Číslo popisné 6 v Malé Horce stojí na pozemcích, které vlastnil v roce 1654 (Berní rula) Jiří Valinek (též psán jako Balinek, Walinka apod.). Po něm grunt dědí jeho syn Mikuláš Valinek. A po něm dědí grutn Mikulášovi synové Jakub a Jan Valinkovi v r. 1709. Od nich kupuje grunt v r. 1712 Jiří Bareš.

polovina gruntu

Jiří Bareš prodává polovinu živnosti svému synovi Václavovi Barešovi v r. 1719. (ič.87 – chuchelna str. 69). Václav Bareš pak prodává v r. 1724 svou polovinu Jiřímu Vítovi. V roce 1740 prodává pak tuto polovinu Jiří Vít Václavu Barešovi. Václav Bareš ji v r. 1779 prodává Františku Barešovi.

druhá polovina gruntu

Jiří Bareš kupuje 20.2.1734 druhou půlku gruntu od svého otce Jiřího Bareše (ič.87 – chuchelna str. 66). Jan Bareš kupuje 21.4.1755 půl gruntu od vdovy Jiřím Barešovi (ič.87 – chuchelna str. 67). (mělo by být čp. 3).

1787-1839

Jan Bareš kupuje 6.1.1787 půl gruntu od otce Jana Barše v Malé Horce (ič.87 – chuchelna str. 68).

Jan Bareš kupuje 14.11.1808 čtvrt gruntu od otce Jana Barše v Malé Horce (ič.87 – chuchelna str. 30) (č.domu 3).

Franz Bareš kupuje (není psáno kdy) od otce Jana Bareše půl gruntu v Malé Horce (ič.88 str. 410) (č.domu 6).

21.6. 1833 kupuje Franz Matura půl živnosti od Franze Bareše. (ič.88 str. 394)


1839- 1875?

V květnu 1839 Josef (Petr) Matura kupuje v Malé Horce půl selské živnosti s domovním stavením, sklepem a stodolou od Františka Matury (zjistit příbuznost – velmi pravděpodobně syn Josefa Mikuláše Matury a Apoleny Matura) za 1000 zlatých – tento grunt má číslo 6.

K nemovitosti patří 4 jitra a 1140 sáhu polí (? převést), 1 jitro a 1483 sáhů luk a zahrad a 1 jitro a 8 sáhů lesů a porostů.

Josefův (Petrův) tatínek Josef (*1785) za syna složil v hotovosti závdavek 250 zlatých. Na čp.6 bude mít vejminek až do své smrti Jan Bareš (tento závazek přebírá Josef po Františku Maturovi). František Matura bude bratranec Josefa Matury (otce). (dohledat přesný vztah).

31.1.1845 přepisuje Josef Petr Matura  čp. 6 i na manželku Kateřinu rozenou Pekařovou.

Kateřina Pekařová – Maturová odkupuje v roce 1850 od svého otce Václava Pekaře ještě i čp. 21 v Malé Horce.

V r. 1873 došlo k odkoupení pozemků od č. 6 v Malé Horce Petrem Maturou(*1840) synem Josefa Petra Matury od Kateřiny roz. Pekařovi (pozemky č. 1287,1288,1289,1290,1291,1303). Petr Matura (*1840) přepisuje pozemky na svou manželku Františku rozenou Čerman. Pozemky pravděpodobně předtím patřili k čp 21 v Malé Horce.


1875 – ?

Čp. 6 Malá Horka je první zápis v knihovní vložce č. 76 z roku 1875. Vlastníkem je Marie Maturová. Další zápisy jsou v části C této vložky jsou z let 1875 – 1892, kde jsou zapsány zástavy, výměnky, práva bytů a následné výmazy pro Josefa Maturu, Kateřinu Maturovou, Pavla Maturu a Marii Maturovou (Zdeněk Havlíček. KP Jablonec nad Nisou,Tel 483356018)


Indikační skica pro Malou Horku je z roku 1843. Červené číslo popisné 6 je kresleno na černě vyznačené stavební parcele 120. Objekt je vyznačen žlutě – je tedy vystavěn jako spalný / dřevěný.


Dnes  na tomto místě stojí stavení, které má evidenční číslo 22, ale na mapách není vidět – je až v kopci za kapličkou a ze streetwiev se prohlédnout bohužel nedá. Bude se jednat o domek mez čp 45 a 47 za kapličkou.

Podle katastru nemovitostí v r. 2021 patří objekt eč. 22 těmto osobám: Těhník Jan, Jarní 594, 46822 Železný Brod 1/3 a Těhník Tomáš, Husova 173, 46822 Železný Brod 2/3.

Vyfotit stávající objekt Malá Horka 6.


gruntovnice:

Velkostatek Semily- Jesenný inv. Č. 88 sign. OS Železný Brod 24 1798-1876 str. 394 a 396

Velkostatek Semily – Jesenný • inv. č. 82 • sig. OS Železný Brod 23 (1840-1881) str.