V Jirkově se objevuje Mikuláš Matura (podle urbáře 1687), který hospodaří na polovici gruntu po Petru Bartošů (snad se sem Mikuláš přiženil a jeho první žena byla dcera Petra Bartoše?). Mikuláš zde podle matrik má ale za manželku Kateřinu vdovu Václava Marusko, kterou si vzal v r. 1686, bude to jeho nejméně druhá žena. Podle všech náznaků je Mikuláš (*cca 1633) otcem Daniela Matury (*1667) – mého nejstaršího matrikami přímo doloženého předka.

Náznaky které mluví pro:

1) Daniel Matura má u svatby s Magdalenou Melich v r. 1688 napsáno, že pochází z Jirkova, ale otec tu není uveden.

2) První děti (Václav, Anna a Daniel) se Danielovi Maturovi a Magdaleně rodí v Jirkově.

3) Daniel Matura (*1667) má u svatby jako svědka Václava Stuchlíka, stejně jako Mikuláš Matura (*1633) při svatbě s Kateřinou vdovu Václava Marusky.

4) V grutnovnicích je Mikulášův syn Mikuláš a jeho zeť Václav Daníček vyplácí Daniela Maturu ze Střevelné v r. 1743 – asi Danielova syna Daniela (Chuchelna inv. Č. 87 sign. OS Železný Brod 3385 1672-1844 str. 452)

Co mluví proti:

Je zvláštní, že mezi vyplácenými sirotky po zemřelém Mikuláši Maturovi (*1633) není jeho možný syn Daniel, ale vysvětluji si to tak, že Daniel už je ženat a tudíž tu zmíněn není…Na druhou stranu další synové Jan a Jiří jsou již také ženati a zmiňován tu jsou… Nebo je Daniel ještě příbuzný vzdáleněji (přes nějakého bratra Mikuláše (*1633))…??