Rohozecké panství (též Hruborohozecké panství):

* 1608 podle Vartmberského urbáře (panství Hrubý Rohozec, Malá Skála, díl Přepeřského, panství nejsou v urbáři oddělena)

Zámek Rohozec

půl města Turnova

Kláštersko

rychta Záhořská

Záhoří, Dlouhej (Dlouhý), Zásadka (zanikla), Pipice, Koberov (Koberovy) a Hamštejn, Smrčí

rychta Rohozecká

Vohrazenice (Ohrazenice), Rohozec (Malý Rohozec), Daliměřice, Činov (zaniklá Neuhof), Dolánky, Pozořice (zanikla, nyní Kobylka), Vražedlník (součást Bukoviny), Bukovina, Loužek

rychta Labská

Bobov, Vransko, Sněhov, Líšnej (Líšný), Labe a Vranovej (Vranové I.), Zbiroh hrad (pustej), Mnichovka (Michovka), Besedice, Loučky, Chloudov, Vrát, Prosíčko, Protivná, Mukařov

rychta Jenšovská

Jenšovice (Jenišovice), Paceřice, Žďárek, Vodolanovice (Odolenovice)

rychta Přepeřská

Přepeře, dvůr Přepeřský, Čtveřín (díl Čtveřína náležel k panství Český Dub – Frýdštejn), Kadeřavec

rychta Žehrovská

ves Kamenice, Srbsko ležící v lese Holi, dvůr Arnoštice, Doubí, Žehrov, Skokovy, Mlejnce (Mlýnec, dnes Mlýnice), Volešnice (Olešnice), Pohoří, Skalany, Babiny (Babina), Kacanovy, Čírkovsko, Ploukonice

rychta Pelíkovská

Pelíkovice, Jestřábí (zaniklo), Radoňovice, Rydvaldice (Rydvaltice), Štěrbuvně (Štěrbovna, zanikla), Bezděčín, Sestroňovice, Jílovej (Jílové), dvůr jílovský, ves Mohelka (zanikla)

a možná další obce pomíchané v panství Maloskalském

* kniha pozemková inv. č. 226 Hrubý Rohozec (1611-1644) sig. OS Železný Brod 3355

obsahuje obce: Proseč, Smrčí, Pipice, Záhoří, Dlouhý, Hamštejn a Koberovy

*kniha purkrechtní inv. č. 229 Hrubý Rohozec a Malá Skála

(1611-1644) sig. OS Turnov 3607

zmíněny obce: Huntířov, Skuhrov, Alšovice, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře, Želeč, Dobrohostov, městečko Železný Brod, Velká Horka, Jirkov, Radčice, Střevelná, Malá Horka, Bítouchov, Spálov, Pelechov, Brodce, Propastný, Splzov

* 1654 podle Berní ruly

rychty Záhorká, Loučenská, Rohozecká, Jenšovská

Rohozec

Záhorská rychtabyla tvořena obcemi:

Dlouhý, Pipice, Proseč, Smrčí, Záhoří

Loučenská rychtabyla tvořena obcemi:

Besedice, Loučky, Michovka, Vranové, Vrát, Zbirohy

Rohozecká rychtabyla tvořena obcemi:

Bukovina, Čiňov, Daliměřice, Loužek, Malý Rohozec, Ohrazenice, Železný Brod

Jenšovská rychtabyla tvořena obcemi:

Jenišovice, Odolenovice (Vodalňovice), Paceřice, Žďárek

* podle gruntovních knih 1687-1722

rychty Loučecská, Brodská, Záhorská, Vrátská, Ohrazenická, Jenšovská

Loučecská rychta byla tvořena obcemi:

vsi Loučky, Michovka, Zbirohy, Vranové, Prosek, Vrát

Brodská rychta byla tvořena obcemi:

Městečko Brod, vsi Pěnčín, Pelechov, Brodec, Propastný

Záhorská rychta byla tvořena obcemi:

Dlouhý, Záhoří, Proseč, Pipice, Smrčí, Chloudov, Hamštejn, Koberovy

Ohrazenická rychta byla tvořena obcemi:

