Ve starších pramenech je nazýván jako Spalow. První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděn jako Spalow. Pod vsí byl hamr. Ve sborníku Železnobrodském (z r. 1930, dr. Šimák) jsou otištěny listiny z let 1535-52 o dolování železa. R. 1535 žádá správce Malé Skály vladyka Aleš Podivínský z Lerojed svého pána Jindřicha z Valdštejna  o povolení zřízení hamru pod kopcem Spálov a r. 1537 souseda, pána Adama Chvalkovského z Ledce na Frýdštejně, majitele půl vody Kamenice, Jizery, a obce Kamenice ke zřízení jezu na Kamenici. Jsou tu i jména: ze Spálova – Václav Duška, Mikeš a jeho syn Pavel, Bartoň, Staněk, Mach Macháček, Macháček Šimáků, Valenta, havíř z Bítouchova Vávra Jiroušek, rychtář Matoušek, Vaněk, syn Duškův, Jan Mikšu a Mikeš Vaňků, Vavřinec Holík , Jan Bělíků. Též Soukup z Dlouhého, Kvíčala z Chuchelny. 1550 zmíněn Macháček Šimáku ze Spálova.. Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 7 gruntů a 4 chalupy na obci.