Jméno Smržovka vzniklo z přídavného jména smržová, tj. hora porostlá lesem, v němž roste hojně smržů. Němečtí osídlenci, pozvaní majitelem panství, název nesprávně pochopili a spletli jej s názvem husitské zbraně smržovky neboli řemdihu, což byla palice, která měla na tlustém konci železné paprsky nebo špičky. Německy se proto nazývala Morgenstern (hvězda jitřenka), později Morchenstern. Ve znaku je smrž dodnes, stejně jako dvě zlaté hvězdy, připomínající jitřenku. Vznik Smržovky je spjat s počátky kolonizace Jizerských hor v první polovině 16. století. Prvotní osídlenci hovořili německy, neboť většinou přišli z německé strany Krušných hor, ale od počátku tu žily obě etnické skupiny – tj. česká a německá – a sdílely společně cesty osudu.

První zmínka o Smržovce z roku 1585 je v urbáři  „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“. Zde je zmíněna česky jako ves Smrzovka.

Další zmínka o Smržovce je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). I zde je psána česky jako Smržovka.