Ve starších pramenech je nazýván jako Gessenney či Engenthal.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357 – postoupil klášter Hradištský Havlu ze Zvířetic k Semilům výměnou: Boskov. Roztoky. v Jesenném něco..

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako ves Gessenney. Hospodaří zde: Jan, Vaněk, Broz, Jíra, Malovec, Hlozek.

Obec je zmiňována i v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. (Byla zřejmě rozdělena část do panství semilského a část do navarovského?). Zde je psána jako ves Gessenney a má 27 gruntů. Hospodaří zde: Jakub mlynář, Trucziek, Havel, Šmistarka, Jíra Qvintus, Pavel Špalas, Votroubka, Holinka, Šimon Mankův, Pavel Moravec, Pavlata, Jirka Tůmův, Staněk, Jan Šimků… grunt z Bohuňovska, Tůma z mlýnu, Vaněk, Vít Tuček, Duchek Šoustarů, Baun, Havel Baunuv, Petr Qvintusův, krčma podnavarovská, 1 gr. pustý.

V pozemkové knize panství Navarov (1607-1625) jsou zmíněni: r.1609 Jakub Habuškalů kupuje od Marka Doležala a 1610 kupuje Jakub Habuškalů od Adama Leyky (Lišky?), 1610 Jiří Kovář kupuje od Petra Petrasko (zmíněn i Pavel Smoradek rychtář Jesenský), 1610 Jan Tichý a Samuel Kohousek? kupují od Ondřeje Hlose?, 1610 Jiří Syrovátků kupuje od Matěje Hunače,  1610 ve Staré vsi zmíněn Matěj Brouk z Jesenného, 1610 Jakub Makovců?, 1610 zmíněn Jiří  Harcura kupuje od Jiřího Sojáka, 1611 Václav Zlatků kupuje od Jana Nováka, 1616 Jakub Habuškalů kupuje od Jiříka Korandy?.

Zámek vznikl někdy po roce 1664 barokní přestavbou renesanční tvrze a spadala pod něj obec Jesenný, okolní vesnice a pět mlýnů. v roce 1664 po smrti Gertrudy Lamottové panství zdědil Vincent Lamotte, oddělil jej od hradu Návarov a připojil k němu statek Albrechtice. V roce 1715 přibyla u zámku kaple se sklenutou kopulí a oltářem svatého Jana Křtitele. Po Vincentově smrti byl jeho majetek rozdělen mezi jeho syny Jana Jakuba, jenž zdědil Sychrov, Starý Dub a Domaslavice, a Maxmiliána Rudolfa, kterému zůstalo Jesenný. V roce 1708 k němu přikoupil Stračov a v roce 1728 Holovousy.