Zemské desky č.13

Kvatern trhový zelený 1557 do 1561 (Grüner Kaufquatern). Reprodukce č. 215

Neyjasnieysy knyzie p. p Ferdynand rzymsky czysarz a uhersky czesky ? kral yakozto kral czeský ?yraczil se yego mil (milost?) Czysarska przynati p zie diedicztwy swe totizto zamky Rohozecz a Skaly leziczy w kragi Boloslawskem dwuor Po ? Pa w rohozcze pul miesta Turnowa polowiczy domuw krczem a d D a p wesnicze zeymena tyto wesnicze Dalimierzicze Rohozecz Dolanky Bukowina Lauczky Wranowey Wolawecz Zahayi Dluhey wes Popizko Hamrsteyn Zehrow Skokowy mlynecz w Wysskorgy ? czoz tu ye ? czysarzska gmili? raczi Wolessnicze Srbska rakow w mrohagedech? czoz tu ? mi? czysarz a gmili? raczi Lessn? Arnossticze Zasadka dwur kmetczy? Zdiar Pogarzy Wssen Plaukonicze Hwdeglo? dwur. It? wsy Borczigl? Mokrou Modrzissicze Kaderzawecz Wnudwogow a w Przeperzy czoz tu y? czysarska ? raczi wsy Przyssowicze Laukow Podol Brzehy Lauczky Penczyn Witanowicze Styrziowicze Paderzawicze Sobieslawicze Augezd Drahoticze Sezemicze a wes pusta Girska . Zamek Skaly ? d ? Po pul? mesteczkem Turnowem palowiczy d K a d K pp s klassterskem a s poddaczym kostelni tu w miestie Turnowie Swese?czeny zeymena ?ei?ka wes Bobow Lesstiny? Glaudow Besedicze Dalessicze Gistgebska Marssowicze Kokoni Welike Jablonecz Rydwaldicze Rycgnow Radlo Wohrazenicze Wodalanowicze Gilowey Sesroniowicze Sedleygiwicze Leskow Wolawey Pczeperty Wandwagowiczy ?czoz tu y?patt czysarska miti raczi wsy Ch? Wlastiborzicze ?zti Sniehow Wrath Lauczky Muchowka Skuhrow Sljiow? Lukaczow Kokony male Pelikowicze Radaniowicze Kossow ?nissowicze Paczerzicze  Zdaarek Bezdiecgni Swoykow Tatobyty Kozakow Waczlaw Kaderzawecz Sstwerzin Zbiwina? Sedlissky miesteczko hrad ?dkadk? Brodcze male Ite wsy Bzy Alssowicze Glistow Strzewolina Mala Horka Welika Horka Prosecz Bitauchow Popicze Sytowey Heyczinecz? Splziow Hunttirzow Wesely Raddicze Girkow? ?perze Pelechow Spalow Chuchelna Smrczy a Rozprachticze hut Sklenna po? spe?  Swiniany ? diedniany lukamy lesy hayi Strni? Slowy ? potoky rybniky kurny? weycze pleczy beraniczi woblaz? Seyry a zielozem z hamru prkny z pil robotamy s poddaczy kostelni krczmamy mlyny rzekamy potoky rybniky y Sezosy ? panstwim tak a wsemy wtych zahozy tak yaky registra srgi?tiena a nato wydana plniegi s skerze dry a zaw?? prawa panstwi a ny ktere zwlassnosti sobie ye ? a ny diedic? a ? swym kralum czeskym natom na wssem dale ye czisarska pozustawowaty ne?raczi prodati yeho czisarska raczil Adamowi z Wartmberka …….

www.badatelna.eu/fond/181560/reprodukce/?zaznamId=1690544&reproId=1467826

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *