Podolí je nyní zřejmě nejstarší částí obce Benešova u Semil. Svoji podobu má obsaženu už v názvu. Jizera tu kdysi vytvořila údolíčko chráněné od západu Strážníkem a Hradem, od východu Šeradným s Muchovem a od severu náhorní plošinou zvanou Křiby.

Ve starších pramenech je nazývána jako Podoly.

První zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Podoly.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 4 gruntů, t toho jeden z gruntů byl v minulosti mlýn, ale v roce 1687 již je zaniklý. Obec bude mít ještě nezjistitelný počet chalup na obci (je totiž v urbáři uváděny dohromady s Benešovem u Semil).