Ohraničení lesa Žernovníka – František Mizera

OHRANIČENÍ LESA ŽERNOVNÍKA – dle zápisků Františka Mizery

Za starších dob spory o hranice urovnávaly se také tím způsobem, že na místa sporná sešla se pochozí komise, která hranice určila a kamennými mezníky označila. Při tom někde bylo zvykem, že na zasazený mezník položen byl mladší chlapec z místa nebo okolí a tu dostal několik mírných ran, aby pak v pamět si vštípil místo, kde se tak stalo a třeba po letech, když by mezník jakýmkoli způsobem zmizel, mohl dosvědčiti, kde kdysi stával.

O tom svědčí německá listina z r. 1780, kterou byly vymezeny hranice lesa Žernovnika u Žel. Brodu (jest ve sbírce pisatele tohoto článku).

V překladě zní:

Vysoce hraběcí Millesimovské sirotčí panství Semily nad Jizerou.

Popis hranic tak zvaného lesa Žernovníka, který 7. července r. 1780 u přítomnosti nás podepsaných na stálou pamět byl učiněn a následovně ohraničen jest:

Počínaje od příkopu neb údolí, kde obecní brodský les přiléhá, odtud poněkud nahoru tam hraničí horecký rychtář Jiří Vít a jeho spolusousedé – tam jest při druhém pařezu jedlovém přes potůček u jednoho skaliska zasazen

1. meznik na jedné straně písmeny H. S. (Herrschaft Semil == panstvi semilské) die panství a na druhé straně pismenem B (= Brod?), který rustikale (pozemky poddaných) děli. Na něm dle starých zavedených obyčejů a pro pamět biti obdržel Karel Lubas 12letý z Jirkova. Odtud 60 kroků jest

2. meznik s týmiz pismeny; na něm pardus dostal Petr Lubas 7letý z Jirkova. Odtud dále 82 kroky jest

3. meznik s týmiz písmeny u pařezu jedlového; na něm pardus dán Josefu Havličkovi 17letému z Jirkova. (Dále uvádím jen mezniky dle pořadi a vzdálenosti; na všech byla uvedená písmena):

4. meznik vzdálen 66 kroků. 5. mezník vzdálen 70 kroků. 6. mezník vzdálen 100 kroků. 7. mezník vzdálen 60 kroků.

8. meznik vzdálen 110 kroků. Na něm dostal pardus Petr Lubas 7lety z Jirkova. Zde konci se hranice a les horeckého Jiřího Vita Odtud pak přes údolí počíná les Mikuláše Šilhána a táhne se k pařezu jedlovému; dále 51 krok jest

9. kámen, na němž biti dostal Václ. Šilhán 16letý z Jirkova. Dále 73 kroky jest

10. meznik, 110 kroků 11. meznik, 50 kr. 12 mezník, 72 kr. 13. meznik (pod malou skalou), 50 kr. 14. mezník (na holé planince), dále 120 kr. 15. mezník (u jedné skály), 57 kr. 16. meznik (mezi většimi skalami), 72 kr. 17, mezník (pod vysokou skalou). 120 kr. 18. meznik (u mokrého bahniska) atd….

26. meznik: zde konči hranice s Danihelem Šilhánem a pro pamět tu biti dostal Jáchym Daniček ve věku 7 let z Jirkova.

27. mezník pardus dostal 5letý Jan Blažek z Jirkova.

36. meznik (na jedné straně označený H. S., na druhé 9): zde se nalézá pole mlynáře Václ. Šilhána a odtud vede již hranice vrchnostenská mezi Semily a Malou Skalou dolů k brodskému obecnimu lesu až tam, odkud ohraničování začalo.

(Latinsky:) Usneseno v záležitosti Žernovnika roku a dne svrchu psaného.

(Podpisy a pečeti):

Václ. Ant. Sauhausz, direktor. Josef Walisch, lesní správce. Jirik Vit, rychtář. Michal Silhan+++. Václav Vit. Norbert Vit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *