Usedlosti Semilska (1651-1713)

Pokus o srovnání obyvatel jednotlivých obcí podle soupisu poddaných (1651), berní ruly (1654), urbáře semilského panství (1687), gruntovních knih (1670-1713) a tereziánského katastru (1713).

Seznam obcí (postupně bude doplňován):

Hrubá Horka, Malá Horka, Radčice, Střevelná, Velké Hamry (Hamersko)

soupis poddaných 1651 Berní rula 1654 urbář 1687 gruntovnice Chuchelna inv.č. 87 (1670-1710) tereziánský katastr 1713
obec jméno poddaného stav věk jméno výměra jméno úrok sv. Jiří prodávající a kupující cena hospodář výměra
Malá Horka Matěj Vomáčka 40 Anna po Matěji Vomáčkovi 32 1.Matěj Maryška jinak Vomáčka prodal 1/2 Janovi Vomáčkovi neb Hádkovi za   40 kop 100 kop Jan Vomáčka
2.Matěj Vomáčka bratru Janovi Jiří Jakubička
Dorota Ševcová 26 Dorotca po Jiřím Novákovi 32 1.polovici: Jan Novák po vdově po Jiřím Novákovi 21 kop Jan Novák
2.polovic živnosti Mikuláš Bradáč od vdovy Doroty po Jiřím Novákovi 24 kop Váckav Dlubas
Jiří Valinkův, Kateřina hospodář 40 Jiří Balynek 20 Mikuláš Walynek 37 Mikoláš Valynek po Jiřím Valínkovi 18 kop Jiří Bareš
chalupníci Pavel Fydlata 10 Jan Filata 23 Jan Filata 20 kop Jan a Váckav Filata
Jan Morávek (od Jiřího Matury)
Václav Hádek (na obci)
Hrubá Horka Václav Spifka, manž. Anna hospodář 30 Václav Špika 30 Jan Špika 42 1.polovice po Jiříkovi Vrskovi – nyní Matěj Vít 18 kop Matěj Vítů 30
2.druhá polovina: Jan Špika od Václav Špiky 15 kop Jakub Spika
Jiřík Novotnej 30 Jan Daníček 28 Jan Daníček po Jiříku Baršovi 26 kop Jiří Šilhán 22
Jiří Matura
Magdalena Maturka vdova 50 Anna Matiulová vdova (bude asi Maturová) 21 Alžběta po Václavovi Maturovi 16,2 Jan Matura od vdovy Václava Matury (1690) 36 kop Jan Matura 21
chalupníci N. Mikšová vdova 25 Anna Myšková (zřejmě Mikšová) 15 Matěj Mikšů 14 Matěj Mikšů od otce Matěje (1702) 35 kop Matěj Misků 15
Matěj Matura, manž. Kateřina hospodář 23 Matěj Matiura 15 Matěj Matura 25,4 Václav Matura od vdovy Kateřiny po Matěji Maturovi (1690) 30 kop Václav Matura 15
Justýna Řezníková vdova 36 Justina Skřynika (myslím, že špatně napsáno Řezníková) 15 Jiřík Lubas 25,4 Jiřík Dlubas od Václava Kubáta a předtím Jan Males? 30 kop Jiřík Dlubas 15
Václav Matiura 12 Daniel Řezník 18,4 Václav Řezník od bratra Jana po otci Danieli Řezníkovi 37 kop Václav Řezník 12
Václav Vrska
zahradníci Jan Ziska, manž. Dorota podruh 35 Jan Žižka / Liška? Salomena po Václavu Kubátovi 4,4 Salomena po Václavu Kubátovi do pusté chalupy po Janu Jesýnovi? Matěj Kubát
Maryana Chalupnice Jan Chalupeckej 4,4 Matěj Matura od Jana Chalupeckého 18 kop Matěj Matura
Jiří Matura/Machů, ten r. 1708   vystavěl na obci Jiří Hádek chalupu)
Střevelná Jakub Kolizna 26 Václav Jakubička 28 1. polovici: Jan Jakubička r.1700 od Václava Matouška jinak Jakubičky 15 kop Jiří Matura 18
2. polovici: Jiří Jakubička r. od Václava Jakubičky otce 17 kop Jiří Melich
Jan Vrzska, manž. Lidmila hospodář 26 Jan Vrska 28 Václav Vrska 28 1. pol vdova po + Václavu Vrskovi prodává svému manželi Václavu Kokeš a   ten prodává 1/2 Danielu Maturovi r. 1701 50 kop Daniel Matura 18
2. pol vdova po + Václavu Vrskovi r. 1701 prodává svému manželi Václavu   Kokeš a ten 1/2 r. 1709 Danielu Bradáčovi 40 kop Daniel Bradáč
Martin Vobořil, manž. Dorota hospodář 30 Martin Vobořil 21 Matěj Balatka 28 1.Matěj Balatko vyplácí +Martina Vobořila a r. 1686 koupil živnost, v r.   1705 prodává polovinu živnosti Matěji Balatkovi 40 kop Matěj Balatko 21
2. Polovina kupuje Václav Fritzek r. 1696 od Matěje Balatky 53 kop Václav Pechánek
Martin Sochor, manž. Kateřina zahradník 50 Jiřík Sochor 20 Jiřík Sochor 18,4 Jiří Sochor r. 1686 po otci Jiřím Sochorovi 40 kop Jiří Sochor 8
chalupníci Kateřina Bedrnice vdova 40 Václav Bedrník 15 Jan Bradáč 18,4 1. polovic živnosti Jan Bradáč 1673 od Pavla Koňáka, pak r. 1708 prodává   synu Mikuláši bradáčovi a ten r. 1711 bratru Václavz Bradáčovi 15 kop Václav Bradáč 6
? Jan Bradáč prodává 1708 druhou polovinu živnosti Janovi Jakubičkovi   zeti 20 kop Jan Jakubička
Jiří Bedrníků, manž. Mariana zahradník 43 2. polovic živnosti r.1673 Jan Jakubička (zeť Jana Bradáč) od Pawla   Konaka 15 kop
Jiří Lubas, manž. Sara podruh 30 Jakub Lubas 15 Jakub Lubas 16,2 Václav Dlubas r. 1700 syn po otci Jakubu Lubasovi 30 kop Václav Lubas 8
Radčice Václav Šilhán, manž. Anna primas 40 Anna Šilhánka 40 Anna po Václavu Šilhánovi, Jiří šilhán 39 Vdova po Jiřím Hadkovi jinak Šilhánovi 100 kop Jiří Šilhán 40
Jan Mikšů, manž. Anna zahradník 24 Jan Mikšů 21 Jiří Havlík 37,2 Jiří Havlík koupil od švagrů po Janu Wondrovi 21 kop Jan a Matěj Havlíkovi 21
Jakub Balatka, manž. Anna rychtář 30 Jakub Balata 40 Pawel Koniak (Daniel) 37,2 1.polovici živnosti: Václav Konak po otci Pawlu Konákovi 26 kop Václav Koniak 24
Jan Konák, manž. Mariana zahradník 60 2.druhá polovice živnosti: vdova po Pawlu Koniakovi prodala synu Danielu   Koniakovi 21 kop Daniel Koniak
Jiřík Baršův, manž. Salomena zahradník 40 Jiřík Baršů 26 Jan Hosek, Jan Hasek? 37,2 1. pol : Václav Seidl a Jan Václavícz/ Václav Havlík alias Blažek 42 kop Václav Blažek 24
2. pol: Jakub Melich 1711 34kop Jakub Melich
bedrnický pustý 40 Jiřík Spika, Jan Bauda 58,2 1.pol Dorota vdova Jana Baudy prodává živnost druhému manželi Václavu   Balatkovi 100 kop Václav Balatko
2. polVáclav Balatka prodává pak půl živnosti Pavlovi Hádkovi 40 kop Pavel Hádek
zahradníci Martin Bradáč, manž Anna podruh 30 Martin Bradáč Daniel Bažant 4,4 Václav Jakubička od Daniela Bažanta 10 kop Václav Jakubička
Tobiáš Honzů Václav Dobiášů 1706 na obci? Václav Dobiášů
nové chalupy Pavel Ježek
Jiří Kubát koupil chalupu r. 1711   od Jana Koniáka, který ji na obci postavil 13 kop Jiří Kubát
Václav Vrska vystavěl r.1712 chalupu   na obci Václav Voska
Václav Ulman 4,4 Jan Ulman kupuje od Václava Ulmana a ten r. 1686 od Jiřího Šilhána 7kop Jan Ulmann (má být nová)?
