sedlák v Hrubé Horce

(*1785 – 1870)

manželka Marie Huškova (* 1787) – svatba 7.10.1811 v Hrubé Horce 26

děti:

Josef Petr (*1813), Marie Anna (*1815), Apolena (*1817), Anna (*1819), Petr František (*1820), Barbara (*1821), Františka (*1824), Terezie (*1826), Rosalie (*1828)


Josef se narodil 24.6.1785 v Hrubé Horce č. 13 jako nejmladší dítě Jiřího Františka Matury a jeho manželky Kateřiny rozené Matěchovi.

Teprve když bylo Josefovi dvanáct let v roce 1797, zdědil jeho táta Jiří František grunt s čp. 26 v Hrubé Horce, do té doby bydleli u Josefova strýce Josefa Mikuláše (tátova bratra) na čp. 13.

8.2.1808 kupuje Josef Matura (*1785) živnost pod čp. 26 v Hrubé Horce od svého otce Jiřího Františka Matury za 400 zlatých, závdavkem mu platí 100 zlatých. (podle gruntovnice i.č. 87 str. 172)

K selskému stavení patří ještě 4 jitra a 947 sáhů polí, 28 sáhů luk a 1005 sáhů lesa.

Otec Jiří František s manželkou Kateřinou (roz. Matěcha) mají na čp. 26 vejminek – svobodný byt , každoročně 1 strych žita, 1 strych ovsa, jeden solný soudek bramborů sázeti, 1 záhon pro sázení zelí, 5 liber másla, 1 koza.

Josef se musí také starat o svoji neduživou sestru Agnes až do její smrti – živit jí a šatit – a ona mu zato bude pomáhat s prací, dle jejích možností (Gruntovnice ič 87 str. 172).

Dne 7.10.1811 si Josef Matura ve svých skoro šestadvaceti letech bere za manželku Marii (*1787) dceru zemř. Františka Josefa Huška z Hrubé Horky 14. Za svědky na svatbě jim byl Josef Ježek rychtář z Račic a Michal Vít chalupník z HH.

Josefovi a Marii se 15.5.1813 rodí první synek Josef Petr na Hrubé Horce čp. 26.

10.1.1815 přichází na svět děvčátko – Marie Anna, stejně jako všechny ostatní děti, na Hrubé Horce 26.

O dva roky později 25.4.1817 se narodila zase holčička Apolena.

Anička přichází na svět 7.1.1819.

A po dlouhé době zase chlapec – Petr František přichází na svět 13.7.1820. Bohužel v šesti letech v r. 1826 umírá – příčinou úmrtí je červinka (zřejmě průjem – červená úplavice).

Dne 25.12.1821 se narodila další holčička – Barbara (o ní nemám zprávy, zemřela?)

O tři roky později přibyla Františka dne 24.4.1824.

Další dvě dcerky se narodily 29.3.1826 – Tereza a 13.3.1828 – Rosalie. Rosálka ale 6.5.1828 umírá – jako příčina smrti uveden psotník.

10.2.1835 prodává Josef Matura čtvrtinu selské živnosti pod č. 26 Jiřímu Hádkovi za tisíc zlatých. (gruntovnice i.č.88 str. 556). S domovním stavením prodává i 4 jitra a 947 sáhů polí, 28 sáhů luk a 1005 sáhů lesa. Vejminek si tu Josef Matura nedělá.

Kde bydlí mezi lety 1835-1839???

V květnu v roce 1839 Josef za syna Josefa Petra složil v hotovosti závdavek 250 zlatých. A pomáhá tak synovi Josefovi Petrovi koupit čp.6 v Malé Horce od Františka Matury (bratrance). Na čp. 6 v Malé Horce bude mít vejminek až do své smrti Jan Bareš (tento závazek přebírá Josef po Františku Maturovi).

Děti Josefa Matury:

Josef Petr si 6.2.1838 ve Vranovém č.15 bere za manželku Kateřinu dceru Václava Pekaře.

Marie Anna se vdává 11.2.1839 v Malé Horce čp. 6 si bere Hynka Fabiána. A mají spolu na Malé Horce děti a v r. 1842 se stěhují do Vranového.

Apolena se vdává možná až kolem r. 1850? a má děti nejprve nemanželské narozené na Malé Horce 6, později další děti s Antonínem Maturou. Doplnit svatba – nejde najít a další podrobnosti? Apolena umírá 6.10.1874 v Železném Brodě 298 na zápal plic. Je jí 59 let.

Anna se nevdala, měla nemanželskou dceru Annu narozenou v roce 1844 na Malé Horce 6, která ve čtyřech měsících umřela. A Anna umírá v Železném Brodě 304 dne 28.2.1873 ve věku 54 let – chřadnutí.

Františka si bere Josefa Bareše a má s ním v Malé Horce děti od r. 1858  a má s ním dvě děti na Malé Horce (možná ještě další)…

Terezie se od r. 1854 rodí nemanželské děti a až teprve 7.11.1864 si bere v Malé Horce čp. 7 Jana Hádka, bydlí a mají další dítě na Malé Horce čp. 7. Ostatní děti Jan Hádek po svatbě legitimizuje.

Podle zvyšujícího se počtu nemanželských dětí u dcer usuzuji, že docházelo k pomalému přesunu od zemědělství k průmyslové výrobě – zřejmě k rozšířenému tkalcovství. Dcery pravděpodobně pracovaly jako dělnice/nádenice/podruhyně- bez dohledu rodičů a obce. Také Josef se kromě zemědělské činnosti věnoval i dělnické profesi – usuzuji tak z toho, že  v r. 1835 prodává grunt a k synovi se může nastěhovat nejdříve v roce 1839. Kde jinde by se živil. Bylo mu 50 let a podle toho, že se dožil vysokého věku, musel být ještě v kondici. Možná mohl být ještě někde v pronájmu, ale proč by se zbavoval majetku, když by neměl jinou obživu? Ledaže dluhy…. Ověřit nějak teorii? lze?

Zajímavé je taky to že v matrice brodské (N: Soa Litoměřice Železný Brod sign. L188/10 N (1864-1884) str. 218 (Josef Kunc)). objevuji poznámky o dalších přijmeních (r. 1879), které měli svatbu v Saské Kamenici, nebylo asi ojedinělé, že tam odešli jen Maturovi, ale zřejmě existovala větší migrace lidí za prací do Saské Kamenice. Doplnit asi spíš k Hynkovi nebo Josefu Petrovi?)

Josefova manželka Marie umírá 13.9.1847 v Malé Horce čp. 6 ve věku 60 let. Příčina úmrtí ?.

Josef Matura umírá 24.1.1870 v Malé Horce 6 ve věku 89 let. Příčina úmrtí je sešlost věkem.Poznámky:

N: Soa Litoměřice Železný Brod sign L188/12 str. 54

O: Soa LitoměřiceŽelezný Brod sign L188/25 str.44

Josef: Z: Soa LitoměřiceŽelezný Brodsign L188/33 str. 33

Marie: Z: Soa Litoměřice sign L188/33 str 21