Podle pověsti (zápisky Michal Fišer, původně asi brožurka „Památnosti města Železného Brodu od r.1213“ od Josefa Tera) : mezi Návarovem a Brodem stála velka borovice mající dřeva na 16 sáhů. Jirkův syn z Brodu nalezl tu v zemi při té borovici tři lidská neporušená těla, která potom byla odvezena do Prahy. Dva muži a žena. Nablízku tu postavena kaplička, kterou lidé nazvali Jirkova. A vesnice v místě kapličky se tak nazývá dodnes – Jirkov.

První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538 jako Girkov.

Ve Vatmberském urbáři z roku 1608  Jirkv zmiňován v rámci Skalského panství. V té době měla obec 8 gruntů a jednu chalupu na obci. Hospodaří zde Matouš Řehák, Bartoň Koubek, Ondřej Vítků, Bartoň Lupkův, Jan Mužíček, Tomáš Kulich, Jiřík Doležal, Martin Hádek.

V purkrechtních registrech panství Rohozeckého a Skalského (1611-1644) jsou zapsáni hospodáři: Martin Bezdieků?, Bartoň Koubků, Ondřej Vítků ( a pak Vít syn Ondřeje Vítků), jan syn Bartoˇne Nováka, Adam Krotek? od Doroty vdovy Jana Mužíčka, Jiří Tomků, Jiří R?ůpak, MArtin Hádků.

Další zmínka o Jirkovu je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde nejsou rozepsány blížší informace o složení obce.

Podle Berní ruly zde v r. 1654 hospodaří 4 sedláci, 2 chalupníci.

hospodář rolí má seje na zimu seje na jaro Vnově se osazují léta handle a živnosti potahů
str v str v str v chovati může nyní chová krávy jalovice ovce svině pozn
Jirkov   (Jirkov)
sedláci Petr Bartošů 38 10 6 2 4 4
Jiřík Samohrd 40 11 8 2 5 2
Václav Vítů 30 8 7 2 5 2
Jakub Novák 21 7 6 2 5
chalupníci Jan Hošek 15 3 1 1
Pavel Kleizista 10 2 3

Podle urbáře semilského z roku 1687 má Jirkov 8 gruntů a 1 chalupu na obci a pod vsí Jirkovem je les Žernovník – převážně smrkový a jedlový, je v něm málo buků.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec Jirkov a obec Račice dohromady 12 sedláků s potahem, 5 chalupníků a 8 domkařů.

Jirkovská borovice (snad z r. 1391) v roce 2001 spadla. Místo ní r. 2014 vysazena nová borovice.