V urbáři panství semilského z r. 1687 již nacházíme čtyři zástupce rodu Maturů ve třech různých  obcích.


1) V Hrubé Horce:

Alžběta po + Václavovi Maturovi

– má grunt ve Velké (Hrubé) Horce, ze kterého odvádí dvakrát do roka 16 grošů a 2 denáry, také odvádí ročně 1 slepice (nebo místo nich 12 grošů) a 10 vajec (nebo 5 grošů):

úroku svato jiřského ………….16 gr. 2 denáry

úroku svato havelského ….. 16 gr. 2 denáry

– nejedná se o Václava zmiňovaného v berní rule (Václav s Alžbětou hospodařil na gruntě po Anně Maturce (podle tereziánského katastru 1713))

– z dalších pramenů pak vím, že Václav Matura měl s Alžbětou v letech 1669-1675 tři děti – Jana, Jiřího a možná dceru Annu

Matěj Matura (*okolo 1628 – +1690)

– má grunt ve Velké (Hrubé) Horce, ze kterého odvádí dvakrát do roka 25 grošů a 4 denáry, také odvádí ročně 1 slepice (nebo místo nich 12 grošů) a 10 vajec (nebo 5 grošů):

úroku svato jiřského ………….25 gr. 4 denáry

úroku svato havelského ….. 25 gr. 4 denáry

– z dalších pramenů vím, že Matěj Matura měl za manželku Kateřinu (*okolo 1631)  a s ní  cca 1665-1672 čtyři  děti – Jiří, Marianna, Magdalena a Václav. Grunt po Matějovi smrti dědí jeho syn Václav (*1672)


2) V Jirkově

 Mikuláš Matura (*cca 1633 – +před 1700)

– má grunt v Jirkově, ze kterého odvádí dvakrát do roka 30 grošů a 2 denáry, také odvádí ročně 2 slepice (nebo místo nich 24 grošů) a 10 vajec (nebo 5 grošů):

úroku svato jiřského …………. 30 gr. 2 denáry

úroku svato havelského ….. 30 gr. 2 denáry

– z dalších pramenů pak vím, že je to syn Magdaleny Maturky (*1601)

– má (asi) jako druhou manželku Kateřinu Maruška, kterou si bere 10.2.1686

-s první neznámou ženou má podle gruntovnice mimo jiných dětí syna Mikuláše (cca *1672), který po něm r. 1700 dědí grunt v Jirkově


3) V Hamersku (Velké Hamry)

 Jan Matura (*cca 1619 – +1699)

– má grunt v Hamrskách, ze kterého odvádí  dvakrát do roka 49 grošů:

úroku svato jiřského …………. 49 gr

úroku svato havelského ….. 49 gr

– dovídáme se o něm poté v dalších pramenech, že měl zřejmě dvě manželky: manželku Annu (s ní děti v letech 1655-1657) a Kateřinu. S jednou z nich má  pastorního (nevlastního) syna Jana, pozdějšího dědice gruntu na Hamrskách v r. 1699

– zemřel 29.6.1699 na Hamrskách ve věku 80 let, takže se narodil cca kolem roku 1619 (spíše trochu později)