Ve starších pramenech je psána jako Prschichowicz, Przychowicz.

První zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Przichowicze.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec min. 18 gruntů (z toho dvě huti?) a další chalupy a půlgrunty a v budoucnu postavené chalupy. Obec také žádá, aby tu byla vystavena kaple.