Podle dochovaných nejstarších gruntovních knih (z let 1669, většina zápisů ale až z roku 1686), usuzuji, že krom těchto dochovaných knih existovala ještě registra, které mapovala starší období, ale bohužel se nedochovala. Na ně poté navazují dochované knihy:  kniha Hoření Hamr inv. č. 77 (odkazuje na fol. 1-166 starých register), Bítůchov a Spálov inv. č. 65 (odkazuje na fol. 138-204 starých register),kniha Slaná a Bořkov inv.č. 69 (odkazuje na fol. 219- 332), Chuchelna inv.č. 87 (odkazuje na fol. 374 -537), Benešov u Semil inv.č. 61 (odkazuje na fol. 369-516). Pravděpodobně ještě i další knihy, ale ty jsem zatím neprocházela.

Gruntovní kniha Chuchelna inv. č. 87 sign. OS Železný Brod 3385  (1672-1844) – Horky, Jirkov, Radčice, Střevelná

Gruntovní kniha má nejstarší zápisy z let 1673. Kniha navazuje na nějakou starší knihu. Je zde několikrát odkazováno na zápisy zřejmě již nedochovalé gruntovní knihy. Poznámky psány nad nadpisem nového nejstaršího hospodáře: „folie 374 stary knihy“).

Nejstarší zápisy v knize týkající se příjmení Matura:

– 1690 HH – vdova po Václavovi Maturovi, prodává synu Janu Maturovi, vyplácen syn Jiří

– 1690 HH – Kateřina vdova Matěje Matury, prodáva synu Václavovi

– 1689 Jirkov – Jan Matura, má dcery Dorotu, Annu, Kateřinu, prodává Jiřímu Vítovi

– 1700 Jirkov – Mikuláš Matura po otci Mikulášovi, vdova Kateřina a sirotci Jan, Anna, Jiřík, Matěj, Mikuláš, Kateřina, Václav

– 1701 Střevelná – Daniel Matura od Václava Kobše

– 1705 Střevelná – Jiří Matura od Jana Jakubičky

Gruntovní kniha obcí Bítůchov a Spálov• inv. č. 65 • sig. OS Semily 5 (1667-1877)

Gruntovní kniha má nejstarší zápisy z let 1667. Kniha navazuje na nějakou starší knihu. Je zde několikrát odkazováno na zápisy zřejmě již nedochovalé gruntovní knihy. Poznámky psány nad nadpisem nového nejstaršího hospodáře: „folie 204“).  

Nejstarší zápisy v knize týkající se příjmení Matura:

1690 Václav Matura od Jana Stačka

1698 Václav Matura od Matěje Balíka

Gruntovní Kniha obce Hořeního Hamru• inv. č. 77 • sig. OS Železný Brod 18 (1682-1870)

Gruntovní kniha má nejstarší zápisy z let 1669. Kniha navazuje na nějakou starší knihu. Je zde několikrát odkazováno na zápisy zřejmě již nedochovalé gruntovní knihy. Poznámky psány nad nadpisem nového nejstaršího hospodáře: „folie 17  W starych regstrech“).

Nejstarší zápisy v knize týkající se příjmení Matura:

1699 syn pastorní Jan Matura od Jana Matury

1709 Václav Matura od mil. vrchnosti