Mariana Balatková 1698 na obci Jiřík Balatka
Jirkov Matěj Bartošů, manž. Dorota hospodář 50 Petr Bartošů 38 Mikuláš Matura 30 Mikuláš Matura kupuje r.1700 živnost po otci Mikuláši Maturovi 60 kop Mikuláš Matura 20
Václav Šilhán 21 Václav Šilhán kupuje živnost od otce Václava Šilhána 30 kop Václav Šilhán 17
Jiřík Samohrd 40 Daniel Bezdiek 18 1. pol Jan Matura kupuje živnost r 1689 od Daniela Bezděka 25 kop Jan Matura 20
2. polovina živnosti Jan Dlubas kupuje od Daniela Bezdeka 10 kop Jan Dlubas
? Část živnosti Václava Šilhána? Jan Šilhán kupuje živnost po otci Václavu Šilhánovi 190 kop Jan Šilhán 18
Václav Vítů 30 sirotci po Václavu Vítovi (Vít = Ondrák??) 21 Jiří a Jakub Ondrákovi po neb. Václavu Ondrákovi 45 kop Jiří a Jakub Vítů 30
Jakub Novák 21 po Mikuláši Vrskovi Samuel Daníček 28 Mikuláš Vrska prodal živnost Samuelovi Daníčkovi 24 kop Václav Daníček 18
chalupníci Jakub Havlík 28
Jiřík Šilhán 28
Jan Hošek 15 Václav Blažek r. 1701 od své matky Doroty vdovy Jakuba Blažka 28 kop Tomáš Blažek 15
Pavel Kleizista (Kleczata) 10 Jiřík Melich 7 Jiří Melich kupuje živnost r. 1686 po Jiřím Keynostovi 10 kop Jiří Melich 8
Samuel Daníček, Dorota vdova po Mikuláši Vrskovi 4,4 Samuel Daníček prodal chalupu Mikuláši Vrskovi 9 kop
nově   vystavené chalupy Jiří Melich 1706 od obce, vystavěl chalupu, r. 1709 prodává Václavu   Bradáčovi a ten r. 1711 Václavu Vítovi 15 kop Václav Vítů
Jiří Bareš kupuje 1694 od Jiřího Melicha, v r. 1705 prodává Jiřímu   Havlíkovi 20 kop Jiří Havlík
Jiří Žižka (Liška?) od obce r. 1706,   vystavěl chalupu Jiřík Ziska (Lyska)
Václav Koniak 1712 vystavěl chalupu   na obci Václav Koniak
Jan Jakubička
Jiří Zaydl ? Seydl
Hoření Hammer Havel Blažků, Anna zahradník 28 Havel Blažek 20 Šimon Blažek 50,1 Jakub a Šimon Blažku r. 1686 od vdovy Doroty po Havlovi Blažkovi, pak   prodávají synům Kryštofovi Šimonovi a Danielovi Blažků v r. 1712 60 kop Kryštof Šimon a Daniel Blažků 20
aneb Hamersko Jan Komárků 15 1. pol Jiří Melich 1683 prodává zeti Pavlovi Farpaulovi a ten pak r. 1713   synovi Jakubovi Farpaulovi 18 kop Jakub Farpaul 15
2. pol (ale není psána?) Jiří Melich ho měl od bratra Jana Melicha a r.   1682 prodáva synovi Janovi Melichovi 20 kop Jan Melich
Václav Liška, Sybila zahradník 38 Václav Vyška (Vrska ? Liška?) 15 Tobiáš Liška 32,4 Václav Řídil kupuje 1661   od Tobiáše Lišky a prodává 1705 Janovi Řídilovi synu a Václavovi Farpaulovi   zeti Václav Řídil 15
Bartoloměj Matoušů 15 1. Jan Piroch kupuje 1698 po otci Janovi 68 kop Jan Piroch 15
2. Jan Piroch prodává r. 1709 půl živnosti Danieli Pirochovi a Pavlu   Kavkovi 34 kop Daniel Piroch a Pavel Kavka
chalupníci Jan Melichů 8 Jan Melich a Pavel Harpaul 38,3 Václav Krikorka koupil chalupu 1690 od bratra Daniela Krikorky 28 kop Václav Krikorka 8
Bartoloměj Bruh (Piroch?)(Grus?) 7 Václav Urbánek 7
