Kvatern trhový bílý od 1546 – 1549 (Weißer Kaufquatern). Reprodukce č. 174

Adam z Wartmberka p zie yest Neyyasnieysi knizieti a panu panu Ferdinando rczimske krali powssie czasy? rozmnoziteli rzisie a uherske czieske Dalmasky Charwaskymu  krali Inffantu w hysspaniy arczyknizieti rakausky a Markraby Morawsky ? ? krale diediczum a budauczym kralum g?skym postapu a ?to zapisem ? hwod? diediczky kuprawe p?? diediczkymu postupuge diediczt? swe totizte Skal zamku dpdp? Zbirohu zamku puste, Turnowa polowiczy domuw krczem a dksp Brodczie miesteczka s hamry domuw krczem a dksp Sstwerzin Laziany, Wlastiborczicze Sedlissky ?wina Trzty  Ma radieniowicze, Rydwalicze, Dalessicze, Kliczow, Kokonin, Skuhrow, Mukarzow, wes pusta Marsowicze wes pusta Gistebsko, wes pusta Stamowsko, Bobow, sniehow?Lisensky, wes Wrat, wes Lauczky, Mnichowka, Besedicze, Tatobity, Leskow, Waczlaw, Brodcze male, huntyrzow, Bzy, Wesely, Chlistow, Tieperze, Alsowicze, Splzow, Radczicze, Girkow, Welika Horka, Mala Horka, Pelechow, Prosecz, Smrczi, Pipicze, ?hlaudow, Jablonecz pusty Spalow s hamrem, ?aurhow? Swoykow, Radlo, ?ekanow a Rychnow wesnicze czele a dkdp? w ….. Nudwojowicz, Tkaderzo??, wolano??, Trzewelne, w Chuchelne, w Sytowym, ?? w Sedlejowic? ….. Rohozce zámku, druhu polowicz miesta Turnowa,  ???, Wesecko wes pus, Dalmiericze wes czelu, wes Rohozecz czelu, wes Bukowinu czelu, wes Wranowey …, wes Wolawetz, wes Záhorzí, wes Skokowy? czelu, wes Trnkow? pustu, wes ?kow? ….. wes ?hojedy, wes Lestinu, wes Srbsko, w Zasadcze… ????? wes

https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=bf0bd447-e370-4837-98be-69c67cde1578&scan=461fe8b5864c7931e5d341f590104d5f