Ve starších pramenech je nazývána jako Rohprachticze, Rohprachticz, Rozprachticz .

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Další zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděna jako Rozprachticz.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Roprachticze a má 48 gruntů. Z toho jeden grunt zapsán jako mlynář.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Roprachtic.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 50 gruntů a 26 chalupy na obci.