sedlák v Hrubé Horce

(*1746 – 1821)

manželka Kateřina Matěcha (* ?) – svatba 25.11.1770 v Hrubé Horce

děti:

Kateřina (*?), Jakub (*1771), Kristián František (*1774), Františka Ludmila (*1775), Marie (*1778), Anežka (*1780), Jan (1783), Josef (*1785)


Jiří František se narodil 1.12.1746 v Hrubé Horce jako prvorozený syn Jiřímu Maturovi a jeho manželce Kateřině rozené Ježek.

Jiří byl nejstarší z celkem šesti dětí. Dva sourozenci mu ale umřeli jako děti (bratr Jan po narození a sestra Eva ve čtyřech letech (když umřela r.1762 , bylo Jiřímu šestnáct)).

Jiří František neuměl psát, podepisoval se křížky.

Jiří František se žení 25.11.1770 ve svých čtyřiadvaceti letech s Kateřinou (cca *1739) dcerou Jakuba Matěchy z Hrubé Horky. Za svědky jim šli Jiří Vít z Jirkova, Jan Hlousek, Kateřina Sochorová, Anna Vítová z Hrubé Horky.

Jiří s Kateřinou zůstávají bydlet v Hrubé Horce na gruntu svého otce.

Dne 7.9.1771 se jim na Hrubé Horce čp. 13 narodil syn Jakub Karel, který zřejmě zemřel (nemám o něm žádný záznam) – ověřit.

Po třech letech 5.9.1774 se jim na Hrubé Horce čp. 13 rodí další synek Viktor František.  I ten ale po třech dnech 8.9.1774 zase umírá.

Za rok přišla na svět první dceruška dne 13.9.1775 se na Hrubé Horce čp. 13 narodila Františka Ludmila.

Po ní se narodilo zase děvčátko – Marie – dne 18.6.1778 na Hrubé Horce čp.13.

Část gruntu (čp.13) od otce kupuje v r. 1779 mladší bratr Jiřího – Josef Mikuláš. Jiří s Kateřinou u něj zůstávají bydlet.

Dne 27.11.1780 se na Hrubé Horce 13 Jiřímu narodila další dcerka Anežka (v gruntovnici později zmíněna jako neduživá).

O tři roky později přichází na svět synek Jan (taky u něj nemám žádný záznam – zemřel? ověřit).

Nejmladší synek Josef přichází na svět dne 24.6.1785. Za kmotry mu byl: Jan syn Jana Víta sedláka z HH, Melichar Jakubička chalupník z HH a Anna žena Josefa Víta sedláka z HH.

Teprve teď 27.3.1797 – až když má Jiří František všechny děti téměř dospělé –  prodává otec Jiří Matura (*1725) synu Jiřímu Františku Maturovi (*1746) – čp. 26 za sumu 81 zlatých (rýnských?). Na gruntu je vejminek pro otce Jiřího (*1725) s manželkou Kateřinou (roz. Ježek) – svobodný byt, světlo a teplo bez ublížení a ročně tři věrtele žita, tři věrtele ovsa, jeden záhon brambor a jeden záhon zelí a 5 liber másla. (Gruntovnice ič 88 str 553).

Dne 6.7.1802 se Jiřímu Františku na Hrubé Horce čp. 18 vdává nejstarší dcerka Františka Ludmila, bere si Jana Špicara (Špiceru?) z Roudného (doplnit, kde mají děti).. Podle gruntovnice Františka umírá asi kolem r. 1829.

Nejmladší syn Josef se žení 7.10.1811 s Marii dcerou Josefa Huška z Hrubé Horky 14.

Druhá dcera Marie se nikdy nevdala a v r. 1839 umírá jako svobodná na Malé Horce.

Třetí dcera Anežka bydlí u svého bratra Josefa Matury, nejmladšího a asi jediného syna Jiřího. Podle gruntovní knihy se Josef musí  starat o svoji neduživou sestru až do její smrti a ona mu zato bude pomáhat s prací, dle jejích možností.  Anežka umírá 21.10.1817 na Hrubé Horce čp. 26 – jako svobodná.

Jiřího manželka Kateřina rozená Matěcha umírá dne 29.10.1814 ve věku 75 let na Hrubé Horce čp. 26 příčina úmrtí – doplnit.

Jiří František umírá 27.2.1821 na Hrubé Horce čp. 27 ve věku 80 let – příčina úmrtí – těžkost.


Upravit u všech rodokmeny, jsou jinak….


Poznámky:

Jiří František: N: Soa Litoměřice sign L188/1 str 162

O: Soa LitoměřiceŽelezný Brodsign L188/4 str 48

Kateřina : Z: Soa Ltm Železný Brod sign. 188/31 Z,iZ (1796-1863) str. 92

Jiří František: Z: Soa Ltm Železný Brod sign. 188/31 Z,iZ (1796-1863) str. 94