Ve starších pramenech je nazývána jako Pržikreg, Przykrey, Pržikry.

První písemná zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako ves Przikrey a má 23 gruntů. Z toho jeden grunt zapsán jako mlynář.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psán jako Pržikry.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 23 gruntů a 10 chalup na obci.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 12,5 sedláků s potahem, 5 chalupníků a 10 domkařů.