Kapla

Zaniklá obec zmíněná v urbáři Semilského panství v r. 1687, kde v ní existují ještě 4 grunty.

První zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Kappla a má 6 gruntů: hospodaří Jan Švehlů, Kabath, Adam, vdova Kosova, Jan Holého, Tomáš Kleňka.

Zmínka o Kapla v pozemkové knize panství Navarov (1607-1625) – 1610 kupuje zde grunt Jan Duchka od Blažeje Kabele (Kubela?), 1612 kupuje Jiří Kuchtík ze Semil grunt od Adama Duchka z Kaple a Adam Duchek kupuje od Marka Dvořáka z Chuchelny, 1614 kupuje Václav Chrudimský od Jiřího Kuchtíka, 1625 Kupuje Jiřík Školoud z Držkova od Jakuba Lukášů.

Kapla je zmiňována dále r. 1623, zabrala ji vrchnost na semilský poplužní dvůr, který stával nad dnešní budovou Bytového družstva v Podmoklicích.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Kapla.

Podle „Pamětí města Semil a okolí“ od Františka Mizery, se ves rozkládala v údolí spojujícím Podmoklice a Chuchelnu po severní straně téhož údolí kde se nyní říká “ Na Rovinkách“ a „Na Kaple“.

Také jsem název U Kaple našla u obce Těpeře.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *