S určitostí lze říci, že čp. 26 stálo na pozemcích, které vlastnil podle berní ruly v r. 1654 Václav Matura. Od něj získal pozemky podle urbáře z r. 1687 Daniel Řezník a po něm jeho synové Jan a Václav Řezníkovi. Václav Řezník hospodařil na pozemcích v r. 1713 podle Tereziánského katastru.

Jednu polovinu gruntu (vzadu stojící) prodává Václav Řezník v r. 1712 Václavu Vrskovi.

Druhou polovinu (zpředu stojící) kupuje po Václavu Řezníkovi 20.5.1736 Matěj Matura (*1700).

Matěj (*1700) získává část s pozdějšími čísly popisnými 12 a 13.

Část Václava Vrsky obhospodařuje bez zápisu v gruntovnici Jan Jakubička a po něm v r. 1742 získává grunt Jakub Matěcha. Od Jakuba Matěchy získává grunt v r. 1755 Matěj Matura (*1717). (Podle gruntovnice ič 87 str. 171).


čp. 26

Jiří Matura (*1725) kupuje 22.září 1763 polovici gruntu od Matěje Matury (*1717 – není to Jiřího otec). Tento grunt si Matěj Matura vyhandloval v r. 1755 s Jakubem Matěchou. Matěj Matura si tu dělá vejminek. Mělo by se jednat o budoucí čp. 26.

(Podle gruntovnice ič 87 str. 171)


27.3.1797 kupuje Jiří František Matura (*1746) 1/4 gruntu pod čp. 26 od svého otce Jiřího Matury (*1725) za sumu 81 zlatých (rýnských?).

Ke gruntu patří následující pole (bohužel už nesedí s dnešním katastrem)

č.1181 (pole u skály) – 1306 sáhů

č.1183 (pole u háje) – 1 jitro? a 420 sáhů

č. 1185 (lad na krizbich?) – 1 jitro?  675 sáhů

č. 1184 (pole u domu) – loučka- 1 jitro? a 159 sáhů

č. 1051 u domu – les- 14 sáhů

č. 1179 (v končinách) – 1402 sáhů

(u polí zmiňováno, že část zůstává k čp. 13)

celkem se jedná o 5 jiter a 776 sáhů

Na gruntu je vejminek pro Jiřího Maturu (*1725,otce) s manželkou Kateřinou (roz. Ježek) – svobodný byt, světlo a teplo bez ublížení a ročně tři věrtele žita, tři věrtele ovsa, jeden záhon brambor a jeden záhon zelí a 5 liber másla.

(podle gruntovnice i.č.88 str. 553)


8.2.1808 kupuje Josef Matura (*1785) živnost pod čp. 26 v Hrubé Horce od svého otce Jiřího Matury za 400 zlatých, závdavkem mu platí 100 zlatých. (podle gruntovnice i.č. 87 str. 172)

K selskému stavení patří ještě 4 jitra a 947 sáhů polí, 28 sáhů luk a 1005 sáhů lesa.

Otec Jiří s manželkou Kateřinou (roz. Matěcha) mají na čp. 26 vejminek – svobodný byt , každoročně 1 strych žita, 1 strych ovsa, jeden solny soudek bramborů sázeti, 1 záhon pro sázení zelí, 5 liber másla, 1 koza.

Josef se musí také starat o svoji neduživou sestru až do její smrti a ona mu zato bude pomáhat s prací, dle jejích možností (asi Anežka, která zemřela v r.1817 na Hrubé Horce 26 – jako svobodná).


10.2.1835 prodává Josef Matura (*1785) čtvrtinu selské živnosti pod č. 26 Jiřímu Hádkovi za tisíc zlatých. (gruntovnice i.č.88 str. 556)

S domovním stavením prodává i 4 jitra a 947 sáhů polí, 28 sáhů luk a 1005 sáhů lesa.

Vejminek si tu Josef Matura nedělá.

Podle indikačních skic z r. 1843 patří Jiřímu Hádkovi pole č. 354,357,339,335,255 (a možná ještě další)…


Od Jiřího Hádka kupují čp. 26 dne 14.1.1848 manželé František Pavlíček  (z čp.13 v HH) a jeho manželka Anna rozená Maturová -vnučka Jiřího Matury (*1725) asi dcera Josef Mikoláš Matury (ověřit jestli je to opravdu ona, zárověŇ je tu zmiňována Františka Matura z Železného Brodu? Kdo to byla?).

(podle gruntovnice ič.82 str. 105)


20.10.1857 kupují čp. 26 Adolf a Františka Šilhánovi od manželů Pavlíčkových.

Od nich kupují čp. 26 dne 3.12.1859 manželé Josef a Marie Hnízdil.


24.9.1868 prodávají manželé Josef a Marie Hnízdilovi čp. 26 Josefovi Zemanovi.


Indikační skicy z r. 1843 zakroužkována Hrubá Horka 26.

Nynější čp.26 v HH už neodpovídá původnímu čp. 26. Původní čp 26 zřejmě zbořeno. Stálo na parcele černé č. 61 a nyní již v katastru není vyznačeno asi součást parcely 94/4 nebo 94/5…

Kdy bylo čp. 26 zbořeno?