Obce Hrubá a Malá Horka, Jirkov a Střevelná patřily pod farnost Bzí (též Nábzí) – kostel Nejsvětější trojice. Katolická fara založena v r. 1641. Zde jsou zapisovány záznamy o narození (křtu), sňatku od r. 1667 (kdy se objevuje první dochovaná matrika narozených a oddaných, zemřelí až později v r. 1684) až po rok 1721, kdy vznikla samostatná farnost v Železném Brodě a pro výše zmíněné obce se začaly vést  matriky ve farnosti Železný Brod.

Obec Hamrsko (Hoření a Dolení Hamr = Velké Hamry) spadaly pod farnost Držkov (farní Držkov a filiální Olešnice) – kostel sv. Bartoloměje. V letech 1624 – 1631 byl tato farnost spravována pravděpodobně z Turnova, roku 1638 se osamostatnila, ale nároky na její správu si dělalo Bzí, takže k opravdovému osamostatnění došlo až v. 1642.  Zde jsou zapisovány záznamy o narození (křtu), sňatku od r. 1651 (kdy se objevuje první dochovaná matrika narozených a oddaných, zemřelí až později v r. 1687). Bohužel matrika narozených a oddaných z let 1669-1687 je ztracena, asi již nenávratně. Objevuje se tu tedy v letech 1669-1687 mezera, další záznamy o narozených, oddaných a zemřelých jsou zase k dispozici od roku 1687.

I osud nejstarší dochované matriky farnosti Držkova NO (1651-1669) byl zřejmě pohnutý – usuzuji tak podle poznámky na první straně (asi z roku 1754), kterou zřejmě zapsal Jan Metelka farář držkovský a cituje slova Jana Tomše: “ já to našel v Navarovce za krovem na lati, když spravovali střechu, já to vzal pro chlapce, aby se měli v čem učiti, je to juž dávno..“ Jednalo se o opravy navarovského zámku, jak sdělil Jan Tomeš (asi rychtář)  faráři v roce 1754, kdy matriku přinesl.

Další Maturové se od r. 1697 objevují v obcích Spálov, Bítůchov a Benešov u Semil v matrikách farnosti Semily. Zde jsou zapisovány záznamy o narození (křtu), sňatku a pohřbu od r. 1682 (kdy se objevuje první dochovaná matrika narozených a oddaných, zemřelých).