Matěj Melich, Anna podruh 22 Matěj Melichů 5 koupil chalupu r. 1690 od otce Jana Dimla 33 kop Jan Diml 5
Blažej Pytrusů, Kateřina zahradník 35 Blažek Pitrounů (Bartošů?) 8 Jan Pyroh 55,3 Jan Matura pastorní syn kupuje 1699 od otce Jana Matury 70 kop Jan Matura 8
Jan Urban 6 Daniel Urbanů 28 Daniel Urbánek koupil r. 1686 (není od koho) 15 kop Daniel Urbánek 6
Daniel Urbánek koupil r. 1679 chalupu od Josefa Patrmana 22 kop
? Václav Prdelatej,   Kateřina, Jan Prdelatej? Václav Podňatej 7 Salomena po Václavu Prdelatym 27,4 Jakub Řídil kupuje r. 1686 od otce Václava Řídila jinak Prdelatého 30 kop Jakub Řídil 4
Jiřík Melichů 5 Václav Krupa r. 1686 kupuje od Tomáš Adámka druhou půlku živnosti (? Kdy   první?) a pak prodává r. 1712 synu Mikuláši Krupkovi 15 kop Mikoláš Krupka 5
? Barton Vaníčků Jan Bešů (Jan Baršů) 6 Jan Řídil koupil kolem r. 1686 od   Jana a Jiřího Vaníčka, r. 1711 prodává synum Janu a Jakubovi Řídilovi Jan Jakub Řídil 6
Václav Jakubička
Vávra Václavů 4 Václav Piroch r. 1690 koupil od Anny ?vdovy po Václavovi Jakubičkovi 20 kop Václav Piroch 4
Matouš Bartošů, Barbora zahradník 33 Matouš Bartošů 3 Kryštof Bartoš koupil r. 1700 od otce Kryštofa Bartoše půl živnosti 32 kop Kryštof Bartoš 3
Jan Elyer (Elger) 3 Jiří Hozda koupil r. 1686 živnost od Jana Hozdy otce a r. 1706 prodává   půl živnosti synovi Danielovi 20 kop Jiří a Daniel Hozda 3
Jiří Hozda koupil r. 1695 1/4 živnosti od Tobiáše   Krikorky 20 kop
Bartoloměj Krygl 3 Zachariáš Krikorka r. 1700 koupil od otce Bartoloměje Krikorky chalupu 30 kop Zacharyáš Krikorka 3
Jiří Kheil, manž. Justýna podruh 21 Jan Kheil 3 Jan Ukman koupil r. 1693 od matky vdovy po Jeremiáši Ulmanovi 24 kop Jan Ulman 3
Jan Matějů 3 Václav Belda koupil r. 1692 chalupu od Jakuba Beldy otce? 24 kop Mikoláš a   Václav Belda 3
Jakub Ševčík 5 Hendrych Hozda 5
Václav Krupka, Lidmila podruh 40 Václav Krupka 3 Václav Krupka, Jiří Vytčekal 23,2 Václav Krupka zeť 1684 kupuje   polovic živnosti od Anny vdovy Pavla Kafky Václav Krupka 3
Václav a Pavel Kafka r. 1702 kupují   chalupu od matky Anny Kavkovy a Pavel r. 1709 prodává svou půlku Václavovi   bratru Václav Kafka
zahradníci Martin Melich Josef Patrman r. 1701 kupuje po otci Josefu Patrmanovi 150 kop ?? Josef Patrman
Jan Šváb Václav Liška r. 1710   kupuje živnost od otce Tobiáše Lišky (ten ji r. 1686 koupil od otce Václava   Lišky), apul živnosti prodává Tobiáši Liškovi bratru a ten ji prodává Jiřímu   Krikorkovi Jiří Krikorka
Jiří Melich kupuje chalupu po otci Jiřím Melichovi r. 1709 15 kop Jiří Melich
Ondřej Wolff, Anna zahradník 35 Ondřej Wolff Jiří Vyčekal r. 1685 od Jiřího   Melicha a r. 1702 prodává synovi Janu Vyčekalovi Jan Vyčekal
Jan Vyčekal r. 1713 půl živnosti   Mikuláši Dimlovi Mikoláš Diml
Eremiáš Ulman Pavel Svárovský r. 1703 kupuje kus   pole a chalupu odprodanou od živnosti Václava Jakubičky Pavel Svárovský
