Rejdice byly založeny v roce 1577.

Obec zmiňována v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“ jako huť Reydiczká.

V letech 1618-1752 zde provozoval sklárnu huťmistrovský rod Preisslerů.