Ve starších pramenech je nazýván jako Spalow.

První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděn jako Spalow. Pod vsí byl hamr.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou).

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 7 gruntů a 4 chalupy na obci.