Jiřík Brusař Jiří Blažek r. 1673 kupuje chalupu od vdovy po Janu Havlíkovi 14 kop Jiří Blažek
Jiřík Urbánků, Anna podruh 26 Jiřík Urbanů Daniel Urbanů 28 Václav a Jiří Havelky r. 1702 od matky Doroty vdovy Jana Havelky 30 kop Jiří a Václav Havelka
Dorota Melichová Matěj Krupka r. 1683 koupil chalupu od bratra Václava a Sestry 14 kop Matěj Krupka
Matěj Krupka r. 1709   koupil kus lesa od mil. Vrchnosti a vystavěl tu chalupu
nově chalupy Jan Kavka kupuje r. 1702 od Jana Jakubičky chalupu a 1706 ji zase prodává   Janu Jakubičkovi 30 kop Jan Jakubička
Bartoloměj Václavič před   r. 1686 kupuje chalupu od Ondřeje Wolfa?, poté v r. 1712 prodává Josefu   Urbánkovi Josef Urbánek
Tobiáš Urbánků kupuje r. 1700 chalupu od otce Jana Urbánka 30 kop Tobiáš Urbánek
Mikuláš kotrba kupuje r. 1701 od otce Václava Kotrby 35 kop Mikoláš Kotrba
Václav Piroch r. 1702 koupil polovinu živnosti Daniela Krikorky od Jiřího   Hrachůvky a r. 1711 prodává živnost synovi Matějovi Pirochovi 14 kop Matěj Piroch
Václav Hrachůvka koupil chalupu před r. 1686 od Václava   Melicha 12 kop Václav Hrachůvka
Václav Havelka
Pavel Melich koupil chalupu r. 1703 od Doroty vdovy Matěje Urbánka a r.   1707 prodává Jakubu Švábovi 10 kop Jakub Šváb
Václav Diml dostal od mil vrchnosti   les a vystavěl na měm 1710 chalupu a tu prodal r. 1710 synovi Janu Dimlovi Jan Dimel
Daniel Havelka koupil r. 1697 chalupu od Daniela Vyčekala 2 kopy Daniel Havelka
Václav Fík r. 1686 od Václava Krupky pole koupil a chalupu na něm   postavil, 1712 prodává Jiřímu Patrmanovi 25 kop Jiří Patrman
Václav Liška r. 1710   kupuje živnost od otce Tobiáše Lišky (ten ji r. 1686 koupil od otce Václava   Lišky), apul živnosti prodává Tobiáši Liškovi bratru a ten ji prodává Jiřímu   Krikorkovi Václav Liška
Jiří Šváb
Jeremiáš Bartoš prodal 1703 bratru svému kus pole a sám pak tu chalupu   vystavil, pak umřel a hospodaří na ní vdova Anna 27 kop vdova po Jeremiáši Bartošovi
Hendrych Hozda kupuje 1686 živnost   od Jiřího Urbánka a v r. 1709 ji prodáva synu Jiřímu Hozdovi Jiří Hozda
Václav Hozda kupuje r.   1706 mlýn od vdovy po Janu Grusovi (ten ho postavil na půdě koupené od Jana   Koniáše?) spolu s Danielem Grusem Václav Hozda
Jeremiáš Myrich koupil 1690 od mil.   Vrchnosti les a vystavěl tu chalupu Jeremiáš Mayrich
Jan Piroch koupil r. 1698 kus lesa   od mil. Vrchnosti a vystavěl tu chalupu Jan Piroch
Jan Hozda koupil r. 1698 kus lesa od   mil. Vrchnosti a vystavěl tu chalupu Jan Hozda
Václav Matura koupil r. 1709 kus   půdy od mil. Vrchnosti a vystavěl tu chalupu Václav Matura
podruzi na   cizí lavici Jan Krupka
Jan Řídil
Daniel Krupka r. 1686 koupil živnost od Václava Krupky 24 kop Daniel Krupka
Daniel Řídil
Jan Jiří Liška
Jan Hrachovka
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *