Ve starších pramenech je nazývána jako Gillowey, Gilovy.

První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538 (Karel z Valdštejna prodává Janovi z Vartemberka zboží). Zde je obec uváděna jako ves Gilovy.

Další zmínka o obci Jílové je v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. Zde je obec psána jako ves Gillowey a má 15 gruntů. V roce 1565 byla tedy součástí panství navarovského. Hospodaří zde: Blahnak, rychtář, Jirkova, Blažek, Kuba Pliznach, Havlíček, Matouš Machův, Štěpán, Mikeš Kos, Mařatka … z Bohuňovska, Piroška, Vaněk, Václav Vacek, Matouš Palka (dopsáno jinou rukou).

V pozemkové knize panství Navarov (1607-1625) jsou zmíněni: r. 1610 Martin mlynář z Jílového kupuje grunt od vdovy Prokopa Bláhů, 1616 Jan Jandourek kupuje grunt od Prokopa Blahora?, Martin Minař kupuje r.  1616 od Jana Jandourka, 1616 Šimon Vávry Lisýho? kupuje od Václava Janečka?m, 1616 Tobiáš a Jan Tomanové kupují od Tomáše Mařátka?, 1626 kupuje Martin Kasovi od  Tobiáše a Jana Tomanů, 1617 Havel Plzku z Držkova kupuje od Šimona ?, 1617 Jan Blahnak kupuje od Jakuba Blahnaka, 1618 Šimon Tůmců kupuje od Jana Jandourka, 1620 Ondřej Žežule kupuje od  Adama Pavlíčků , 1620 Blažek Pavla Tůmcova kupuje po zemř. Ondřeji Žežulovi, 1620 Jan Petra Bursy kupuje od Jana Bursů, 1620 Jan Mikšů kupuje od Mikoláše mlynáře z Jílového, 1622 pod Jílovým Martin Mlynář jinak Kase kupuje od ? .