Jesenný

Ve starších pramenech je nazýván jako Gessenney či Engenthal.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako ves Gessenney a má 6 gruntů.

Obec je zmiňována i v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. (Byla zřejmě rozdělena část do panství semilského a část do navarovského?). Zde je psána jako ves Gessenney a má 27 gruntů. Jeden grunt zmíňován jako Jakub mlynář a další jako krčma podnavarovská.

Zámek vznikl někdy po roce 1664 barokní přestavbou renesanční tvrze a spadala pod něj obec Jesenný, okolní vesnice a pět mlýnů. v roce 1664 po smrti Gertrudy Lamottové panství zdědil Vincent Lamotte, oddělil jej od hradu Návarov a připojil k němu statek Albrechtice. V roce 1715 přibyla u zámku kaple se sklenutou kopulí a oltářem svatého Jana Křtitele. Po Vincentově smrti byl jeho majetek rozdělen mezi jeho syny Jana Jakuba, jenž zdědil Sychrov, Starý Dub a Domaslavice, a Maxmiliána Rudolfa, kterému zůstalo Jesenný. V roce 1708 k němu přikoupil Stračov a v roce 1728 Holovousy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *