde žila)

Čtvrtinu gruntu koupenou v r. 1748 od otce Matěje Matury prodává Jiří Matura (*1725)  svému synu Josefu Mikuláši Maturovi v roce 1779 za 70 kop grošů. Jedná se o čp. 13. (Gruntovnice ič 87 str. 168).

Další část majetku – 1/4 (polovinu?) gruntu koupenou v r. 1763  prodává  Jiří Matura (*1725) dne 27.3.1797 svému prvorozenému synu Jiřímu Františku Maturovi (*1746) – čp. 26 za sumu 81 zlatých (rýnských?). Na gruntu je vejminek pro Jiřího Maturu (*1725) s manželkou Kateřinou (roz. Ježek) – svobodný byt, světlo a teplo bez ublížení a ročně tři věrtele žita, tři věrtele ovsa, jeden záhon brambor a jeden záhon zelí a 5 liber másla. (Gruntovnice ič 88 str. 553)

Kateřina manželka Jiřího umírá 8.8.1805 na Hrubé Horce čp. 26 ve věku 80 let. Jako příčina úmrtí je uvedena staroba.

Jiří umírá 20.3.1806 na Hrubé Horce čp. 26 ve věku 80 let. Jako příčina úmrtí je uvedena staroba.Poznámka:

N: Soa Litoměřice Železný Brod sign L188/1 str. 25

Jiří + Kateřina: O: Soa Litoměřice Železný Brod sign. L188/1 str. 288

Kateřina: Z: Soa Litoměřice Železný Brod sign L188/31 str.88

Jiří: Z: Soa Litoměřice Železný Brod sign L188/31 str.88