Ve starších pramenech je nazývána jako Podmoklycze, Podmoklic, Podmoklic, Podmoklitz.

Název Podmoklice je odvozen od bažinaté, podmočené půdy.

První zmínka o Podmoklicích pochází z roku 1322 jako o vesnici. V té době tehdejší vesnice patřila k hradu Rotštejn.

Další zmínka o obci je v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“. Zde má obec 11 gruntů.Jeden z gruntů psán jako Havel mlynář.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Podmoklic.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 11 gruntů a 9 chalup na obci.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 8 sedláků s potahem, 7 chalupníků a 6 domkařů.