Vznik obce Sklenařice spadá do druhé poloviny 14. století.
První, kdo sem přišli, byli lovci a uhlíři. Těm dával ještě nedotčený les obživu. Hned za nimi sem přišli skláři, kteří využívali bohatství dřeva pro své pece. Při jejich huti vyrostly dřevěné sruby a jejich řemeslo dalo vznikající osadě jméno Sklenařice (též  Glasserdorf). A jméno zůstalo, i když po čase zdejší sklářská huť zanikla, když les v jejím okolí byl při jejím provozu vykácen a skláři odešli výš do hor k novým zdrojům dřeva. Ti, kdo zůstali, přešli na vykácených plochách k zemědělství a na místě sklářských budov vznikaly zemědělské usedlosti. Les dále ustupoval, tentokrát polím a lukám. Když se později osada stala samostatnou obcí, přijala do svého obecního znaku jako symbol svého sklářského původu zpodobení sklářské hutě se žebříkem a jako výraz trvalého zemědělského osídlení lípu se zahrádkou a ptáky.

Obec je zmiňována i v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. Zde je psána jako ves Sklenarzicze a má 22 gruntů. Z toho jeden mlýn. Ves tedy patřila pod panství navarovské.

Zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Sklenarzitz.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 28 gruntů a cca 9 chalup.