Obec je zmiňována v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“ . Zde je psána jako ves Prorubi. A údajně by měla ležet u Plavů.  Zřejmě se bude jednat o Průrubí a průrubský potok. Ves patřila pod panství navarovské.