Ohrazenice, Bukovina, Loužek, Kobylka, Daliměřice

Jenšovská rychta byla tvořena obcemi:

Jenišovice, Paceřice, Žďárek, Odolenovice

* podle urbáře Rohozeckého panství 1687

zámek Rohozec

Rohozec

Ohrazenice, Malý Rohozec, Činov, Daliměřice, Dolánky, Bukovina, Loučky, Kobylka

Jenišovická

Jenišovice, Paceřice, Žďárek, Odolenovice

Loučecká

Loučky, Michovka, Besedice, Vrát, Zbiroh, Líšný, Prosíčko, Vranové

Železný Brod

městečko Železný Brod, Pelechov, ves Brodec, Propastný

Záhoří

Záhoří, Proseč, Pipice, Smrčí, Hamštejn, Koberovy, Dlouhý, Chloudov

Smržovka

ves Smržovka, Lučany, Jiřetín, Maxov, Janov, Nová Ves, Tanvald, Albrechtice,

Maloskalské panství:

*1608 podle Vartmberského urbáře (panství Hrubý Rohozec, Malá Skála, díl Přepeřského)

Zámek Skály

rychta Brodská

městečko Brod (Železný Brod), Huntířov, Skuhrov, Alšovice, Dobrohostov (zanikl, někde u obce Štebrov), Bzí, Splzov, Veselí, Chlístov, Těpeře, Radčice, Jirkov, Střevelná, Velká Horka (Hrubá Horka), Malá Horka, Pelechov, Proseč, Brodce, Propastnej, Spálov, Bitouchov

rychta Maršovská

Jablonec a Džbánov, Huť skelnná, jež na Mšenu slove (Mšeno n. Nisou), ves Loučná, Kokonín Velký, Vrkoslavice, Maršovice, Šubrtovice (Krásná), Lískov (díl Čížkovic, další díl patřil k panství Svijany), Kokonín Malej, Jistebsko, od Plané Horky (zaniklá samota u Jistebska)

a možná další obce pomíchané v panství Rohozeckém

*kniha purkrechtní inv. č. 229 Hrubý Rohozec a Malá Skála

(1611-1644) sig. OS Turnov 3607

zmíněny obce: Huntířov, Skuhrov, Alšovice, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře, Želeč, Dobrohostov, městečko Železný Brod, Velká Horka, Jirkov, Radčice, Střevelná, Malá Horka, Bítouchov, Spálov, Pelechov, Brodce, Propastný, Splzov

*1628 podle Maloskalského urbáře

Zámek Skály

rychta Sněhovská

Bobov, Vransko, Sněhov, Labe, Protivná, Mukařov, Želeč

rychta Huntířovská

Alšovice, Dobrohostov (Štebrov – nynější Bratříkov), Skuhrov, Huntířov, Splzov

rychta Bzovská

Bzí, Veselí, Chlístov,  Těpeře

rychta Kokonská

Kokonín Velikej, Vrkoslavice, Šubrtovice (Krásná), Lýskov (snad Čížkovice), Kokonín Malej, Jistebsko, Planá Hora

rychta Jablonecká

Jablonec, huť skelná Mšenská, Loučná n. Nisou

* 1654 podle Berní ruly

Sněhovská, Hundířovská, Jablonecká, Kukonská

Sněhovská rychtabyla tvořena obcemi:

Bobov, Mukařov, Sněhov

Hundířovská rychtabyla tvořena obcemi:

Alšovice, Huntířov (Hundířov, Suntířov), Splzov (Spilsové)

Jablonecká rychtabyla tvořena obcemi:

Jablonec nad Nisou (Jablonice), Loučná (Loučný), Mšeno nad Nisou (Grünwaldt)

Kukonská rychtabyla tvořena obcemi:

Jistebsko (Jistebě), Kokonín (Kukan), Maršovice a Vrkoslavice (Zeydenschwantz)

* 1687 podle urbáře panství maloskalského

Sněhovská, Huntířovská, Bzovská, Jablonecká, Kukonská

Sněhovská rychtabyla tvořena obcemi:

