Zemské desky č. 43

Kvatern památný červený od 1543 do 1544 (Roter Gedenkquatern). Reprodukce č. 71

Zmíněna koupě mezi Janem z Vartemberka a Karlem z Valdštejna. Karel z Valdštejna prodává Janovi z Vartemberka zboží v roce 1538.

Item Nayprwe  jest prodal a postupiti má nadepsany zamek Skaly a podzamkem rychtu s kowarnu a s dvore popluznym s diedinami, lukami, lesy, ktemuž dworu prislusejiczymi s halterzy a s sadkami tu podzamke s rzekau Gizerau y s jinymi prislussegiczimi s halterzi a s sadkami potoky vssemi ktomu zamku przislussegiczymi. Itm zamek pustey Zbiroh puol miesta Turnowa czož tu ma s poddaczym kostel nyni y s klasterem pustym we wsi Biele czoz tu ma wes Przeperze czoz tu ma wes Nudwoyowicze jez tu ma wes Kaderzowecz czoz tu ma wes czelau Sstwerzin wes czelau Lazany wes czelou Wlastiborzicze wes czelu Sedlisky wes Giwina wes Trzty wes Pelikowice wes Radimowicze wes Rydwaldicze wes Dalessicze wes Klicznow wes Kokonin wes Skuhrow wes Mukarzow wes pusta Marsowicze wes pusta Gistebsko wes pusta Stanowsky wes Bobow wes Sniehow wes Lissney wes Wrath wes Lauczky wes Miechowska wes Besedicze wes Tatobity wes Lestkow wes Waczlaw wes Wolawecz czoz tu ma miesteczko Brodcze s hamry wes Brodcze male wes Huntirzow wes Bzi wes weseli wes Chlistow wes Tieperze wes Alssowicze wes Strewelna czož tu ma wes Splziow, wes Radczicze wes Girkow wes Welika Horka wes Mala Horka, wes Pelechow wes Prosecz wes Smrczy wes Pipicze, wes Chlaudow, wes pusta Jablonecz wes Chuchelna czoz tu ma wes Spalow a pod ny hamr wes Bytauchow we wsy Sytowa czoz tu ma wes Rozprachticze, czoz tu ma wes Genissowicze wes Paczerzicze wes Wohrazenicze wes Wodolenowicze wes Zdiarek wes Gilowy wes Bezdieczin wes Sestromowicze wes Swoykow we wsy Sedleyowicze czož tu ma wes Radlo wes Srkanow? wes Rychnow a Dwur Swiniany s lidmi platy oppy? robotami kurmi wayczy s poddaczymi kostelnimi s rybniky rzekami potoky lukami lesy horami audolniami wodotoczinami y s jinymi wssemi a wsselyakymi grunty przislusnostmi puozitky  y s?wolemi czoz ktemuz zamku a zbozi przislussi tak yakz yt se to yemu panu Karlowy po niekdy panu Gindrzichowi z walsste a otzy ye o nadyl ye dostaly s plny panstwy nicz newymieniugycz

www.badatelna.eu/fond/181560/reprodukce/?zaznamId=1690574&reproId=1430855

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *