sedlák v Malé Horce č.6 a hospodský v Malé Horce čp. 21

(*1813 – 1879)

manželka Kateřina Pekařová (* 1814) – svatba 6.2.1838 Vranové 15

děti:

Františka (*1838), Petr (*1840), Kateřina (*1842), Josef (*1844), Františka (*1846), Anna (*1849), Hynek (*1850), Marie (*1852), Kateřina (*1855), Pavel (*1858), Kateřina (*1864)


Petr Josef Matura se narodil 15.5.1813 v Hrubé Horce č.26 jako prvorozený syn Josefa Matury a Marie rozené Huškové. Za kmotry mu byli: Jan Matěcha syn Františka Matěchy sedláka z HH a Angelína dcera Františka Huška sedláka z HH.

O jeho dětství se bohužel nedá dozvědět téměř nic. Podle všeho ale navštěvoval obecnou školu a naučil se psát (nebo alespoň podepsat, jak vidíme při svatbě jeho syna Petra (1861) a dcery Františky v roce 1865 :

napsáno jeho rukopisem : Jozef Matura Otec (swolujycy).

Další informace o něm se objevuje 6.2.1838, kdy si ve Vranovém č.15 ve svých pětadvaceti letech bere za manželku Kateřinu dceru Václava Pekaře a Kateřiny rozené Bukvic z Vranového č.15.

První děťátko, které se jim narodilo 24.11.1838 byla dcerka Františka. Narodila se ve Vranovém č. 15  – v domě, kde vyrůstala Josefova žena Kateřina. Nedařilo se jí však dobře a po osmi dnech života umírá – příčina úmrtí – slabost.

V květnu 1839 Josef kupuje v Malé Horce půl selské živnosti s domovním stavením, sklepem a stodolou od Františka Matury (zjistit příbuznost)  za 1000 zlatých – tento grunt má číslo 6.

K nemovitosti patří 4 jitra a 1140 sáhu polí (? převést), 1 jitro a 1483 sáhů luk a zahrad a 1 jitro a 8 sáhů lesů a porostů.

Josefův tatínek Josef (*1785) za syna složil v hotovosti závdavek 250 zlatých. (doplnit ještě další drby z gruntovnice).

Čp. 6 Malá Horka je první zápis v knihovní vložce č. 76 z roku 1875. Vlastníkem je Marie Maturová. Další zápisy jsou v části C této vložky jsou z let 1875 – 1892, kde jsou zapsány zástavy, výměnky, práva bytů a následné výmazy pro Josefa Maturu, Kateřinu Maturovou, Pavla Maturu a Marii Maturovou.

Po Františce přichází na svět 14.11.1840 synek Petr. Ten se narodil již v Malé Horce č. 6 a má se čile k světu.

Druhá dcerka Kateřina přichází na svět po dvou letech 24.11.1842 v Malé Horce 6. I ona ale po 10 dnech umírá – na slabost.

Druhý syn Josef se narodil 10.6.1844 a stejně jako jeho starší bratr dobře prospívá.

Třetí dcerka Františka, která se narodila 4.5.1846 v Malé Horce 6 se také nenechává zahanbit. Konečně mají holčičku.

Po třech letech se k ní přidává ještě sestřička Anna narozená 28.4.1849 v Malé Horce 6 a tu následuje Hynek 17.8.1850.

Od roku 1850 pracuje Josef Petr zřejmě jako hospodský na Malé Horce č. 21. Domek č. 21 na Malé Horce koupil v r. 1846 Václav Pekař (otec Kateřiny) od Josefa Bareše. A v roce 1850 ho od něj kupuje Kateřina Maturová. (Manželka Kateřina psát neumí -u jejího podpisu v gruntovnice jsou +++).

Č. 21  v Malé Horce bylo zřejmě vystavěno na pozemcích náležících a odpojených od č. 6 v Malé Horce. Čp 21. vlastnili bratři Jan a Jakub Bareš v r. 1797. Pak r. 1829 od Jakuba Bareše domek kupuje syn Josef Bareš, a od něj Václav Pekař. Ale nikde není psáno, že by přímo č.21 byla hospoda…

Další dcerka Marie se narodila v Malé Horce 21 dne 12.9.1852.

A po ní přichází v Malé Horce 21 na svět zase děvčátko, které znovu pojmenovali Kateřina. Ale ani druhá Kateřina nežila dlouho a v nedožitém roce života umírá – 30.8.1856 v Malé Horce 6.

Poslední synek, který se jim narodil v Malé Horce 21, se jmenuje Pavel.

A po něm ještě přišla na svět dívka – konečně vytoužená Kateřina. Narodila se 27.3.1864 v Malé Horce 6.

Nejstarší syn Petr se oženil v r. 1861 a s manželkou Annou Táborskou bydleli na Malé Horce č.21. Anna ale v roce 1869 umírá a Petr se podruhé žení s Františkou Čerman.

Dcera Františka si vzala v roce 1865 Jana Kopala a svých deset dětí vychovávají v Malé Horce č.6.

Další dcera Anna se vdala za Františka Brože v roce 1873. První dvě děti se jim narodily na Malé Horce 6.

Druhý syn Josef se žení v roce 1875 s Marii Malou. Josef žije v Železném Brodě č.246 a 117. Pracuje jako hospodský a brusič skla. V roce 1885 se znovu žení s Marii Svobodnou ze Staré Paky.

Ve stejném roce se žení i Hynek s Františkou Švitorkovou.

V roce 1879 se vdává i dcera Marie, bere si Františka Maryšku se kterým bydlí ve Smrčí č.13.

Josef Petr umírá ve věku 66 let  – 8.12.1879 v Malé Horce č. 6 na úplavici. Pohřben je v Železném Brodě (asi).

V roce 1881 se žení poslední syn Pavel s Annou Medek, bydlí v Pelechově 20. Pavel pracuje jako dělník. Nejmladší dcerka Kateřina se vdává za Josefa Štryncla v roce 1885.

Úmrtí Kateřiny rozené Pekařovi, manželky Josefa Petra Matury se mi nepovedlo nikde najít. (Dohledat).Poznámky:

N: Soa Litoměřice Železný Brod sign L188/14 str. 146

O: Soa Zámrsk sign. 5013 Loučky O,iO (1806-1852) str. 29

Z: Soa LitoměřiceŽelezný Brod sign L188/36 str. 8