Sněhov, Bobov, Želeč?, Líšný, Labe, Vransko, Mukařov

Hundířovská rychtabyla tvořena obcemi:

Huntířov, Skuhrov, Alšovice, Splzov

Bzovská rychtabyla tvořena obcemi:

Bzí, Veselí a Chlístov, Těpeře

Jablonecká rychtabyla tvořena obcemi:

Jablonec nad Nisou (Jablonice), Loučná (Loučný), Mšeno nad Nisou (Grünwaldt)

Kukonská rychtabyla tvořena obcemi:

Jistebsko (Jistebě), Kokonín Velký, Kokonín Malý, Maršovice a Vrkoslavice (Seydenschwantz)

Svijanské panství

* roky různé podle pozemkových knih rychtami a obcemi :

Podolská rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1163, (1654-1754))

vsi: Břehy, Pěnčín, Podolí (dle indexu)

Příšovická rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1165, (1591-1673))

vsi: Lažany, Nudvojovice??, Příšovice, Pěnčín, Doubí(dle indexu)

Újezdská rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1167, (1574-1673))

vsi: Jirsko 2. díl, Padařovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Vitanovice, Střížovice (dle lokalit SOA Zámrsk)

Loukovská a sezemská  rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1168, (1594 – 1673))

vsi: Břehy, Drahotice, Loukov, Sezemice, Podolí (dle lokalit SOA Zámrsk)

Loukovská  rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1170, (1572 – 1627 ))

vsi: Břehy, Drahotice, Sezemice, Podolí, Loukov (dle lokalit SOA Zámrsk)

Vlastibořická rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1177, (1636 – 1734 ))

vsi: Jivina, Radostín, Sedlíšťka, Sedlejovice ??, Třtí, Vlastibořice, Vrchovina (dle indexu)

Rádelská rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1180, (1636 – 1734 ))

vsi: Rádlo (dle indexu)

Přepeřská rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 1185, ( 1636 – 1673 ))

vsi: Přepeře, Čtveřín (dle lokalit SOA Zámrsk )

Rychnovská rychtabyla tvořena obcemi: (fond Velkostatek Svijany ič. 22, ( 1582 – 1645 ))

vsi: Dalešice, Dobrá Voda, Klíčnov, Komárov, Košov, Mikuleč, Rádlo, Šimonovice, Janaus, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Čížkovice 1. díl, Viničov (dle lokalit SOA Zámrsk )

* r. 1791 podle urbáře „Velkostatek Svijany ič 90“ obcemi :

Břehy, Březina, Buda, Červenice, Čtveřín, Dalešice, Doubrava, Drahotice, Hubálov, Husa, Jablonec nad Nisou, Jirsko 2. díl, Jivina, Kamení, Klíčnov, Kokonín, Kopanina, Koryta, Loukov, Loukovec, Močítka, Mohelnice nad Jizerou, Mokrý, Olšina, Ouč, Padařovice, Ploukonice, Přepeře, Příhrazy, Příšovice, Radimovice, Rádlo, Radostín, Rybník, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Sedlejovice, Sedlisko, Skokovy, Slavíkov, Soběslavice, Sovenice, Svijanský Újezd, Svijany, Trávníček, Třtí, Vitanovice, Vlastibořice, Vratislavice nad Nisou, Vrchovina, Vrkoslavice, Všeň, Žehrov, Albrechtice, Doubí, Sezemice, Chlístov, Čížkovice 1. díl, Čížkovice 2. díl, Střížovice, Kamenice, Maršovice, Dolní Okna, Pěnčín, Podolí, Proseč, Zásada, Žďár, Srbsko

Navarovské panství

* r. 1565 podle urbáře „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“ obcemi :

vsi: Jesenná (Gesseney) , Jílové u Držkova (Gillowey), Vlastiboř (Wlastiborz), Loužnice (Laužnicze), Bratříkov (Bratrzikow), Zásada (Zasadda), Držkov (Drzkow), Plavy (Plawy), Haratice (Heraticze), Bohdalovice (Bohdalowicze), Lhotka (Lhotka), Zlatá Olešnice (Wollessnicze Zlata), Sklenařice (Sklenarzicze), Tříč (Trzticz), Stará ves (Stara), Jilem (Gillem), Stanový (Stanowey) a městečko Vysoké n. Jizerou (Wysokey).

* r. 1581 – 1585 podle urbáře „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“ obcemi:

vsi: Jesenná (Gesseney) , Jílové u Držkova (Gillowey), Vlastiboř (Wlastiborz), Zásada (Zasadda), Loužnice (Laužnicze), Bratříkov (Bratrzikow), obec Huť  (Syřišťovská – hut Syrzistauske), Stanovsko (mezi obcemi Huť a Zásada) (Stanowe), Držkov (Drzkow), Plavy (Plawy), Velké Hamry (Hamerska), Smržovka (Smržovka), Haratice (Heraticze), Bohdalovice (Bohdalowicze), Lhotka (Lhotka), Zlatá Olešnice (Wollessnicze Zlata), Příchovice (Przichowicz),Stanový (Stanowey), Sklenařice (Sklenarzicze),  Jesenec (Gesenecz), Stará ves (Stara), Tříč (Trzticz), Žebrákow (neznámo kde?), Jilem (Gillem), Zbytky (u obce Zásada), Prorubi (snad Průrubí u Plavů?), Šumburk nad Desnou(?snad) (SSumburk)

huť Rejdická (Reydiczka)

a městečko Vysoké n. Jizerou (Wysokey).

* kniha pozemková inv. č. 17 Navarov (1607-1625) sig. OS Železný Brod 3383

vsi: Benešov, Blansko, Blaživky, Bohdalovice, Bořkov, Boskov, Bratříkov, Čikvásky, Držkov, Hamer (Hamersko – Velké Hamry), Haratice (Heratice), Helíkovice, Hrabišť ?, huť Rejdická, Chuchelna, Jesenný, Jilm, Jílové, Kamenice, Kapla, Klinkovice, Komárov, Lhota, Lhotka, Loukové, Loužnice, Makov, Olešnice (Zlatá Olešnice), Plavy, Podmoklice, Příchovice, Příkrý, Přívlaka, Rejdice, Roprachtice, Roztoky, Rybnice, Semily, Sklenařice, Slaná, Stanový, Stará Ves, Střevelná, Sýtová, Šalovice?, Šachovice, Šumburk, Tříč, Turnov, Vlastiboř, Vysoké, Zásada

* r. 1719 podle gruntovních knih obcemi :

vsi: Zásada, Haratice, Bratříkov, Držkov, Plavy, Vlastiboř, Loužnice, Jílové, Bohdalovice, Zlatá Olešnice,


panství Jesenný bylo do roku 1664 součástí navarovského panství a v roce 1813 se připojilo k panství semilskému, bylo tvořeno:

* po r. 1664 podle gruntovních knih :

vsi: Jesenná (Gesseney, 1737), Helkovice (1748), Škodějov (1748), Roztoky u Semil (1748), Stanový (1748), Bohuňovsko (podle indexů)

Frýdštejnské panství

* r. 1547 podle urbáře „Registrum správní panství Frýdštejnského 1547“ obcemi :

městečko Hodkovice, ves Doubí, Wesecz, Wratislawicze, ves Nysa, Gerzmanicze a ves Czerweniin, ves Jawornik, ves Zaskali, wes Zásada (dnešní Frýdštejn), ves Wranowy, ves Krzizky, ves Rakausy, ves Borek, ves Wondrzegkowicze, Raudney ves, Kasskowicze ves, Wodierady ves, Radimowicze ves, Zlabeczko, Puleczney ves, Kamenicze ves, Hawlovicze ves

* r. 1657 podle urbáře „Urbář panství Český Dub, Frýdštejn, Osečná, statku Hodkovice nad Mohelkou “ obcemi :

pro panství frýdštejnské:

Zásada (dnešní Frýdštejn), Vranové, Křížek,Rakousy, Borek, Ondříkovice, Kaškovice, Roudný, Voděrady, Pulečný

