Radčice nesou jméno buď po osobě (Radek), nebo po racích. Podle pověsti zapsané v zápiscích p. Michala Fišera nedaleko od Brodu přebýval v baráku uhlíř Franz Račic a podle něj dostaly Račice své jméno.

Ve starších pramenech se psaly spíše jako Račice a teprve po světové válce za čsl. Republiky se jmenují a píší Radčice. Ale např. v zemských deskách z roku 1538 je obec uvedena jako Radczicze (takže D se v názvu vyskytuje). Další způsoby zápisu: Raczycze, Racžicze).

První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Podle zápisu v zemských deskách se uvádějí Radčice s jinými okolními vesnicemi, jako zboží Jana z Wartenberka, a později jeho syna Adama který roku 1547 musel pro odboj vydati dědičné panství králi Ferdinandovi I.

Roku 1608 za doby Karla z Wartenberka a dle jeho urbáře měly Radčice v té době 5 gruntů.

Podle Berní ruly zde v r. 1654 hospodaří 4 sedláci a 2 zahradníci.

hospodář rolí má seje na zimu seje na jaro Vnově se osazují léta handle a živnosti potahů
str v str v str v chovati může nyní chová krávy jalovice ovce svině pozn
Račice   (Radčice)
sedláci Anna Šilhánka 40 10 7 2 8 5
Jan Mikšů 21 5 3 3 1
Jakub Balata 40 12 7 2 5 3
Jiřík Baršů 26 8 4 2 4 1
zahradníci Martin Bradáč tkadlec 2
Tobiáš Honzů provazník 2 1
rozbořený a pustý Bedrnický 40

Radčice nesou jméno buď po osobě (Radek), nebo po racích. Ve starších pramenech se psaly spíše jako Račice a teprve po světové válce za čsl. Republiky se jmenují a píší Radčice. Ale např. v zemských deskách z roku 1538 je obec uvedena jako Radczicze (takže D se v názvu vyskytuje). Další způsoby zápisu: Raczycze, Racžicze).

První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Podle zápisu v zemských deskách se uvádějí Radčice s jinými okolními vesnicemi, jako zboží Jana z Wartenberka, a později jeho syna Adama který roku 1547 musel pro odboj vydati dědičné panství králi Ferdinandovi I.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 5 gruntů a dva chalupníky na obci.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec Jirkov a obec Račice dohromady 12 sedláků s potahem, 5 chalupníků a 8 domkařů.