První písemná zmínka o obci pochází z roku 1430.

Ve starších pramenech je nazývána jako Slanej či Slanná.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako ves Slanná a má 5 gruntů.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Slana.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 7 gruntů a až 13 chalup na obci (ale část z nich bude patřit do Bořkova, protože obě obce jsou v urbáři udány dohromady).