Hruboskalské panství

* r. 1602 podle přepisu urbáře panství hruboskalského

Obsahuje následující obce:

Rovensko, Sychrov, Tejn, Sejkořice, Žernovej, Proseč, Blateč, Štěpánovice, Buorek, Veselí, Žďár, Dráčov, Ktová

Čimyšle, Libuoně, Knihnice, Jivany, Oujezd, Hrdoňovice, Troskovice, Jivina, Tachov

Tatobita, Lestkov, Volavec, Václaví, Kozákov

Bělá, Hrachovice, Bukovina, Chutnovka, Klokočí, Smrčí, Prackov, Zásada, Vesec, Loktuše, Rohliny

Hnanice, Radvanovice, Kar,llovice, Svatoňovice, Roudnej, Bukovina, Radeč, Smrčí, Drahoňovice, Děčín, Krčkovice, Bouslav, Rokytnice, Zárybničí, Želejov, krčma u zámku Skal

Vyskeř, Krasnova, Lažany, Mýdlov, Poddoubí, Chlum, Mladostov, Kacanovy, Chloumek, Ves nad Chloumkem (Vrchy, Zahumník)

Nová Ves, Podvalštejní, Mašov, Konice, Chloumek, Loučky, Dubecko, Kvítkovice

* r. 1653, 1681 podle gruntovních knih obcemi :

Rovensko pod Troskami, Křečovice, Liščí Kotce, Sýkořice,  (sign 44) (1681)

Dubecko, Smrčí, Prackov, Vesec II, Loktuše, Rohliny, Klokočí (sign 48) (1653)

Žernov, Veselá, Dráčov, Křenovice I díl, Liščí Kotce, Podtýn, Proseč, Sýkořice, Tatobity, Veselá, Vranovsko, Žďár (sign Turnov 3630) (1681)

Žantov, Krčkovice, Hnanice, Bohuslav, Drahoňovice, Doubravice, Hrubá Skála, Radeč, Rokytnice, Rovensko, Želejov, Bukovina, Smrčí (sign Turnov 3624) (1673)

Žantov, Doubravice, Hnanice, Karlovice, Radvánovice, Rokytnice, Roudný, Svatoňovice (OS Turnov 29) (1673)

Kacanovy, Olešnice, Mladostov, Pohoří, Skalany, Vrchny, Vyskeř, Chloumek (OS Turnov 3626) (1671)

Vyskeř, Kacanovy, Mladostov, Poddoubí, Lažany (OS Turnov 3625) (1664)

Tatobity, Kozákov, Leskov, Proseč, Václaví, Volavec (OS Turnov 3628) (1661)

Štěpánovice, Ktová, Blatec, Borek, Rokytnice (OS Turnov 26) (1667)

Nová Ves, Dubecko, Hruštice, Chloumek, Kadeřavec, Kvítovice, Mašov, Pelešany, Podhájí, Sekerovy Loučkym Stebno, Turnov ( OS Turnov 28) ( 1645)

Modřišice, Nudvojovice, Lažany (OS Turnov 3682) (1659)

Bělá, Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Klokočí, Bukovina (OS Turnov 3627)  (1665)

Libuň, Holenice, Jivany, Knižnice (OS Turnov 23)  (1671)

Čímyšl, Libuň (OS Turnov 3629) (1666)

čímyšl, Kněžnice, Hrdoňovice, Javornice, Sesmínova Lhota, Nebákov (OS Turnov 21) ( 1671)

Hrdoňovice, Jivina, Tachov, Troskovice, Újezd pod Troskami (OS Turnov 20) ( 1655)

Kumburské panství

* r. xx podle xx obcemi :

xxxxxx (asi Košťálov, Libštát)

Jilemnické panství

* r. xx podle xx obcemi :

xxxxxx ()

https://www.cswiki.cz/wiki/Seznam_majitel%C5%AF_jilemnick%C3%A9ho_panstv%C3%AD#Jilemnick%C3%A9_panstv%C3%AD